Contestaţie act. Renuntare la judecata. Renuntarea la judecata. Momentul renuntarii. Recurs

Tematică: Contestatie act

Potrivit art. 246 C. proc. civ.: „reclamantul poate să renunţe oricând la judecată”.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia nr. 1564/R din 14 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 1481/08.09.2008 Tribunalul Mureş a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune; a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta U.D., în contradictoriu cu SC B. GRUP SRL B; a anulat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei, în temeiul art. 61 lit. a) din Codul Muncii, înscrisă în carnetul de muncă al reclamantei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC B. GRUP SRL B, care a solicitat admiterea prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii introductive de instanţă.

La termenul din 14.11.2008, Curtea a constatat că reclamanta-intimată a declarat că renunţă la acţiunea principală formulată împotriva pârâtei SC B. GRUP SRL.

Potrivit art. 246 C. proc. civ.: „reclamantul poate să renunţe oricând la judecată”.

Faţă de aceste dispoziţii, instanţa, a luat act şi a constatat, conform art. 246 alin. (1) C. proc. civ., renunţarea la judecată a reclamantei U.D., împotriva pârâtei recurente, pentru anularea înscrierii din cartea de muncă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner