Grupa de munca. Cerere privind încadrarea în clasa I de muncă. Probatiune. Respingere

Tematică: Actiune in constatare

Din probatoriul administrat în cauză, reclamantul nu a fost în măsură să dovedească temeinicia şi realitatea susţinerilor sale, neexistând nicio probă la dosar din care să rezulte secţia în care acesta şi-a desfăşurat realmente activitatea pentru a se putea face sau nu încadrarea meseriilor sale în grupa I de muncă.
(Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 1034 din 6 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului Alba sub nr. (...), reclamantul B. B. a chemat în judecată pârâta S.C. V. S.A. A I, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa:

- să se constate că în perioada 3.08.1974-16.10.1976, 23.02.1978-6.04.1998 şi 6.04.1998-16.05.2000 reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul unităţii pârâte, în secţia U., în condiţii care se încadrează în grupa I de muncă;

- să fie obligată pârâta să efectueze cuvenitele menţiuni în carnetul de muncă.

În motivarea acţiunii se arată că reclamantul a lucrat la societatea pârâtă în intervalul 3.08.1974-16.10.1976, 23.02.1978-16.05.2000 având meseria de M. Acesta a lucrat în condiţii grele de muncă în cadrul secţiei U. Conform contractului colectiv de muncă, M.ii din secţia U. beneficiază de grupa I de muncă. Cu toate acestea, pârâta nu i-a recunoscut niciodată grupa I de muncă. În probaţiune s-a depus copia carnetului de muncă şi adeverinţa nr. 824/16.11.2007.

Pârâta a depus întâmpinare prin care se susţine că reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în secţia V. şi Montaj, depunând în susţinerea celor afirmate un stat de salarii.

Pentru reclamant a fost audiat martorul S.E.

 

Prin sentinţa civilă nr. 841/2008 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. (...) s-a respins acţiunea formulată de reclamantul B.B. împotriva pârâtei S.C. V. S.A. A I, prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania C-N. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul unităţii pârâte, însă părţile nu au căzut de acord asupra secţiei în care acesta a lucrat.

Martorul audiat a probat că reclamantul a lucrat în secţia M.ărie, activitate ce se încadrează potrivit anexei 7 la C.C.M. în grupa a II-a de muncă.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate şi pe fond admiterea acţiunii sale.

S-au solicitat cheltuieli de judecată.

În expunerea de motive arată că a lucrat în cadrul unităţii pârâte începând cu 1974 ca M. în U., apoi ca primitor-distribuitor în aceeaşi secţie, 100% din timpul de lucru, activitatea sa încadrându-se în grupa I de muncă.

Susţine că acest fapt a fost dovedit cu martorul S.E.

În drept invocă dispoziţiile art. 304 pct.9şi 274 C. proc. civ.

Prin întâmpinare (f. 7), pârâta a învederat instanţei faptul că din statele de plată ale reclamantului nu rezultă sectorul de activitate şi locul de muncă efectiv, specificând doar că a beneficiat de spor pentru condiţii deosebite.

În drept se invocă dispoziţiile art. 111 şi urm. C. proc. civ.

 

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma aspectelor critice invocate, cât şi raportat la dispoziţiile art. 304/1 C. proc. civ., Curtea apreciază recursul de faţă ca nefondat, urmând a-l respinge în temeiul art. 312 C. proc. civ., pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:

Conform copiei carnetului de muncă depusă la dosarul de fond la filele 5-13, rezultă că reclamantul s-a angajat la unitatea pârâtă la 3.08.1974 ca M., iar începând cu 6.04.1998 ca primitor-distribuitor până la 16.05.2000 când i s-a desfăcut C.I.M. în baza art. 1340 lit. a) Codul Muncii.

Carnetul de muncă mai face menţiunea că în perioada 6.04.1998-16.05.2000, reclamantul a lucrat în condiţii deosebite ce se încadrează în grupa a II-a de muncă.

O. însă nu specifică în ce secţie şi-a desfăşurat munca.

Afirmaţiile sale în sensul că ar fi lucrat în U. nu sunt susţinute de nicio probă de la dosar. Adeverinţa nr. 625/25.11.2007 menţionează clar în privinţa acestuia că în arhivele societăţii figurează angajat ca M., fără să rezulte locul de muncă efectiv, sectorul de activitate, secţia, atelierul, în continuare specificând sporurile de care a beneficiat. Contrar celor afirmate de recurent, martorul S.E., a cărui declaraţie este consemnată la dosarul de fond la fila30, a afirmat că a lucrat împreună cu reclamantul însă în secţia M.ărie, care nu este una şi aceeaşi cu U.

Lista cuprinzând activităţile cu condiţii deosebite de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă constituie Anexa 7 la Ordinul nr. 50/1990, iar încadrarea locurilor de muncă în aceste grupe de face de către reprezentanţii sindicatului unităţii şi cei din conducerea acesteia.

După cum rezultă însă din probatoriul administrat în cauză, reclamantul nu a fost în măsură să dovedească temeinicia şi realitatea susţinerilor sale, neexistând nicio probă la dosar din care să rezulte secţia în care acesta şi-a desfăşurat realmente activitatea pentru a se putea face sau nu încadrarea meseriilor sale în grupa I de muncă. Drept urmare, în mod corect instanţa de fond a dispus respingerea cererii reclamantului, sentinţa atacată fiind la adăpost de orice critici.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner