Litigii de muncă. Contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Anularea dispoziţiei emise de angajatoare prin care a dispus reintegrarea contestatoarei pe postul de bibliotecar cu 1/2 normă pe perioadă determinată. Încălcarea prin

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

1. Executarea sentinţei civile în mod adecvat presupune reintegrarea reclamantului pe funcţia deţinută anterior, în aceleaşi condiţii, adică pe perioadă nedeterminată, orice schimbări ale vechiului statut al contestatoarei depăşind cadrul legal, în condiţiile date. 2. Procedând altfel decât s-a dispus de către o instanţă judecătorească, recurenta intimată a realizat doar o punere formală în executare a hotărârii judecătoreşti nr. 34/2008, de reintegrare a contestatoarei. Recurenta a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice şi principiul constituţional al legalităţii astfel că sentinţa instanţei de fond este legală şi temeinică.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10136 din 24 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

Tribunalul Dolj prin sentinţa 3498/21 mai 2008 a admis contestaţia privind pe contestatoarea H.F. A anulat dispoziţia nr. 267 din 19.02.2008, emisă de intimată. A obligat intimata să emite o nouă dispoziţie de reintegrare pe funcţia de bibliotecar cu 1/2 de normă pe perioada nedeterminată în ceea ce priveşte pe contestatoare. Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul instanţei la data de 5 martie 2008, contestatoarea H.F. a solicitat instanţei să anuleze dispoziţia nr. 267/19.02.2008, emisă de intimatul Grupul Şcolar E. şi obligarea intimatei să emită o nouă dispoziţie privind reintegrarea sa pe postul de bibliotecar pe perioadă nedeterminată.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că prin dispoziţia nr. 267/19.02.2008, intimata a dispus reintegrarea sa pe postul de bibliotecar cu 1/2 normă pe perioadă determinată contrar dispoziţiilor sentinţei nr. 34/17.01.2008, pronunţată de Tribunalul Dolj, prin care se dispune reintegrarea pe postul de bibliotecar avut anterior pe perioadă nedeterminată. Contestatoarea mai arată că intimata a încălcat prevederile art. 41 din Codul muncii în sensul că, aceasta nu şi-a dat acordul pentru modificarea contractului individual de muncă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs intimata H.E., criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 8, 15 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Documentare şi Informare, arătându-se totodată că unitatea a respectat dispoziţiile art. 48 Codul Muncii.

 

Analizând sentinţa pronunţată de Tribunalul Dolj prin prisma criticilor formulate în recurs precum şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, Curtea constată că recursul este nefundat şi urmează a fi respins pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

Din datele dosarului rezultă că numita H.F., intimata contestatoare din cauza de faţă, a avut cu unitatea intimată, recurenta din prezenta cauză mai multa litigii în favoarea ei pronunţându-se mai multe decizii irevocabile.

În mod similar, prin sentinţa nr. 34/17.01.2008, instanţa, anulând o dispoziţie de concediere a contestatoarei – nr. 239/30.07.2007 – a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară .

Această sentinţă judecătorească a fost, însă, parţial respectată de unitate, în sensul că, deşi anterior contestatoarea era angajată pe perioadă nedeterminată pe postul de bibliotecar – cu ½ normă, reintegrarea a fost dispusă, prin decizia contestată, pe perioadă determinată, aspect care, în mod corect, a fost considerat o modificare unilaterală a contractului de muncă al contestatoarei cu nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1) Codul muncii.

Potrivit art. 21 alin. (3) din Constituţie, părţile au dreptul la un proces echitabil, iar potrivit art. 123 alin 1, justiţia se înfăptuieşte în numele legii astfel că, hotărârea judecătorească executorie are putere de lege şi instituie obligaţia imperativă de a fi executată de acela faţă de care s-a pronunţat.

Punerea la îndoială a caracterului absolut al acestei obligaţii ori, evitarea executării acestui tip de obligaţii ori neexecutarea întocmai a acestora, încalcă grav principiul legalităţii, autoritatea de lucru judecat dar şi principiul securităţii juridice – creaţie a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului –, ceea ce ar anihila efectele unei hotărâri judecătoreşti şi ar viola de conţinut dreptul subiectiv recunoscut pe cale judiciară.

Hotărârea judecătorească executorie nu poate fi desfiinţată decât prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege iar până la acea desfiinţare, efectele ei sunt obligatorii şi ea trebuie executată, inclusiv silit.

Executarea sentinţei civile nr. 34/17.ianuarie.2008 a Tribunalului Dolj, în mod adecvat presupune reintegrarea reclamantului pe funcţia deţinută anterior, în aceleaşi condiţii, adică pe perioadă nedeterminată, orice schimbări ale vechiului statut al contestatoarei depăşind cadrul legal, în condiţiile date.

Condiţiile noi impuse, ca şi apărările intimatei referitoare la respectarea dispoziţiilor art. 48 Codul Muncii şi necesitatea aplicării dispoziţiilor art. 8, 15 şi 19 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Documentare şi Informare reprezintă cerinţe ale angajării unei alte persoane în cadrul unităţii şcolare nerespectând însă, exigenţele repunerii a contestatoarei în situaţia anterioară. Procedând altfel decât s-a dispus de către o instanţă judecătorească, recurenta intimată a realizat doar o punere formală în executare a hotărârii judecătoreşti nr. 34/2008, de reintegrare a contestatoarei.

Executarea acestei hotărâri trebuie să se realizeze întocmai.

J. şi limitele ce dau conţinut motivelor de recurs pot fi reţinute de unitatea angajatoare după executarea întocmai a hotărârii judecătoreşti deoarece, hotărârea judecătorească de anulare a unei decizii de desfacere a contractului de muncă cu repunerea părţilor în situaţia anterioară presupune că vechiul raport de muncă nu a încetat niciodată, contestatoarea fiind angajată pe perioadă nedeterminată, în funcţia de bibliotecar cu ½ normă.

Acţionând altfel, recurenta a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice şi principiul constituţional al legalităţii astfel că sentinţa instanţei de fond este legală şi temeinică, recursul fiind nefondat, urmând a fi respins în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. (1), teza a doua, C. proc. civ.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 C. proc. civ., Curtea va obliga recurentul la plata cheltuielilor de judecată către intimata contestatoare, reprezentând onorariu de avocat.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner