Contestaţie act. Personal silvic. Recurs impotriva incheierii premergatoare.

Tematică: Contestatie act

Întrucât încheierile premergătoare fac corp comun cu hotărârea finală, art. 282 alin. (3) C. proc. civ. dispune că apelul (sau recursul, conform art. 316 Cod procură civilă) împotriva hotărârii se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor premergătoare, ceea ce înseamnă că în cererea de apel/recurs nu este necesar să se facă menţine specială despre o anumită încheiere şi că, prin apelul/recursul îndreptat împotriva unei sentinţe, partea se poate plânge chiar şi numai cu privire la o încheiere premergătoare (cu condiţia de a justifica un interes).
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 250 din 15 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin încheierea pronunţată de Tribunalul Iaşi la data de 6 februarie 2008, în dosarul nr. (...), s-a dispus transpunerea cauzei de la secţia civilă, completul specializat de conflicte de muncă, la secţia comercială şi de contencios administrativ, în conformitate cu dispoziţiile la art. 99 alin. (1) din H.G. nr. 387/2005.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut, raportat la obiectul cauzei (contestaţie împotriva deciziei nr. 437/27 noiembrie 2007 de schimbare din funcţia de tehnician şef district IV, E., Ocolul Silvic Pădureni, în funcţia de pădurar de vânătoare pe FV 51 H.) şi calitatea contestatorului conferită de dispoziţiile art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000 şi dispoziţiile art. 80 şi 109 din Legea nr. 188/1999 modificată, competenţa în litigiul de faţă aparţine secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.

 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs contestatorul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Susţine recurentul că instanţa de fond nu a avut în vedere dispoziţiile art. 6 lit. a) din Legea nr. 188/1999, conform cărora prevederile legii nu se aplică personalului contractual.

Or, personalul silvic nu are calitatea de funcţionar public, aşa cum rezultă şi din adresele nr. (...)/30 august 2007 a A.N.F.P. şi nr. 1079/19 februarie 2007 a M.M.S.F.

Ca atare, fiind angajat cu contract de muncă, contestatorului nu-i sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/1999, ci cele ale Codului Muncii, competenţa fiind greşit stabilită de prima instanţă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 4 şi 9 şi 304¹ C. proc. civ. Intimata nu a formulat întâmpinare. În recurs nu au fost depuse înscrisuri noi.

 

La termenul din 25 martie 2008, instanţa de control judiciar a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii recursului.

Excepţia este fondată pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Potrivit dispoziţiilor art. 316 cu referire la art. 282 alin. (2) C. proc. civ., împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face recurs decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii.

Or, prin încheierea din 6 februarie 2008, pronunţată de Tribunalul Iaşi nu s-a întrerupt cursul judecăţii, ci aceasta urmează să continue la secţia comercială şi de contencios administrativ.

Întrucât încheierile premergătoare fac corp comun cu hotărârea finală, art. 282 alin. (3) C. proc. civ. dispune că apelul (sau recursul, conform art. 316 Cod procură civilă) împotriva hotărârii se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor premergătoare, ceea ce înseamnă că în cererea de apel/recurs nu este necesar să se facă menţine specială despre o anumită încheiere şi că, prin apelul/recursul îndreptat împotriva unei sentinţe, partea se poate plânge chiar şi numai cu privire la o încheiere premergătoare (cu condiţia de a justifica un interes).

În concluzie, încheierea pronunţată de Tribunalul Iaşi la data de 6 februarie 2008 este o încheiere premergătoare, prin care nu s-a întrerupt cursul judecăţii, astfel încât nu poate fi recurată decât odată cu fondul.

Ca atare, recursul de faţă este inadmisibil, urmând a fi respins în conformitate cu dispoziţiile art. 312 C. proc. civ.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner