Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

1. În speţă, conţinutul cererii revizuientei se referă la motive ce privesc fondul cauzei, neprezentându-se un act O. în sensul celui cerut de dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ., încât un asemenea motiv excede a fi supus analizei instanţei investite. 2. Cât priveşte celălalt motiv ce s-ar încadra, în viziunea recurentei, în cerinţele prevăzute de art. 322 pct. 7, nu se poate susţine că sentinţa civilă nr. 1038 pronunţată la data de 9 august 2007 este potrivnică deciziei civile nr. 648 din 16 octombrie 2007, întrucât prima nu era şi irevocabilă, iar aceeaşi hotărâre a fost modificată irevocabil în recurs.
(Curtea de Apel Suceava, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 77 din 22 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrată sub nr. (...) la Curtea de Apel Suceava, reclamantul Spitalul de Urgenţă „SJ. cel O.” S, prin reprezentanţii săi legali, a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 648/16.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, invocând ca temei legal dispoziţiile art. 322 alin. (1) pct. 5 teza finală, pct. 7 C. proc. civ. În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pârâtul nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului, în sensul că nu a asigurat echipamentul de protecţie şi nu a asigurat sistemul de ventilaţie mecanică. Această situaţie s-a constatat în urma unui control efectuat de inspectorii de specialitate din cadrul I.T.M. S.
Cum pârâtul însă până în prezent nu şi-a adus la îndeplinire sarcinile trasate a fost sancţionat contravenţional cu o amendă de 1.500 lei.
În nota explicativă recunoaşte că materialele de protecţie nu au fost achiziţionate, dar a precizat că nu intră în atribuţiile sale sarcina aprovizionării unităţii cu materiale. Cum instanţa de recurs nu a analizat exhaustiv toate motivele invocate, a încălcat dispoziţiile art. 318 pct. 2 C. proc. civ.
Un alt motiv vizează dispoziţiile art. 302 pct. 1 C. proc. civ., conform cărora nesemnarea cererii de recurs atrage sancţiunea nulităţii recursului.
Verificând actele şi lucrările dosarului, în raport cu motivele de drept invocate de reclamanta revizuientă şi prevederile legale în materie, Curtea constată că nu sunt întrunite cerinţele legale privind admisibilitatea cererii de revizuire.
Astfel, art. 322 pct. 5 vizează cazul când, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere. Punctul 7 al aceluiaşi articol vizează situaţia în care există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate.
În speţă, conţinutul cererii revizuientei se referă la motive ce privesc fondul cauzei, neprezentându-se un act O. în sensul celui cerut de dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ., încât un asemenea motiv excede a fi supus analizei instanţei investite.
Cât priveşte celălalt motiv ce s-ar încadra, în viziunea recurentei, în cerinţele prevăzute de art. 322 pct. 7, nu se poate susţine că sentinţa civilă nr. 1038 pronunţată la data de 9 august 2007 este potrivnică deciziei civile nr. 648 din 16 octombrie 2007, întrucât prima nu era şi irevocabilă, iar aceeaşi hotărâre a fost modificată irevocabil în recurs.
Nefiind întrunită niciuna din condiţiile prevăzute în art. 322 din C. proc. civ., cererea de revizuire urmează a fi respinsă ca nefondată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner