Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Cerere completare dispozitiv privind plata cheltuielilor de judecată

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 274 C. proc. civ. în raport cu dispoziţiile art. 2812 din acelaşi cod. Aşa fiind, în raport de dispoziţiile art. 2812 C. proc. civ., în baza dovezilor existente la dosar s-a decis completarea dispozitivului deciziei civile nr. 554 din 18.09.2007, pronunţate de Curtea de Apel Suceava – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale –, în sensul obligării Municipiul S – prin primar – la plata sumei de 3300 lei către pârâtul-recurent E.D., cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert şi avocat din toate fazele judecăţii.
(Curtea de Apel Suceava, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 51 din 15 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea aşa cum a fost precizată, contestatorul E.D. a solicitat în baza dispoziţiilor art. 2812 C. proc. civ. completarea dispozitivului deciziei nr. 554 din 18.09.2007 pronunţată de Curtea de Apel Suceava – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale – întrucât deşi prin recursul declarat a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată din toate fazele judecăţii instanţa a omis acest lucru.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată cererea întemeiată motivat de următoarele considerente:
Astfel, văzând cererea de recurs a pârâtului din conţinutul căreia rezultă că într-adevăr a solicitat şi obligarea reclamantei Primăria municipiului S la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat iar instanţa de recurs prin decizia civilă nr. 554 din 18.09.2007 a omis a analiza şi pronunţa asupra acestui capăt de cerere şi ţinându-se seama ca prin hotărârea respectivă a fost admis recursul pârâtului E.D., s-a decis modificarea în totalitate a sentinţei civile nr. 396 din 22.02.2007, în sensul că s-a respins acţiunea formulată de reclamant, instanţa constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 274 C. proc. civ. în raport cu dispoziţiile art. 2812 din acelaşi cod.
Aşa fiind, în raport de dispoziţiile art. 2812 C. proc. civ., Curtea în baza dovezilor existente la dosar va admite cererea, va decide completarea dispozitivului deciziei civile nr. 554 din 18.09.2007 pronunţată de Curtea de Apel Suceava – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale – în sensul că va obliga Municipiul S – prin primar să plătească pârâtului recurent E.D. suma de 3300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert şi avocat din toate fazele judecăţii.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner