Contestaţie act. Renuntare la judecata. Acordul celeilalte părţi. Recurs

Tematică: Contestatie act

Renunţarea la judecarea unei cereri de chemare în judecată poate interveni în orice stadiu al procesului, inclusiv în recurs, în acest din urmă caz fiind însă necesar acordul celeilalte părţi, deoarece procesul aflându-se în faza recursului, implicit rezultă că s-a intrat în dezbaterea fondului.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia nr. 1547/R din 12 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 1477 din 8 septembrie 2008, pronunţată de Tribunalul Mureş, Secţia civilă în dosarul nr. (...), s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta T.N., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. Grup SRL, cu sediul în B. S-a anulat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei în temeiul art. 61 lit. a) din Codul Muncii, înscrisă în carnetul de muncă al acesteia.

 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta şi a solicitat modificarea sentinţei atacate şi în consecinţă respingerea că prescrisă a acţiunii formulată de reclamantă.

La termenul de judecată din 12 noiembrie 2008, reclamanta s-a prezentat personal în faţa instanţei de recurs şi a depus la dosar o declaraţie prin care a arătat că înţelege să renunţe la judecarea acţiunii introductive, solicitând să se ia act de această renunţare.

Reprezentanta pârâtei a precizat că nu se opune cererii formulate de reclamantă.

Conform prevederilor art. 246 alin. (1) C. proc. civ., reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă. De asemenea, art. 246 alin. (4) C. proc. civ., prevede că în situaţia în care părţile au intrat în dezbaterea fondului, renunţarea nu se poate face decât cu învoirea celeilalte părţi.

Prin urmare, renunţarea la judecarea unei cereri de chemare în judecată poate interveni în orice stadiu al procesului, inclusiv în recurs, în acest din urmă caz fiind însă necesar acordul celeilalte părţi, deoarece procesul aflându-se în faza recursului, implicit rezultă că s-a intrat în dezbaterea fondului.

Faţă de cele ce au precedat, având în vedere principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil, în temeiul art. 312 C. proc. civ. raportat la art. 246 alin. (1) şi (4) C. proc. civ. , Curtea a admis recursul declarat de pârâtă şi a modifica în tot sentinţa atacată în sensul că a luat act şi a constatat renunţarea reclamantei la judecarea acţiunii introductive.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner