Restituirea contravalorii cursurilor de igienă. Actualizare cu indicele de inflaţie.

Tematică: Despagubire

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 194 din Codul muncii, privind obligativitatea angajatorului de a suporta cheltuielile ocazionate de participarea la cursul anterior precizat, deoarece acesta s-a angajat prin raportul de inspecţie încheiat cu ocazia controlului efectuat de E. atât în anul 2005 cât şi în anul 2006.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 10254 din 27 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

 

Prin sentinţa nr. 976 din 24 aprilie 2008 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii G.B., E.N., E.M., T.J., E.N., D.B. împotriva sentinţei civile nr. 976 din 24.04.2008, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, în dosarul nr. (...), în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Consiliul Local al Municipiului Dr Tr S, Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 6, Inspectoratul Şcolar Judeţean M şi Colegiul Naţional U. Pentru a hotărî astfel, s-a hotărât că prin cursul urmat de reclamante, acestea nu au dobândit o calificare nouă, ci doar cu aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice locului de muncă.

 

Împotriva sentinţei au declarat recurs reclamantele criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că nu au absolvit un curs de calificare pentru meseria de spălătoreasă, femei de serviciu sau îngrijitoare de curăţenie, iar potrivit art. 196 alin. (2) din Codul muncii precum şi ordinul 1225/503/24 decembrie 2003 nu aveau această obligaţie legală care, incumbă doar personalului calificat.

D. a fost făcut ca urmare a controlului efectuat de DSP M, ocazie cu care s-a încheiat proces verbal care este consemnată amenda plătită de reclamante dacă nu vor face cursurile de igienă. Se arată că sindicatul a înaintat centrului bugetar situaţia reclamantelor, însă angajatorul a refuzat să dispună măsuri în ceea ce priveşte cursuri de igienă.

Pârâta Colegiul Naţional U., a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

 

Recursul este fondat.

Inspectoratul Şcolar Judeţean M a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului.

D. de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aşa cum rezultă din adeverinţele depuse la dosarul cauzei (filele 11, 12, 13, 19, 20) a fost depus la N.M pentru obţinerea avizului provizoriu.

Ca urmare a raportului de inspecţie 1237 încheiat de N.M. la 22.08.2005 s-a stabilit că la blocul alimentar personalul de îngrijire (7 persoane) nu a efectuat cursurile de însuşire a noţiunilor findamentale de igienă, conform Ordinului M.S. nr. 861/2003 publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din ianuarie 2004.

În acelaşi raport de inspecţie s-a dispus ca în data de 17.2005 personalul de îngrijire (curăţenie-7 persoane) şi a personalului din blocul alimentar, (o persoană) cu certificatul de absolvire a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă, conform Ordinului MS (...) .În caz contrar, se va aplica sancţiune contravenţională conform Legii nr. 98/1994 modificată cu Legea nr. 316/2004.

Raportul de inspecţie nr. 1237 a fost semnat de către directorul E.E. din cadrul unităţii inspectate, Grădiniţa cu Program nr. 3.

Prin raportul de inspecţie 2195 încheiat de Direcţia de Sănătate Publică şi care a avut ca perioadă a controlului 9 mai 2006, şi ca obiective control genico-sanitar, la măsuri şi recomandări a dispus înscrierea personalului angajat îngrijitori (7 persoane) la cursurile de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului MS (...) şi a avut ca termen de realizate 17 mai 2006.

Raportul de inspecţie 2195 a fost semnat pentru grădiniţă de asistent H.N.

Avându-se în vedere actele de control însuşite de Societatea pârâtă, se constată că nu pot fi primite apărările acesteia invocate în apărare, în sensul că acest curs a fost efectuat din iniţiativa exclusivă a reclamantelor.

Nu poate fi primită nici apărarea în sensul că acest curs nu este un curs de pregătire profesională, motivat de faptul că potrivit art. 83 lit. a) din CCM unic la nivel naţional, termenul de pregătire profesională înseamnă orice persoană prin care dobândeşte o calificare.

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 194 din Codul muncii, privind obligativitatea angajatorului de a suporta cheltuielile ocazionate de participarea la cursul anterior precizat, deoarece acesta s-a angajat prin raportul de inspecţie încheiat cu ocazia controlului efectuat de E. atât în anul 2005 cât şi în anul 2006.

De asemenea, certificatul privind absolvirea cursului de igienă a fost făcut în baza a două ordine emise de către Ministerul Sănătăţii, şi a fost necesar la DSP M pentru obţinerea avizului provizoriu de funcţionare al unităţii şcolare.

Urmează a se admite recursul, a se modifica sentinţa în sensul de a se admite acţiunea reclamanţilor, urmând a fi obligată unitatea şcolară Şcoala cu clasele 1-8 Dr. Tr. S nr. 6 cu centrul bugetară la Liceului U. şi Inspectoratul Şcolar M, precum şi Consiliul Local al Mun. Dr. Tr. S, să restituie reclamantelor contravaloarea cursurilor de igienă, suma actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii. Ca urmare a culpei procesuale, urmează a fi obligaţi pârâţii la 300 lei cheltuieli de judecată, conform chitanţei depuse.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner