Excepţia tardivităţii introducerii cererii de recurs. Admitere

Tematică: Conflict de munca

În materia conflictelor de muncă, conform art. 80 din Legea nr. 168/1999, „termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond”.
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 7 din 11 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa nr. 1036/20.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul N.U. în contradictoriu cu pârâta SC „B.” SA Bârlad privind stabilirea încadrării în gr. I de muncă pentru perioadele 27.04.1982-1.12.1983, respectiv 21.06.1994-1.04.2001. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Pentru perioadele solicitate rezultă că reclamantul N.U. a fost încadrat ca strungar la atelierul mecano-energetic din cadrul SC „B.” SA Bârlad. Din carnetul de muncă şi copiile contractelor de muncă depuse la dosar, nu rezultă că petentul a avut vreo modificare a condiţiilor de muncă, iar activitatea pe care a desfăşurat-o s-a încadrat în grupa a II-a de muncă. Nu rezultă din probele administrate nici că ceilalţi salariaţi din cadrul aceluiaşi atelier au fost încadraţi în altă grupă de muncă, decât grupa a II-a.
Concluzionând, instanţa a apreciat că reclamantul nu a dovedit faptul că pentru perioadele solicitate a lucrat în condiţii deosebite de muncă, care ar impune încadrarea sa în grupa I de muncă, motiv pentru care a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul N.U.


Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul N.U.,

susţinând că prima instanţă a ignorat probele dosarului din care rezultă că alţi salariaţi de la acelaşi loc de muncă au primit încadrare în grupa I de muncă. A mai susţinut recurentul că în mod greşit instanţa de fond l-a decăzut din proba cu martori în condiţiile în care la dosar fuseseră depuse de către apărător precizări în legătură cu administrarea acestei probe. Alăturat cererii de recurs s-au depus, în copie, carnetele de muncă ale altor salariaţi încadraţi în grupa I de muncă şi dovezi privind veniturile acestora.


Verificând prioritar declararea în termen a recursului, Curtea a invocat din oficiu şi a pus în discuţia părţilor la termenul de judecată din 14.12.2007 excepţia tardivităţii introducerii cererii de recurs.
Excepţia este întemeiată.
Astfel, în materia conflictelor de muncă, conform art. 80 din Legea nr. 168/1999, „termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond”.
Aşa cum rezultă de la fila 66 dosar fond, sentinţa Tribunalului Vaslui i-a fost comunicată recurentului la data de 31.10.2007 iar ultima zi pentru declararea recursului, în raport şi de dispoziţiile art. 101 C. proc. civ., ar fi fost 12.11.2007. Cum cererea de recurs a fost depusă la instanţa de fond la data de 13.11.2007 (fila 3 dosar recurs), recursul este tardiv.
Faţă de cele reţinute, în baza dispoziţiilor art. 312 C. proc. civ. se va respinge ca tardiv recursul şi se va menţine sentinţa Tribunalului Vaslui.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner