Plata ajutorului pentru naştere.

Tematică: Conflict de munca

1. Recurenta nu a făcut dovada unor greutăţi financiare în cadrul societăţii, potrivit art. 287 Codul Muncii, ba chiar mai mult a invocat faptul că în 2007, societatea a fost implicată în numeroase proiecte de investiţii. Neputându-se reţine existenţa unor dificultăţi financiare, acţiunea reclamantei pe acest segment este prefect întemeiată. 2. În privinţa cererii de reactualizare a sumei pretinse, este a se reţine că o astfel de cerere nu a făcut obiectul acţiunii introductive de instanţă, ea fiind făcută pentru prima dată în recurs, astfel că instanţa nu se poate pronunţa pentru prima dată asupra acesteia într-o cale de atac.
(Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 323 din 27 martie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. (...), reclamanta E.T.M. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „D.” S.A. J solicitând obligarea acesteia la plata unui salariu mediu pe unitate ca ajutor de naştere şi restituirea garanţei reţinute.
Prin sentinţa civilă nr. 958/LM/2007 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. (...), s-a admis în parte acţiunea în conflict de drepturi formulată de reclamanta E.T.M. împotriva pârâtei S.C. „D.” S.A. J şi ca urmare a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 888 lei (net) reprezentând ajutor pentru naşterea minorului E.O.N., conform art. 46 lit. c) din C.C.M. al societăţii.
S-a respins în rest acţiunea.


Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata S.C. „D.” S.A. J,

solicitând admiterea acesteia, modificarea parţială a sentinţei, în sensul respingerii cererii reclamantei şi cu privire la plata ajutorului pentru naşterea minorului. În expunerea de motive invocă art. 46 din actul adiţional la C.C.M. nr. 298/2006, învederând în esenţă că acest ajutor se acordă funcţie de posibilităţile financiare ale societăţii.
În 2007, se susţine, societatea a fost implicată în numeroase proiecte de investiţii care presupun eforturi financiare, luându-se decizia de a nu se acorda astfel de ajutoare.
Reclamanta a formulat întâmpinare (f. 6-7), prin care a solicitat respingerea recursului şi acordarea pretenţiilor solicitate reactualizate.
Prin înscrisul intitulat „Poziţie procesuală” depus la dosar la fila 12 şi înregistrat la 11.03.2008, recurenta a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii reclamantei de acordare a sumei datorate în mod reactualizat, această cerere fiind apreciată ca o cerere nouă făcută în recurs.
În drept invocă art. 216 şi 294 (1) C. proc. civ.


Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma aspectelor critice invocate şi a dispoziţiilor art. 304/1 C. proc. civ., Curtea apreciază recursul de faţă ca nefondat, urmând a-l respinge în temeiul art. 312 C. proc. civ. raportat la art. 81 din Legea nr. 168/1999, pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:
Prin prezentul recurs nu se O. justeţea dreptului pretins şi întemeiat pe dispoziţiile art. 46 din actul adiţional la C.C.M. nr. 298/2006, ci doar lipsa posibilităţilor financiare ale societăţii.
Este adevărat că această cerinţă este inserată în cuprinsul textului anterior menţionat numai că recurenta nu a făcut dovada unor greutăţi financiare în cadrul societăţii potrivit art. 287 Codul Muncii, ba chiar mai mult a invocat faptul că în 2007, societatea a fost implicată în numeroase proiecte de investiţii.
Ca urmare, neputându-se reţine existenţa unor dificultăţi financiare, acţiunea reclamantei pe acest segment este prefect întemeiată.
În privinţa cererii de reactualizare a sumei pretinse, este a se reţine că o astfel de cerere nu a făcut obiectul acţiunii introductive de instanţă, ea fiind făcută pentru prima dată în recurs, astfel că instanţa nu se poate pronunţa pentru prima dată asupra acesteia într-o cale de atac.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner