Revizuire. Admitere. Declinarea competenţei.

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

Examinând actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine că excepţia de necompetenţă materială, ridicată de revizuient, este întemeiată întrucât, potrivit art. 323 (1) C. proc. civ., cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.
(Curtea de Apel Suceava, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 131 (130) din 5 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa nr. 688 din 3 mai 2007, Tribunalul Suceava – secţia civilă, a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. „P.” S.R.L. R, promovată în contradictoriu cu pârâtul I. E., care a fost obligată să-i plătească suma de 5270 E, rezultată în urma compensării cu garanţia materială de 1100 E depusă de pârât, cu titlu de despăgubiri.
Curtea de Apel Suceava – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, prin decizia nr. 453 din 26 iunie 2007, a respins ca nefondat recursul pârâtului I.E. În fine, prin decizia nr. 671 din 23 octombrie 2007, a aceleiaşi instanţe, a fost respinsă ca nefondată contestaţia în anulare, formulată de I.E. împotriva deciziei nr. 453 din 26 iunie 2007.
Acelaşi pârât I.E. a solicitat revizuirea deciziei nr. 671 din 23 octombrie 2007, pe temeiul art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Ulterior, a precizat că revizuirea se referă la hotărârea dată de prima instanţă, anume la sentinţa nr. 688 din 3 mai 2007 a Tribunalului Suceava – Secţia Civilă – solicitând declinarea competenţei în favoarea acestei instanţe.
Examinând actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine că excepţia de necompetenţă materială, ridicată de revizuient, este întemeiată întrucât, potrivit art. 323 (1) C. proc. civ., cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.
În consecinţă, în baza art. 158, rap. la art. 323 (1) şi art. 328 (1) din acelaşi cod, Curtea îşi va declina competenţa de soluţionare a cererii de revizuire în favoarea Tribunalului Suceava – Secţia Civilă – căreia îi va trimite dosarul.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner