Contestaţie act. Exceptia prescripţiei dreptului material la acţiune. Recurs

Tematică: Contestatie act

Instanţa de fond a încălcat prevederile art. 304 pct. 6 C. proc. civ, neadmiţând excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, anulând astfel în mod greşit măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei, în temeiul art. 61 lit. a) Codul Muncii, înscrisă în carnetul de muncă al reclamantei-intimate.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia nr. 1605/R din 26 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin Sentinţa civilă nr. 1464, pronunţată la data de 8 septembrie 2008 de către Tribunalul Mureş, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi totodată a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul I.B., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. Grup S.R.L. B şi s-a anulat măsura încetării contractului individual de muncă al reclamantei, în temeiul art. 61 lit. a) Codul Muncii, înscrisă în carnetul de muncă al reclamantei.

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta S.C. B. Grup S.R.L. B, solicitând modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii civile.

Examinând hotărârea atacată prin prisma prevederilor art. 304¹ C. proc. civ., se constată că recursul este fondat urmând a se admite având în vedere că instanţa de fond a încălcat prevederile art. 304 pct. 6 C. proc. civ., astfel încât urmează a se casa integral hotărârea atacată şi a se trimite cauza spre rejudecare instanţei de fond, Tribunalul Mureş.

Ca urmare, aplicând prevederile art. 304¹ C. proc. civ., Curtea a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt şi de drept, cu examinarea excepţiilor invocate, respectiv, tardivitate, prescripţie, ţinându-se cont şi de prevederile art. 132 C. proc. civ, referitoare la prima zi de înfăţişare şi la posibilitatea reclamantului de a-şi întregi sau modifica cererea. Aşa fiind, s-a admis recursul declarat şi s-a trimis cauza spre rejudecare la instanţa de fond.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner