Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs

Tematică: Contestatie decizie concediere

Deşi angajatorul are libertatea de apreciere asupra oportunităţii luării măsurii de desfiinţare a locului de muncă în raport de dificultăţile economice (şi nu cu raţiunile economice), măsura concedierii trebuie să fie dispusă cu respectarea prevederilor legale. Desfiinţarea postului nu este efectivă şi nu are caracter real.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 698/R/M din 10 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 766/2008 a Tribunalului Braşov s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul E.J. domiciliat, în contradictoriu cu pârâta SC H. CETATE S. SA.  S-a dispus anularea deciziei de concediere nr. 28/07.01.2008. S-a dispus reintegrarea reclamantului în postul deţinut anterior emiterii deciziei de concediere.
A fost obligată pârâta la plata către reclamant a drepturilor salariale de care ar fi beneficiat din momentul emiterii deciziei şi până la reintegrarea efectivă, drepturi indexate, majorate şi reactualizate.
A fost respins petitul privind plata daunelor morale. A fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 2.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
În considerentele acestei hotărâri s-a reţinut că reclamantul prestează activitate în cadrul societăţii intimate în funcţia de paznic, începând cu data de 1.11.1997, astfel cum rezultă din menţiunile din carnetul de muncă.
La data de 7.01.2008 intimata a decis concedierea acestuia în temeiul art. 65 din Codul Muncii, motivat de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. Din motivarea deciziei contestate reiese că măsura a fost dispusă că urmare a nerentabilităţii economice şi de asigurare a securităţii obiectivului,, captare apă Cheia S..”
În decizie se mai menţionează faptul că reclamantul a refuzat să-şi exprime consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit, respectiv gunoier la secţia de salubritate. Condiţia de legalitate impusă în cazul concedierii pentru reorganizarea activităţii este ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când acesta este suprimat din structura angajatorului, are o cauză reală când prezintă caracter obiectiv şi este serioasă când are la bază studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii şi nu disimulează realitatea. În speţă, reclamantul era angajat în funcţia de paznic la punctul de lucru captare apă Cheia S.
Pârâta a procedat la concedierea acestuia, apreciind că în raport de importanţa deosebită a punctului, respectiv alimentarea cu apă potabilă a localităţii S. se impune ca activitatea de pază să fie realizată de o societate specializată, încheind în acest sens contractul de prestări servicii nr. 2705/31.10.2007 cu SC S. H.T. SRL.
Prin urmare, desfiinţarea postului nu este efectivă şi nu are caracter real ci dimpotrivă activitatea de pază a obiectivului este necesar a fi realizată, pârâta optând numai pentru înlocuirea angajaţilor pe posturile de pază cu serviciile prestate de firma de pază.
În aceste condiţii nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 65 din Codul Muncii, care reglementează posibilitatea concedierii salariatului pentru motive neimputabile acestuia. În speţa de faţă salariatul a fost concediat întrucât a fost apreciat că fiind necorespunzător postului, fiind necesar angajarea unei societăţi specializate care să îndeplinească atribuţiile acestuia.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate, întrucât posturile de paznici au fost desfiinţate efectiv, respectând dispoziţiile art. 65 Codul Muncii şi având în vedere importanţa punctului de lucru cât şi raţiunile economice. Astfel, cheltuielile societăţii au scăzut prin asigurarea integrităţii obiectivului pe baza unui contract comercial.
Prima instanţă a nesocotit actele normative cu privire la asigurarea pazei bunurilor şi faptul că în noua organigramă posturile nu mai există. În consecinţă, se solicită respingerea petiţiei. În cauză s-a formulat întâmpinare solicitându-se respingerea recursului.
Recursul nu este fondat.
Din economia textului art. 65 din Codul Muncii, aşa cum este expus de doctrinari, rezultă că, pentru desfiinţarea legală a locului de muncă, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
- măsura să aibă loc că urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii;
- măsura să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă;
În speţă nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii.
Astfel, chiar pentru împrejurări legate de importanţa asigurării pazei bunurilor şi de raţiuni economice, măsura desfiinţării postului nu este efectivă cât timp a fost luată prin înlocuirea postului cu o altă pază, chiar mai calificată.
Prin urmare, deşi angajatorul are libertatea de apreciere asupra oportunităţii luării măsurii de desfiinţare a locului de muncă în raport de dificultăţile economice (şi nu cu raţiunile economice), măsura concedierii trebuie să fie dispusă cu respectarea prevederilor legale.
Nefiind aşa, prima instanţă s-a pronunţat corect, urmând a păstra întocmai considerentele hotărârii acesteia. În temeiul art. 312 C. proc. civ., recursul va fi respins, cu obligarea celui în culpă procesuală la achitarea cheltuielilor de judecată, conform art. 274 C. proc. civ.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner