Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Tardivitate

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

Potrivit art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă „termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond.”
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 515/M din 7 mai 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civila nr. 401/2008, Tribunalul Braşov a dispus a respins acţiunea formulată de reclamanta (...) N. Com SRL în contradictoriu cu pârâta D.H.E. A obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 3350 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:
Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Braşov sub nr. (...), reclamanta (...) Media COM SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta D.H.E. obligarea acesteia la plata sumei de 3250 lei reprezentând contravaloarea taxelor încasate de la abonaţii societăţii în perioada decembrie 2005-mai 2006.
Pârâta a fost angajata societăţii reclamante în funcţia de casier, începând cu data de 15.05.2003, fapt ce rezultă înscrisurile depuse de reclamantă la dosar. Conform fişei postului, printre atribuţiile funcţiei de casier, se numără şi cele de efectuare de încasări în baza documentelor justificative şi predare zilnică a acestor încasări, pe baza raportului zilnic de casă de marcat şi a tabelului cu abonaţii care au achitat taxele respective.
Din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că în patrimoniul reclamantei s-a produs vreun prejudiciu ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite de către pârâtă. Pentru aceste considerente, în temeiul art. 270 din Codul Muncii acţiunea formulată a fost respinsă.


Împotriva sentinţei a formulat recurs reclamanta (...) N. Com SRL.

n motivele de recurs sentinţa este criticată pentru netemeinicie şi nelegalite.


Instanţa a invocat din oficiu excepţia tardivităţii formulării recursului având în vedere că sentinţa i-a fost comunicată reclamantei în 21.03.2008, secretara societăţii semnând dovada de primire a sentinţei, iar recursul a fost declarat şi înregistrat la Tribunalul Braşov în 2.04.2008 cu încălcarea termenului spcial de 10 zile ce curge de la comunicarea sentinţei, prevăzut de art. 86 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea litigiului de muncă.
În consecinţă, în speţă nefiind aplicabile dispoziţiile art. 104 C. proc. civ. neexistând nicio dovadă care să confirme expedierea cererii de recurs prin poştă şi înregistrarea acesteia în termenul special de recurs la oficiul poştal, Curtea constată excepţia tardivităţii formulării recursului, întemeiată faţă de dispoziţiile legii speciale în materia litigiilor de muncă astfel că va respinge ca tardiv formulat recursul reclamantei.
În baza art. 274 C. proc. civ., recurenta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată avansate de intimată în recurs.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner