Legalitatea modificării contractului individual de muncă fară acordul angajaţilor aflaţi în posturile de conducere.

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

Textul de lege nu impune condiţia ca desfiinţarea postului să aibă ca şi cauză dificultăţi economice, ci să aibă o cauză reală şi serioasă. De altfel, faptul că instanţa a dispus reangajarea contestatorului pe postul de inginer şef producţie şi nu pe cel de şef carieră, nu conduce decât la concluzia că postul de şef de carieră a fost desfiinţat efectiv. De asemenea instanţa de fond a mai reţinut că prin decizia respectivă s-a produs o modificare unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului, fapt ce contravine art. 41 Codul muncii. Instanţa nu a avut în vedere, însă, prevederile art. 197 din CCM la nivel de unitate în care se arată că prin excepţie contractul individual de muncă al salariaţilor care au fost trecuţi pe o funcţie de conducere, poate fi modificat fără acordul acestora.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 8249 din 23 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

Tribunalul Gorj prin sentinţa nr. 496 de la 17 ianuarie 2008 a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul S.J., împotriva deciziei nr. 947 din 3.08.2007 şi în contradictoriu cu intimata SC D. Energetic U. SA. A anulat decizia nr. 947 din 3.08.2007 emisă de intimata SC D. Energetic U. SA. A dispus reintegrarea contestatorului pe postul de inginer şef producţie la Cariera K. Sud. A obligat intimatul la plata diferenţelor de drepturi salariale începând cu data de 3.08.2007 până la reintegrarea efectivă.

S-a luat act că renunţă la cheltuielile de judecată.

Contestatorul a deţinut începând cu anul 2004 până la data de 3.08.2007 funcţia de şef carieră la Cariera K. Sud din cadrul SC D. Energetic U. SA.

Începând cu data de 3.08.2007, intimatul l-a schimbat pe contestator din funcţia de şef D. în funcţia de inginer în cadrul Biroului Mecanic, fără a respecta pregătirea profesională a acestuia de inginer minier, invocând desfiinţarea postului de şef carieră în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 8 din 27.07.2007.

Din organigrama D.K. Sud şi a ştatului de funcţii emise ulterior schimbării din funcţie a contestatorului rezultă că postul şef carieră a fost transformat în inginer şef producţie, ocupat de numitul E.E. Restul posturilor de la nivelul D.K. Sud au fost menţinute fiind ocupate de aceleaşi persoane.

Din analiza atribuţiunilor de serviciu pe care le-a avut contestatorul în calitate de şef carieră şi a atribuţiunilor de serviciu ce revin în prezent unui inginer şef producţie, rezultă că atât subordonarea cât şi sarcinile de serviciu sunt aceleaşi. În consecinţă, instanţa a apreciat că în realitate nu este vorba despre o desfiinţare a postului de şef carieră, ci doar o schimbare a denumirii acestuia în inginer şef producţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, schimbarea contestatorului S.J. din postul de şef carieră în postul de inginer la Biroul Mecanic echivalează cu o modificare unilaterală a contractului individual de muncă, fără acordul acestuia, fiind încălcate dispoziţiile art. 41 Codul Muncii, drept urmare s-a admis contestaţia, s-a dispus anularea Deciziei contestate cu reintegrarea contestatorului pe postul de inginer şef producţie la Cariera K. Sud, obligarea intimatului la plata diferenţelor de drepturi salariale începând cu 3.08.2007 până la reintegrarea efectivă şi va lua act că renunţă la cheltuielile de judecată.

 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimata criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului a arătat că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, în sensul că intimatul-contestator deşi nu a cerut reîncadrarea pe postul de inginer şef producţie, instanţa a dispus acest lucru.

O altă critică a vizat faptul că instanţa a reţinut în mod greşit că postul de şef de carieră nu a fost desfiinţat. Aceasta deoarece postul de adjunct şef carieră a fost transformat în postul de inginer şef producţie post ce presupune alte atribuţii de serviciu decât cel de şef carieră. Această transformare s-a impus datorită desfiinţării postului de şef carieră, post ce avea atribuţii mai largi decât cel de şef carieră.

Această reorganizare a fost aprobată prin hotărâre consiliului de administraţie nr. 8/27.07.2007. iar intimatului contestator i s-a pus la dispoziţie un post conform pregătirii sale profesionale.

 

Analizând recursul formulat se constată că este fondat pentru următoarele considerente:

Din cuprinsul contestaţiei formulate de către contestator se poate observa că acesta a solicitat reangajarea pe postul de şef carieră-Cariera K.

Instanţa de fond prin sentinţa pronunţată a dispus reangajarea acestuia pe postul de inginer şef producţie la această carieră, acordând astfel ceea ce nu s-a cerut. Pentru a se pronunţa astfel a reţinut că intimata nu a făcut dovada desfiinţării efective a postului de şef de carieră datorată unor dificultăţi economice la nivelul carierei K.

Concluzia instanţei de fond nu are temei legal. Aceasta deoarece textul de lege nu impune condiţia ca desfiinţarea postului să aibă ca şi cauză dificultăţi economice, ci să aibă o cauză reală şi serioasă. Or, în speţă intimata a dovedit că desfiinţarea postului a fost efectivă, acest post nemaifigurând în organigrama acesteia, iar cauza care a determinat această desfiinţare este una reală şi serioasă şi anume aşa cum a arătat intimata desfiinţarea unei verigi intermediare între conducerea centrală şi cea a carierei respective.

De altfel, faptul că instanţa a dispus reangajarea contestatorului pe postul de inginer şef producţie şi nu pe cel de şef carieră, nu conduce decât la concluzia că postul de şef de carieră a fost desfiinţat efectiv.

De asemenea instanţa de fond a mai reţinut că prin decizia respectivă s-a produs o modificare unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului, fapt ce contravine art. 41 Codul muncii. Instanţa nu a avut în vedere, însă, prevederile art. 197 din CCM la nivel de unitate în care se arată că prin excepţie contractul individual de muncă al salariaţilor care au fost trecuţi pe o funcţie de conducere, poate fi modificat fără acordul acestora.

Contestatorul este tocmai în această situaţie prevăzută de CCM, astfel că în mod greşit instanţa de fond a apreciat decizia ca fiind nelegală.

Pentru considerentele expuse, constatând că sentinţa atacată este nelegală în baza art, 304 pct. 6 şi pct. 9 raportat la art. 312 C. proc civ. va fi admis recursul şi va fi modificată sentinţa în sensul că va fi respinsă contestaţia.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner