Contestaţie act. Decizie de imputare. Recurs. Tardivitate.

Tematică: Contestatie act

În conformitate cu dispoziţiile art. 102 C. proc. civ. termenul de declarare a recursului a început să curgă de la data comunicării actului de procedură, respectiv 04.07.2008, moment de la care s-a născut şi dreptul pârâtului la exercitarea căii de atac, considerându-se împlinit la data de 15.07.2008. Declararea în cauză a recursului la data de 17 iulie 2008 apare că fiind îndeplinită cu nesocotirea termenului prevăzut de lege în mod imperativ, fapt ce atrage stingerea dreptului procedural pe baza căruia ar fi putut avea loc examinarea căii de atac.
(Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 720/R din 27 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 426 din 11.06.2008 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. (...) a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul E.D., în contradictoriu cu intimata SC U. Auto U. SA. A fost anulată decizia de imputare nr. 190/6.03.2008 şi obligată intimata să plătească contestatorului suma de 1000 lei cheltuieli de judecată. În temeiul art. 165 C. proc. civ. a fost disjunsă cererea reconvenţională şi înregistrată că dosar nou.

Prin cererea depusă la poştă la data de 17.07.2008 intimata SC U. AUTO U. să a declarat recurs.

Recursul este tardiv. Potrivit art. 301 C. proc. civ. termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă Legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 284 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Cu titlu special, în cazul conflictelor de muncă dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 prevăd că termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţată de instanţa de fond.

În speţă, sentinţa civilă nr. 426/11.06.2008 pronunţată de Tribunalul Brăila a fost comunicată intimatei SC U. AUTO U. să la data de 04.07.2008 (fila 63 din dosarul de fond) astfel că termenul legal de recurs s-a împlinit la data de 15.07.2008.

Se au în vedere astfel dispoziţiile art. 101 alin. (1) C. proc. civ. potrivit cărora termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici până când s-a sfârşit termenul.

În conformitate cu dispoziţiile art. 102 C. proc. civ. termenul de declarare a recursului a început să curgă de la data comunicării actului de procedură, respectiv 04.07.2008, moment de la care s-a născut şi dreptul pârâtului la exercitarea căii de atac, considerându-se împlinit la data de 15.07.2008.

Ca atare, declararea în cauză a recursului la data de 17 iulie 2008 apare că fiind îndeplinită cu nesocotirea termenului prevăzut de lege în mod imperativ, fapt ce atrage stingerea dreptului procedural pe baza căruia ar fi putut avea loc examinarea căii de atac.

În consecinţă, urmează a fi respins că tardiv recursul declarat de intimata SC U. Auto U. să împotriva sentinţei civile nr. 426/11.06.2008 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. (...).
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner