Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordarea plăţilor compensatorii

Tematică: Drepturi banesti

Cum dispoziţiile contractului colectiv de muncă, au fost enunţate în ordonanţele privind procesul de restructurare ca bază de plată a compensatorilor cât şi prin Legea nr. 669/2003 de aprobare a O.U.G. nr. 8/2003, în mod corect instanţa de fond a stabilit că reclamantul beneficiază de compensarea prevăzută în contractul colectiv de muncă, ce constituie legea părţilor O.G. nr. 122/4.XII.2003 invocată în recurs modifică O.G. nr. 115/2003 privind privatizarea SC T. SA este ulterioară încetării raporturilor de muncă ale reclamantului. Cu toate acestea este de precizat că la art. 17/1 sunt prevăzute un număr de salarii mai mari decât cele din contractul colectiv de muncă. Referitor la faptul că plăţile compensatorii au fost achitate deja reclamantului(ei) de către AJOFM curtea reţine că executarea hotărârii de la fond nu are relevanţă asupra soluţiei pronunţate în recurs câtă vreme pârâta nu a renunţat la judecata acestei căi de atac. Executarea hotărârii atacate nu constituie un motiv de admitere a recursului şi schimbarea soluţiei de la fond şi nici nu există riscul unei duble executări. De asemenea, obligaţia de plată există în sarcina angajatorului iar plăţile făcute de AJOFM urmează a fi recuperate de la acesta.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 520/M din 7 mai 2008, www.jurisprudenta.org)

Constată că prin sentinţa civilă nr. 2819/M/2004 Tribunalul Braşov, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul(a) E.E. în contradictoriu cu pârâta SC T. SA B reprezentată prin administrator unic SC E. R SA care a fost obligată să-i plătească reclamantului(ei) plăţi compensatorii calculate conform prevederilor T. 210.014 Anexa 10 la CCM pe anii 2003-2005, pct. 3.2 alin. (1) pct. 3, egale cu 5 salarii medii nete realizate la SC T. SA, ce se vor plăti conform prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 modificată şi completată prin O.U.G. nr. 22/2003 şi O.U.G. nr. 88/2003.
Au fost respinse restul pretenţiile solicitate.
Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că prin decizia cu nr. 65770/28.06.2003 de desfacere a contractului individual de muncă s-a dispus în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 8/2003 modificată şi completată prin O.U.G. nr. 22/2003, Programul de S. a societăţii aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 25/2003 a Colegiului de Conducere a Autorităţi pentru Privatizare şi Administraţia E. Statului B, în temeiul art. 65 coroborat cu art. 68 din Codul Muncii a T. (...) ŞI T. (...) anexe la Contractul Colectiv de Muncă al SC T. SA.
Potrivit T. de Metodologie [T. (...)] Anexa la CCM pe anii 2003-2005, recunoscut de intimată depus la dosar care reglementează protecţia socială de care beneficiază salariaţii SC T. SA, respectiv pct. 3.2 se prevede că în cazul desfacerii contractului de muncă, conform art. 67 din Codul Muncii salariaţii vor beneficia de drepturi salariale corespunzătoare activităţii depuse şi de plăţi compensatorii după cum urmează: pentru o vechime în societate de până la 5 ani o compensaţie egală cu trei salarii medii nete realizate pe platforma SC T. SA în luna precedentă plecării, pentru o vechime cuprinsă între 5-15 ani o compensaţie egală cu 4 salarii medii nete, pentru o vechime cuprinsă între 15-22 de ani o compensaţie egală cu 5 salarii medii, iar pentru o vechime de peste 25 de ani o compensaţie de 6 salarii medii nete realizate pe platforma SC T. SA în luna precedentă plecării.
Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata SC T. SA B.
Dezvoltând motivele de recurs intimata susţine că, salariile compensatorii la care societatea mai sus menţionată a fost obligată, sunt suportate conform O.U.G. nr. 122/2003 din bugetul asigurărilor pentru şomaj de la art. „Plăţi compensatorii”, urmând ca în conformitate cu art. 3 al aceleaşi O.U.G. nr. 122/2003 aceste sume să fie recuperate din fondul constituit potrivit art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 115/2003 de către Societatea de administrare dintr-o cotă de minim 8% din preţul încasat din vânzarea activelor şi chiriilor încasate de la societăţile comerciale care funcţionează în cadrul parcului industrial de pe platforma SC R SA.
Ulterior, printr-o completare la motivele de recurs mai arată că de la data pronunţării hotărârii atacate până în prezent plăţile compensatorii au fost achitate de către AJOFM, cauza rămânând fără obiect.
Examinând sentinţa prin prisma motivelor invocate, Curtea constată recursul nefondat.
Art. 2 alin. (4) din O.G. nr. 22/2.IV.2003, în vigoare la data disponibilizării, are dispoziţie expresă cu privire la plăţile compensatorii ce se vor plăti angajaţilor disponibilizaţi, conform contractului colectiv de muncă. În continuare se stabileşte modalitatea de plată a acestor drepturi. Potrivit contractului colectiv de muncă art. 3.2, angajaţii disponibilizaţi primesc în raport cu vechimea în muncă compensaţii între 3-6 salarii medii nete realizate în luna precedentă plecării.
Cum dispoziţiile contractului colectiv de muncă, au fost enunţate în ordonanţele privind procesul de restructurare ca bază de plată a compensatorilor cât şi prin Legea nr. 669/2003 de aprobare a O.U.G. nr. 8/2003, în mod corect instanţa de fond a stabilit că reclamantul beneficiază de compensarea prevăzută în contractul colectiv de muncă, ce constituie legea părţilor OG nr. 122/4.XII.2003 invocată în recurs modifică O.G. nr. 115/2003 privind privatizarea SC T. SA este ulterioară încetării raporturilor de muncă ale reclamantului. Cu toate acestea este de precizat că la art. 17/1 sunt prevăzute un număr de salarii mai mari decât cele din contractul colectiv de muncă.
Referitor la faptul că plăţile compensatorii au fost achitate deja reclamantului(ei) de către AJOFM curtea reţine că executarea hotărârii de la fond nu are relevanţă asupra soluţiei pronunţate în recurs câtă vreme pârâta nu a renunţat la judecata acestei căi de atac. Executarea hotărârii atacate nu constituie un motiv de admitere a recursului şi schimbarea soluţiei de la fond şi nici nu există riscul unei duble executări. De asemenea, obligaţia de plată există în sarcina angajatorului iar plăţile făcute de AJOFM urmează a fi recuperate de la acesta.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner