Contestaţie act. Renuntarea la judecata. Momentul renuntarii. Recurs

Tematică: Contestatie act

Potrivit art. 246 C. proc. civ. „reclamantul poate să renunţe oricând la judecată”.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia nr. 1562/R din 14 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. nr. 1467 din 8 septembrie 2008 Tribunalul Mureş a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune; a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta D.N., în contradictoriu cu SC B. GRUP SRL B; a anulat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei, în temeiul art. 61 lit. a) din Codul Muncii, înscrise în carnetul de muncă al reclamantei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC B. GRUP SRL B, care a solicitat admiterea prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii introductive de instanţă.

La termenul din 14.11.2008, Curtea a constatat că reclamanta-intimată a declarat că renunţă la acţiunea principală formulată împotriva pârâtei SC B. GRUP SRL.

Potrivit art. 246 C. proc. civ. „reclamantul poate să renunţe oricând la judecată”.

Faţă de aceste dispoziţii, instanţa, a luat act şi a constatat, conform art. 246 alin. (1) C. proc. civ., renunţarea la judecată a reclamantei D.N., împotriva pârâtei recurente, pentru anularea înscrierii din cartea de muncă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner