Contestaţie act. Demisie. Concediere disciplinara. Inscriere in carnetul de munca. Recurs

Tematică: Contestatie act

Societatea pârâtă în loc să opereze în carnetul de muncă al reclamantei încetarea contractului prin demisie, conform art. 79 alin. (8) Codul muncii, în mod ilegal a operat măsura încetării disciplinare a contractului, în baza unei decizii lovite de caducitate, neproducătoare de efecte juridice.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia nr. 1563/R din 14 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr.1475 din 08.09.2008 a Tribunalului Mureş, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune; s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta M. F., în contradictoriu cu pârâta SC B. GRUP SRL B; s-a anulat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantului în temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii, înscrisă în carnetul de muncă al reclamantei.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că pârâta în loc să opereze în carnetul de muncă al reclamantei încetarea contractului prin demisie, conform art. 79 alin. (8) Codul muncii, începând cu data de 31.01.2008, în mod ilegal a operat măsura încetării disciplinare a contractului, începând cu data de 01.02.2008, în baza unei decizii lovite de caducitate, neproducătoare de efecte juridice.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta SC B. GRUP SRL, solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii criticate, admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi respingerea acţiunii.

În motivarea cererii s-a arătat că singura cerere cu care reclamantul a înţeles să investească instanţa, este acţiunea introductivă de instanţă. Ulterior, nu s-a depus la dosar nicio altă notă în sensul precizării sau completării acţiunii, astfel încât instanţa avea obligaţia de a soluţiona cauza în limitele cererii iniţiale.

Este inadmisibil ca, la ultimul termen de judecată, instanţa să reţină o precizare pe care reclamantul nu a formulat-o niciodată şi care reprezintă o modificare esenţială a cererii introductive de instanţă.

Criticile reclamantei vizează neefectuarea procedurii anchetei administrative prealabile şi nu a susţinut că şi-ar fi dat demisia pentru că nu i s-a asigurat norma de muncă sau pentru că nu a primit salariul la timp.

În aceste condiţii este inacceptabil că întreaga acţiune să se cantoneze pe temeiul de drept indicat la ultimul termen de judecată, temei ce schimbă radical termenii şi condiţiile acţiunii formulate.

În continuare, pârâta descrie starea de fapt, arătând că în data de 21.01.2008, s-a comunicat fiecărui angajat, în parte, sub semnătură proprie, măsura concedierii colective cu precizarea că trebuie să respecte perioada de preaviz de 20 zile, iar reclamanta a acceptat această măsură, astfel încât după ce a semnat de lunare la cunoştinţă a continuat să meargă la serviciu în mod obişnuit până în data de 31.01.2008.

În şedinţa publică din 14.11.2008 reclamanta M.F. a declarat în faţa instanţei că renunţă la acţiunea formulată împotriva pârâtei SC B. GRUP SRL.

În această situaţie instanţa în baza art. 246 C. proc. civ. a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei. Faţă de cele ce au precedat şi ţinând seama şi de prevederile art. 312 C. proc. civ., s-a admis recursul declarat, s-a modificat hotărârea atacată şi s-a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei împotriva pârâtei, pentru anularea înscrierii în cartea de muncă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner