Modificare unilaterală contract de muncă. Anularea deciziei de modificare unilaterală a funcţiei. Aplicarea art. 178 Codul Muncii

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

1. Sunt neîntemeiate criticile privind aprecierea greşită a instanţei de fond că modificarea contractului individual de muncă al contestatorului s-a făcut cu acordul acestuia, deoarece instanţa de fond a reţinut riguros exact că recurenta intimată a modificat unilateral contractul individual de muncă al contestatorului, modificare prohibită de art. 41 alin. (1). 2. Susţinerea recurentei că prin semnarea informării prin care era încunoştinţat că urmează să fie trecut pe postul de inginer cu salariul corespunzător a fost de acord cu modificarea contractului individual de muncă şi nu poate fi primită deoarece prin acest act i s-a făcut cunoscut trecerea sa din postul de şef serviciu în postul de inginer şi nu au renegociat condiţiile de angajare, aşa cum a reţinut corect instanţa de fond.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 5678 din 2 iulie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin contestaţia adresată Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi înregistrată la data de 5.07.2007 sub nr. (...), petiţionarul E.E. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata Exploatarea Minieră E.-N. să se dispună anularea deciziei nr. 3.0521/21.06.2007 emisă de intimată, la reintegrarea pe postul deţinut anterior de şef serviciu minier şi la plata diferenţei de drepturi băneşti diminuate ca urmare a schimbării din postul şef serviciu minier pe cel de inginer la Serviciul Producţie.

În motivare, petentul a arătat că a deţinut funcţia de şef serviciu minier, fiind numit prin decizia nr. 450/24.05.2005 ca urmare a promovării unui concurs, până la 21.06.2007, când a fost schimbat prin decizia nr. 3.0521/21.06.2007 şi trecut pe o funcţie inferioară, respectiv inginer la serviciul producţie. Că, decizia contestată nu este legală, aceasta nefiind semnată de consilierul juridic. De asemenea, petentul a arătat că în urma reorganizării s-a creat Serviciul Producţie, iar pe funcţia de şef serviciu producţie a fost numită, fără concurs, o altă persoană, deşi atribuţiunile funcţiei sunt aceleaşi cu cele avute de contestator la funcţia de şef serviciu minier.

În dovedire, a depus la dosarul cauzei copie după dispoziţia nr. 3.0521/21.06.2007 emisă de intimată, dispoziţia nr. 549/04.07.2005, , dispoziţia nr. 450/24.05.2005, actul adiţional nr. 193/01.03.2007.

Unitatea intimată, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală, cu motivarea că, începând cu 11.06.2007 a început să funcţioneze o nouă structură organizatorică, iar petentul a fost informat, prin adresa nr. 8601/19.06.2007 despre modificarea unor elemente ale contractului individual de muncă, intimata îndeplinind astfel obligaţiile sale.

Prin sentinţa nr. 2831 din 17 decembrie 2007, pronunţată în dosar nr. (...), Tribunalul Gorj a admis contestaţia formulată de petiţionarul E.E., în contradictoriu cu intimata E.M.K.- N. Anulează dispoziţia nr. 3.0521/21.06.2007 emisă de intimată. A obligat intimata la reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior suspendării contractului individual de muncă, deţinut anterior, respectiv şef serviciu minier. A obligat intimata la plata către contestator a drepturilor băneşti reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale obţinute şi cele care i se cuvin corespunzător cu funcţia de şef serviciu minier, pe perioada 21.06.2007 şi până la reintegrarea efectivă pe funcţia deţinută anterior.

Intimatul Complex Energetic U. SA a formulat recurs împotriva sentinţei nr. 2831/2007 a Tribunalului Gorj, pe care o consideră nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond respingerea contestaţiei.

Critică sentinţa pentru aprecierea greşită de către instanţa de fond că intimatului contestator i-a fost modificat unilateral contractul de muncă, respectiv funcţia şi salariul întrucât acestuia i-a fost adusă la cunoştinţă această modificare prin Informarea nr. 8601/19.06.2007, cu care a fost de acord şi a semnat.

Pentru a-i oferi protecţie nu i s-a desfăcut contractul de muncă ci i s-a oferit alt post, aşa cum este prevăzut de art. 197 din CCM pe anul 2007 al recurentei. Aşadar, diminuarea salariului este o consecinţă a modificării D. cu care a fost de acord contestatorul, atribuţiile postului fiind diferite ca urmare a desfiinţării postului său, aşa încât şi restructurarea a fost reală şi efectivă.

 

Analizând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prev.de art. 304 C. proc. civ.

Sunt neîntemeiate criticile privind aprecierea greşită a instanţei de fond că modificarea D. al contestatorului s-a făcut cu acordul acestuia, deoarece instanţa de fond a reţinut riguros exact că recurenta intimată a modificat unilateral contractul individual de muncă al contestatorului, modificare prohibită de art. 41 alin. (1).

Susţinerea recurentei că prin semnarea informării [adresei nr. 8601 (19.06.2007)] prin care era încunoştinţat că urmează să fie trecut pe postul de inginer cu salariul corespunzător a fost de acord cu modificarea D. şi nu poate fi primită deoarece prin acest act i s-a făcut cunoscut trecerea sa din postul de şef serviciu în postul de inginer şi nu au renegociat condiţiile de angajare, aşa cum a reţinut corect instanţa de fond.

În consecinţă, criticile fiind nefondate, urmează ca, în baza art. 312 C. proc. civ. să fie respins recursul.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner