Accident de circulaţie. Întrunirea condiţiilor răspunderii patrimoniale.

Tematică: Alte cereri

Pârâtul se face vinovat de producerea prejudiciului constând în avarierea utilajului proprietatea societăţii angajatoare. Pârâtul a recunoscut implicarea sa în accidentul de circulaţie soldat avarierea cu autocompactorului proprietatea angajatorului şi a plătit pentru acoperirea pagubei produsă o parte din c.valoarea acesteia.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 7585 din 28 august 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin acţiunea înregistrată la 19 decembrie 2007, reclamanta (...) E. Servicii F. S.A. – Punct de Lucru D Tr.S – a chemat în judecată pe pârâtul D.J. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 2.056 lei reprezentând c/val. piese necesare reparării autocompactorului CJ 14099, avariat din vina pârâtului.
În motivarea acţiunii a arătat că pârâtul, salariat al societăţii în funcţia de conducător auto, în timp ce conducea autocompactorul a fost implicat într-un accident de circulaţie, produs din vina lui, aşa cum rezultă din referatul şefului parcului auto, D. B. înregistrat la nr. 2019 din 6.09.2007, accident în urma căruia a fost avariat autocompactorul.
A mai arătat că pentru repararea autocompactorului era necesară înlocuirea barei de protecţie şi a farului dreapta, că pârâtul şi-a recunoscut vinovăţia şi s-a angajat că va suporta c/val. pieselor avariate.
Prin întâmpinarea formulată de pârât s-a solicitat respingerea acţiunii, introdusă de o persoană fără calitate, precizând totodată că acţiunea este şi neîntemeiată. A arătat că, este salariatul reclamantei şi în data de 3.09.2007, a avut un accident de circulaţie, soldat cu pagube materiale, produs din culpa sa şi a fost de acord să despăgubească reclamanta. Ulterior, a aflat că, reclamanta deţine autovehiculul prin leasing, astfel că aceasta are acoperire G. CASCO.
Pârâtul a mai susţinut că, nu are posibilităţi materiale pentru a acoperi prejudiciul, iar reclamanta poate recupera paguba de la firma de asigurări.
A invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, cu precizarea că nu se face dovada că este proprietara autovehiculului.
Tribunalul Mehedinţi prin sentinţa nr. 848 de la 7 aprilie 2008 a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta (...) E. Servicii F. SRL Dr.Tr.S, împotriva pârâtului D.J. A obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 2.006 lei reprezentând c.valoarea prejudiciului.
Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut din probele dosarului că pârâtul a recunoscut implicarea sa în accidentul de circulaţie soldat avarierea cu autocompactorului proprietatea angajatorului şi a plătit pentru acoperirea pagubei produsă o parte din c.valoarea acesteia. Faţă de circumstanţele faptice, prima instanţă a constatat îndeplinite cerinţele art. 270 Codul Muncii pentru angajarea răspunderii patrimoniale în sarcina pârâtului.


Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul, criticând soluţia primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Recurentul a susţinut că, deşi a invocat două excepţii procesuale – lipsa calităţii active a reclamantei – şi caracterul inadmisibil al acţiunii în raport de posibilitatea recuperării prejudiciului direct de la societatea de asigurări – prima instanţă nu s-a pronunţat asupra lor.
În privinţa netemeiniciei hotărârii, recurentul a susţinut că, deşi a recunoscut producerea accidentului de circulaţie soldat cu avarierea utilajului, pârâta nu a făcut dovada legăturii de cauzalitate între producerea acestui eveniment rutier şi întinderea prejudiciului cauzat patrimoniului.
În întâmpinare intimata a arătat că prin înscrisurile depuse la dosar a demonstrat că este proprietara utilajului avariat şi că pârâtul a recunoscut expres producerea prejudiciului, achitând chiar şi o parte din valoarea acestuia.


Recursul este nefondat pentru următoarele considerente:
Din cuprinsul considerentelor hotărârii atacate rezultă că prima instanţă s-a pronunţat asupra excepţiilor procesuale invocate de pârât considerându-le nefondate.
În raport de probatoriul administrat, în mod corect s-a reţinut că pârâtul se face vinovat de producerea prejudiciului constând în avarierea utilajului proprietatea societăţii angajatoare.
Sub aspectul calităţii de proprietar societatea a prezentat actul de cumpărare şi de înmatriculare a utilitarei (filele 28, 34, 40, 52) , neexistând niciun dubiu cu privire la apartenenţa acestui bun.
Referitor la prejudiciu şi întinderea lui pe de o parte şi la fapta pârâtului ca autor al accidentului rutier pe de altă parte, nu se poate contesta existenţa legăturii de cauzalitate.
Pârâtul a recunoscut în nota sa explicativă că este autorul accidentului de circulaţie în urma căruia a fost avariată o utilitară, bun aparţinând unităţii angajatoare.
B. constatate de către organele de Poliţie se regăsesc în referatul şefului Parcului Autor, în factura privind plata reparaţiilor. De altfel, recunoaşterea faptei producătoare de prejudicii de către pârât a fost concretizată o perioadă de timp în plăţi lunare a c.valorii daunelor.
Faţă de cele de mai sus, constatând îndeplinite cerinţele art. 270 (1) Codul Muncii privitoare la răspunderea civilă contractuală pentru prejudiciile aduse patrimoniului angajatorului, Curtea va respingerea nefondat recursul.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner