Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordarea sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică

Tematică: Drepturi banesti

Potrivit dispoziţiilor deciziei nr. 21, pronunţată de Î.C.C.J. în data de 10.03.2008, s-a constatat că judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi, precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, calculat la indemnizaţia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar, şi după intrarea în vigoare a O.G. nr. 83/2000 aprobată prin Legea nr. 334/2001. În conformitate cu disp. art. 329 alin. (4), teza finală, conform cu care dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe, se va aprecia, că în mod greşit pretenţiile reclamanţilor au fost respinse, astfel că sentinţa atacată va fi modificată în sensul admiterii acţiunii. Referitor la plata drepturilor salariale solicitate prin acţiunea dedusă judecăţii şi „pentru viitor”, curtea reţine că drepturile salariale solicitate prin acţiune constituie prin excelenţă „prestări periodice” în înţelesul art. 110 alin. (2) C. proc. civ., astfel încât pot fi solicitate şi acordate „înainte de termen”.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 442/M din 23 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)

Constată că prin sentinţa civilă nr. 156/18 februarie 2008, Tribunalul Covasna a respins acţiunea formulată şi ulterior precizată de reclamanţii: U.U., U.E., E.U.P., D.F., L.B., G.D., E.B., D.M., E.B., D.D., B.N.n E., L.E.F., O.L., I.M.H., E.B.a, T.S., B.M., T.T. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna; D.J., D.G.B., B.D.G, E.J.B., T.G., J.G, P.E., J.F., T.F.J., T.J., I.F., D.J. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf.G.; N.E., B.G, D.T., D.F., B.D.T., T.L., L.J., E.N. Din Cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.S.; S.D.J., T.S., U.D.E., E.H.N., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, toţi cu domiciliul ales la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în contradictoriu cu pârâţii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi chematul în garanţie, Ministerul Economiei şi Finanţelor, având ca obiect recunoaşterea şi plata sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50%, calculat la indemnizaţia brută lunară de încadrare, actualizat cu indicii de inflaţie de la data naşterii dreptului şi până la data efectivă a plăţii sumelor corespunzătoare precum şi acordarea dobânzii legale de la data introducerii acţiunii şi data plăţilor cu efectuarea cuvenitelor menţiuni în carnetul de muncă.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii L.B., D.F., U.U., E.U.P., E.B., E.B., D.D., U.E., G.D., D.M., D.G.B., D.J., B.D.G, E.J.B., T.G., J.G, P.E., N.E., B.G, D.T., D.F., S.D.J., T.S., O.L., I.M.H., E.B.a, T.S., B.M., T.T., T.F.J., T.J., I.F., D.J., T.L., L.J., E.N., U.D.E., E.H.N. Prin motivele de recurs formulate de către reclamanţi hotărârea atacată a fost criticată pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 155 Codul muncii, salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adausuri. Parte componentă salariului, sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică, pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate a fost prevăzut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, republicată privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din autorităţile judecătoreşti.
Prin O.G. nr. 83/2000, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996, art. 47 a fost abrogat, operaţiune ce nu putea produce efecte juridice, întrucât O.G. nr. 83/2000 este un act normativ de nivel inferior Legii nr. 50/1996, fiind astfel în contradicţie cu dispoziţiile Constituţiei şi ale Legii nr. 24/2000, privitor la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (art. 56 pct. 2).
Totodată prin art. 50 alin. (2) din O.U.G. nr. 177/2002 a fost abrogat art. 11 precum şi celelalte dispoziţii referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor şi personalului de specialitate juridică asimilat acestora din Legea nr. 50/1996.
La rândul său, O.U.G. nr. 177/2002 a fost abrogată prin art. 41 lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006. Procedându-se în acest mod dreptul reglementat de art. 47 din Legea nr. 50/1996 a rămas în vigoare şi după data abrogării exprese prin O.G. nr. 83/2000, întrucât acest articol a fost abrogat printr-un act normativ cu o forţă juridică de eficienţă inferioară cu actul normativ prin care a fost acordat.
Examinând sentinţa atacată în raport de criticile formulate curtea apreciază că recursul reclamanţilor este fondat pentru următoarele considerente:
Potrivit dispoziţiilor deciziei nr. 21, pronunţată de Î.C.C.J. în data de 10.03.2008, s-a constatat că judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi, precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, calculat la indemnizaţia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar, şi după intrarea în vigoare a O.G. nr. 83/2000 aprobată prin Legea nr. 334/2001.
În conformitate cu disp. art. 329 alin. (4), teza finală, conform cu care dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe, se va aprecia, că în mod greşit pretenţiile reclamanţilor au fost respinse, astfel că sentinţa atacată va fi modificată în sensul admiterii acţiunii.
Referitor la plata drepturilor salariale solicitate prin acţiunea dedusă judecăţii şi „pentru viitor”, curtea reţine că drepturile salariale solicitate prin acţiune constituie prin excelenţă „prestări periodice” în înţelesul art. 110 alin. (2) C. proc. civ., astfel încât pot fi solicitate şi acordate „înainte de termen”.
Excepţiile prevăzute de art. 110 C. proc. civ., fără a crea un dezavantaj debitorului deoarece acesta nu pierde termenul executării obligaţiei sale, creează un avantaj procesual creditorului care se găseşte deja pregătit pentru data împlinirii fiecărui termen al prescripţiei periodice cu o hotărâre pe care o va putea pune în executare dacă debitorul nu-şi îndeplineşte de bună voie obligaţiile ce-i revin, prevenindu-se astfel o serie inutilă de procese distincte pentru fiecare „S.” scadentă. E., această excepţie procesuală are menirea de a preîntâmpina păgubirea creditorului prin aşteptarea îndeplinirii fiecărui termen al prestaţiei periodice iar hotărârea obţinută poate fi executată doar în perioada în care temeiul pretenţiilor (contractul sau Legea nr.) este în vigoare iar debitorul este ţinut de acesta
Faţă de aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ., curtea va dispune conform dispozitivului prezentei decizii.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner