Nulitate CCM la nivel de unitate. Părţile CCM. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului

Tematică: Actiune in constatare

1. Reclamantul, ca persoană fizică, nu este parte a raportului de drept, respectiv al contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, motiv pentru care nu are calitate procesuală activă, cu atît mai mult cu cît nici Sindicatul E., al cărui membru este, nu este reprezentativ şi cu atît mai mult cu cît nici acest sindicat nu a înţeles să atace clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. 2. Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 130/1996, părţile CCM sunt patronatul, respectiv organul de conducere al acestuia, stabilit prin statut şi salariaţii care la nivel de unitate sunt reprezentaţi de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative. Reclamantul, ca persoană fizică, nu este parte a raportului de drept, respectiv al contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, motiv pentru care nu are calitate procesuală activă, cu atît mai mult cu cît nici Sindicatul E., al cărui membru este, nu este reprezentativ şi cu atît mai mult cu cît nici acest sindicat nu a înţeles să atace clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Reţinerea corectă a lipsei calităţii procesuale active face de prisos analiza calităţii procesuale pasive.
(Curtea de Apel Timişoara, Sectia de Litigii de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 319 din 27 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Arad la 19 septembrie 2007 sub nr. 3529/108, reclamantul D.N. a chemat în judecată pe pîrîta Compania de Transport Public A solicitînd instanţei ca, prin hotărîrea judecătorească pe care o va pronunţa, să constate nulitatea punctului B3 E. din Anexa nr. 2 (H. de salarii) din CCM la nivel de unitate Compania de Transport Public A pe anii 2006-2007 pentru motivul nerespectării minimului acceptat pentru conducătorii de vehicule din transportul local V. persoane stabilit prin contractul colectiv de muncă nr. 872/21 martie 2007 – unic la nivelul ramurii gospodărie comunală locativă şi transporturi locale; să constate nulitatea art. 4 din anexa nr. 3 (sporuri) din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate Compania de Transport Public A pe anii 2006-2007 privitor la aplicarea sporului de 25% la salariul de bază pentru munca prestată în zilele de duminică faţă de prevederile minimale cuprinse în contractul colectiv de muncă nr. 872/21 martie 2007 – unic la nivelul ramurii gospodărie comunală locativă şi transporturi locale; să constate nulitatea art. 3 din Anexa nr. 3 (sporuri) din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate Compania de Transport Public A pe anii 2006-2007 privitor la aplicarea sporului de noapte numai în cazul în care se realizează cel puţin 3 ore de muncă de noapte pe zi de muncă contrar dispoziţiilor art. 16 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional 2007-2010 ; să constate nulitatea art. 5 din Anexa nr. 4 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate Compania de Transport Public A pe anii 2006-2007 privitor la nivelul primei de vacanţă de 300 lei în raport cu dispoziţiile minimale obligatorii cuprinse în rt. 71 alin. 3 din CCM nr. 872/21 martie 2007; să constate nulitatea art. 6 din Anexa nr. 4 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate Compania de Transport Public A pe anii 2006-2007 privitor la numărul de zile libere plătite în cazul căsătoriei unui copil cînd se acordă două zile în loc de minimum 5 prevpzut în CCM nr. 872/21.03.2007; decesul soţ, copil, socrii şi părinţi cînd se acordă trei zile în loc de minimum 5 prevăzut în CCM nr. 872/2007; decesul unor fraţi, bunici, surori cînd se acordă o zi în loc de minimum două zile prevăzute în CCM nr. 872/2007; să constate nulitatea art. 3 din anexa nr. 4 din CCM la nivel de unitate Compania de Transport Public A pe anii 2006-2007 privitor la diminuarea numărului de zile de concediu de odihnă cu numărul de zile concediu boală, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1319 pronunţată la 15 noiembrie 2007, instanţa a admis excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi lipsei calităţii procesuale pasive a pîrîtei şi a respins acţiunea reclamantului.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit art. 14 din Legea nr. 130/1996, părţile CCM sunt patronatul, respectiv organul de conducere al acestuia, stabilit prin statut şi salariaţii care, la nivel de unitate, sunt reprezentaţi de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative şi că reclamantul ca persoană fizică nu este parte a raportului de drept, respectiv a CCM; că nici Sindicatul E. al cărui membru este nu este reprezentativ şi nici nu a înţeles să atace clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

A apreciat că nici pîrîta nu are calitate procesuală pasivă în condiţiile în care nu este parte semnatară a contractului colectiv de muncă nr. 872/2007 şi că contractului colectiv de muncă la nivel de unitate îi urmează contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi şi apoi cel la nivel de ramură, fiind necesar cel mai întîi să se reglementeze eventualele neregularităţi ale contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi faţă de contractul colectiv de muncă pe ramură şi abia apoi să se solicite reglementarea contractului la nivel de unitate faţă de cel pe grup de unităţi.

În termen legal, impotriva sentinţei civile menţionate mai sus, a declarat recurs reclamantul D.N., recurs înregistart la Curtea de Apel Timişoara sub nr. (...).

Solicită casarea sentinţei recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Arad, cu cheltuieli de judecată. Recursul este întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Arată că în mod greşit instanţa a constatat lipsa calităţii procesuale active a reclamantului, motivat pe faptul că nu este parte în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate; că are calitate procesuală activă dovedită în principal cu interesul pe care îl justifică în cauză şi că invocînd o nulitate absolută, constatarea acesteia se poate cere de orice parte interesată, oricînd şi nu se poate acoperi prin confirmare. Mai arata ca Compania de Transport Public A are calitate procesuala pasivă, fiind fără relevanţă faptul că nu a semnat contractul colectiv de muncă la nivel de ramură.

Prin întîmpinare, pîrîta a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat. Arata ca părţi în contractul colectiv de muncă sunt patronatul, respectiv organul de conducere al acestuia, stabilit prin statut şi salariaţii care, la nivel de unitate, sunt reprezentaţi de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative; că numai părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă au calitate procesuală în cauză; că reclamantul nu a înţeles să cheme în judecată toate părţile semnatare ale CCM. Mai arată că nu are calitate procesuală pasivă, nefiind ţinută să respecte contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, deoarece nu a luat parte la negocierea lui nici direct, nici prin reprezentanţi.

 

Analizînd recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, a dispoziţiilor art. 3041 C. proc. civ., instanţa a apreciat recursul neîntemeiat, urmînd a-l respinge cu următoarea motivare:

În mod corect prima instanţă a soluţionat cauza pe excepţie.

Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 130/1996, părţile CCM sunt patronatul, respectiv organul de conducere al acestuia, stabilit prin statut şi salariaţii care la nivel de unitate sunt reprezentaţi de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative.

Reclamantul, ca persoană fizică, nu este parte a raportului de drept, respectiv al contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, motiv pentru care nu are calitate procesuală activă, cu atît mai mult cu cît nici Sindicatul E., al cărui membru este, nu este reprezentativ şi cu atît mai mult cu cît nici acest sindicat nu a înţeles să atace clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

Reţinerea corectă a lipsei calităţii procesuale active face de prisos analiza calităţii procesuale passive.

În privinţa pârâţilor, reclamantul nu a creat cadrul procesual legal soluţionării acţiunii întrucît acesta trebuia să cheme în judecată toate părţile semnatare ale CCM la nivel de unitate, respective şi pe Sindicatul Liber, Sindicatul E. şi reprezentanţii salariaţilor nesindicalişti, ceea ce nu a făcut.

Faţă de cele de mai sus, în baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul declarat de către reclamant ca neîntemeiat.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner