Contestatţie decizie. Excepţia tardivităţii contestaţiei. Admitere

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

1. Conform art. 78 Codul muncii instanţa s-a pronunţat pe cale de excepţie şi anume tardivitatea introducerii contestaţiei devin incidente dispoz. art. 137 alin. (1) C. proc. civ., conform cărora „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în total sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. Alin. (2) al aceluiaşi text de lege, excepţiile nu vor putea fi unite cu fondul decât dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administrate dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii. 2. Întrucât a intervenit tardivitatea în ceea ce priveşte capătul de cerere principal, cererile accesorii urmează aceeaşi soartă potrivit principiului accesorium sequitor principale.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 8540 din 7 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Tribunalul Gorj prin sentinţa nr. 616 de la 21 ianuarie 2008 a admis excepţia tardivităţii invocată de intimată. A respins, ca tardivă, contestaţia formulată de contestatoarea H.F., în contradictoriu cu intimata SC D. ENRGETIC U. SA.

Prin considerente s-a reţinut că decizia contestată a fost comunicată contestatoarei la data de 24.07.2007, dată la care aceasta a semnat, menţionând că a primit decizia. A fost reţinută ca fiind depăşit termenul de 30 de zile de contestare a deciziei aşa cum dispune art. 268 alin. (5) Codul muncii, contestaţia fiind depusă la instanţa la data de 17.09.2007.

 

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatoarea criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că în mod eronat a fost analizată decizia nr. 700/18.06.2007 numai sub aspectul excepţiei nu şi al contestării clasei de salarizare.

Astfel, din conţinutul acesteia reiese doar modificarea contractului individual de muncă sub aspectul clasei de salarizare. În consecinţă, nu a fost analizat acest capăt de cerere fiind distinct în momentul când a luat la cunoştinţă de acest fapt şi anume 27 august 2007. D. acestui capăt de cerere a rămas neanalizată şi cererea privind acordarea diferenţelor de drepturi salariale reţinute retroactiv de la data emiterii deciziei de schimbare a funcţiei.

Recursul este nefondat.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin contestaţia înaintată, s-a solicitat constatarea nulităţii parţiale a deciziei nr. 700 din 18.06.2007, celelalte capete ale cererii reprezentând de fapt consecinţe ale admiterii contestaţiei şi anulării deciziei.

Conform art. 78 Codul muncii instanţa s-a pronunţat pe cale de excepţie şi anume tardivitatea introducerii contestaţiei devin incidente dispoz. art. 137 alin. (1) C. proc. civ., conform cărora „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în total sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. Alin. (2) al aceluiaşi text de lege, excepţiile nu vor putea fi unite cu fondul decât dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administrate dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii.

Întrucât a intervenit tardivitatea în ceea ce priveşte capătul de cerere principal, cererile accesorii urmează aceeaşi soartă potrivit principiului accesorium sequitor principale.

În consecinţă neexistând motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii recurate, urmează ca în baza art. 312 C. proc. civ., instanţa să respingă recursul ca nefondat.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner