Decizia nr.1.005 din 7 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

Tematică: Decizia Curtii Constitutionale

Publicată în Monitorul Oficial nr.575 din 18.08.2009

www.ccr.ro

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr.7.813/107/2008 al Tribunalului Alba - Secţia civilă.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autoarei excepţiei, avocat, cu delegaţie la dosar. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr.1.457D/2009 - nr.1.475D/2009, nr.1.624D/2009 - nr.1.637D/2009, nr.1.650D/2009 - nr.1.653D/2009 şi nr.1.674D/2009 - nr.1.679D/2009, ce au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, excepţie invocată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr.7.821/107/2008, nr.7.822/107/2008, nr.7.869/107/2008, nr.7.876/107/2008, nr.7.877/107/2008, nr.7.870/107/2008, nr.7.865/107/2008, nr.7.883/107/2008, nr.7.850/107/2008, nr.7.872/107/2008, nr.5.202/107/2008, nr.7.820/107/2008, nr.7.867/107/2008, nr.5.267/107/2008, nr.5.274/107/2008, nr.5.242/107/2008, nr.5.193/107/2008, nr.5.221/107/2008 şi nr.5.219/107/2008 ale Tribunalului Alba - Secţia civilă, nr.16.702/63/2008 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, nr.952/87/2009, nr.4.763/87/2008, nr.4.895/87/2008, nr.4.933/87/2008, nr.951/87/2009, nr.1.409/87/2009, nr.3.349.1/87/2007, nr.4.755/87/2008, nr.3.540/87/2008, nr.2.742/87/2008, nr.4.761/87/2008, nr.4.888/87/2008 şi nr.1.287/87/2009 ale Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi nr.5.054/107/2008, nr.5.107/107/2008, nr.5.044/107/2008, 5.063/107/2008, nr.3.349/107/2008, nr.3.385/107/2008, nr.5.052/107/2008, nr.5.075/107/2008, nr.5.091/107/2008 şi nr.5.092/107/2008 ale Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal răspund reprezentantul autoarei excepţiei, avocat, cu delegaţie la dosar, precum şi părţile Camelia Toth, în Dosarul nr.1.473D/2009, Iulică Dragomir, în Dosarul nr.1.629D/2009, şi Marin Miricescu, în Dosarul nr.1.631 D/2009. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr.1.780 - 1.792D/2009, nr.1.884 - 1.900D/2009 şi nr.2.096 - 2.098D/2009, ce au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi legale, excepţie invocată de Societatea Comerciala "Petrom" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr.1.811/95/2009, nr.1.898/95/2009, nr.2.015/95/2009, nr.1.834/95/2009, nr.2.419/95/2009, nr.1.542/95/2009, nr.2.452/95/2009, nr.1.874/95/2009, nr.49/95/2009, nr.1.674/95/2009, nr.13.690/95/2008, nr.2.523/95/2009, nr.1.170/95/2009, nr.14.398/95/2008, nr.1.213/95/2009, nr.2.644/95/2009, nr.1.211/95/2009, 2.507/95/2009, nr.2.525/95/2009, nr.1.864/95/2009, nr.1.209/95/2009, nr.2.513/95/2009, nr.2.511/95/2009, nr.1.191/95/2009, nr.16.686/95/2008, nr.14.773/95/2008, nr.2.601/95/2009, nr.2.520/95/2009, nr.54/95/2009, nr.2.763/95/2009, nr.55/95/2009, nr.1.550/95/2009 şi nr.2.183/95/2009 ale Tribunalului Gorj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autoarei excepţiei, avocat, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr.1.794D/2009 - nr.1.810D/2009, nr.1.852D/2009, nr.1.864D/2009 - 1.875D/2009, nr.2.044D/2009 - 2.048D/2009 şi nr.2.100D/2009 - nr.2.105D/2009, ce au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, excepţie invocată de acelaşi autor în dosarele nr.5.051/107/2008, nr.3.347/107/2008, nr.3.351/107/2008, nr.3.397/107/2008, nr.3.350/107/2008, nr.3.365/107/2008, nr.3.381/107/2008, nr.7.195/107/2008, nr.4.988/107/2008, nr.5.030/107/2008, nr.5.042/107/2008, nr.5.023/107/2008, nr.5.034/107/2008, nr.5.586/107/2008, nr.3.334/107/2008, nr.3.338/107/2008, nr.3.366/107/2008, nr.3.370/107/2008, nr.3.393/107/2008, nr.3.321/107/2008, nr.3.356/107/2008, nr.3.402/107/2008, nr.5.007/107/2008, nr.3.339/107/2008, nr.5.003/107/2008, nr.5.573/107/2008, nr.3.383/107/2008, nr.5.062/107/2008, nr.3.329/107/2008, nr.3.403/107/2008, nr.5.101/107/2008, nr.5.031/107/2008, nr.3.358/107/2008, nr.3.377/107/2008, nr.3.320/107/2008, nr.5.028/107/2008, nr.4.994/107/2008, nr.5.074/107/2008, nr.4.991/107/2008, nr.5.095/107/2008 şi nr.5.067/107/2008 ale Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autoarei excepţiei, avocat, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr.1.816D/2007, nr.1.817D/2009 şi nr.1.819D/2009 - nr.1.846D/2009, ce au ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de acelaşi autor în dosarele nr.7.696/30/2008, nr.7.776/30/2008, nr.7.163/30/2008, nr.7.787/30/2008, nr.7.672/30/2008, nr.4.341/108/2008, nr.4.468/108/2008, nr.4.338/108/2008, nr.4.524/108/2008, nr.4.048/108/2008, nr.3.728/108/2008, nr.4.466/108/2008, nr.4.046/108/2008, nr.7.184/30/2008, nr.7.204/30/2008, nr.7.212/30/2008, nr.7.201/30/2008, nr.7.809/30/2008, nr.7.180/30/2008, nr.7.742/30/2008, nr.7.749/30/2008, nr.4.519/108/2008, nr.7.773/30/2008, nr.7.686/30/2008, nr.7.338/30/2008, nr.8.706/30/2008, nr.7.812/30/2008, nr.7.697/30/2008, nr.7.800/30/2008 şi nr.7.732/30/2008 ale Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autoarei excepţiei, avocat, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr.1.993 - nr.1.995D/2009, nr.2.007D/2009 - nr.2.014D/2009, nr.2.052D/2009 - nr.2.058D/2009, nr.2.060D/2009 - 2.095D/2009, nr.2.348D/2009, nr.2.356D/2009, nr.2.357D/2009, nr.2.410D/2009, nr.2.561D/2009, nr.2.562D/2009 şi nr.2.587D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr.1.873/87/2008, nr.1.808/87/2008, nr.1.328/87/2009, nr.2.374/87/2008, nr.1.359/87/2009, nr.4.580/87/2008, nr.1.017/87/2009, nr.4.890/87/2008, nr.3.599/87/2008, nr.2.943/87/2008, nr.3.921/87/2008, nr.5.037/87/2008, nr.2.861/87/2008, nr.4.502/87/2008, nr.815/87/2009, nr.262/87/2009 şi nr.3.411/87/2008 ale Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, în dosarele nr.5.297/104/2008, nr.4.109/104/2008, nr.4.968/104/2008, nr.4.107/104/2008, nr.3.915/104/2008, nr.4.097/104/2008, nr.4.102/104/2008, nr.4.920/104/2008, nr.3.702/104/2008, nr.370/104/2009, nr.638/104/2009, nr.5.278/104/2008, nr.5.324/104/2008, nr.4.989/104/2008, nr.5.008/104/2008, nr.4.916/104/2008, nr.5.385/104/2008, nr.508/104/2009, nr.4.474/104/2008, nr.4.467/104/2008, nr.443/104/2009, nr.4.638/104/2008, nr.3.937/104/2008, nr.3.867/104/2008, nr.509/104/2009 şi nr.417/104/2009 ale Tribunalului Olt - Secţia civilă, în Dosarul nr.3.303/113/2008 al Tribunalului Brăila - Secţia civilă, în dosarele nr.8.516/86/2008 şi nr.363/86/2009 ale Tribunalului Suceava - Secţia civilă, în Dosarul nr.5.910/97/2008 al Tribunalului Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarele nr.7.230/110/2008 şi nr.6.890/110/2008 ale Tribunalului Bacău - Secţia civilă, şi în Dosarul nr.15.698/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi de Societatea Comercială "PSV Company" - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr.1.984/87/2008 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, în dosarele nr.234/104/2009, nr.778/104/2009, nr.4.967/104/2008, nr.224/104/2009, nr.225/104/2009, nr.223/104/2009, nr.236/104/2009, nr.471/104/2009, nr.5.459/104/2008, nr.1.188/109/2008 ale Tribunalului Olt - Secţia civilă.

La apelul nominal răspund reprezentantul autoarei excepţiei, avocat, cu delegaţie la dosar, precum şi părţile Vasilica Stoica, în Dosarul nr.1.993D/2009, Nicolae Ghiriescu, în Dosarul nr.2.008D/2009, şi Stelian Niculae, în Dosarul nr.2.055D/2009. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al excepţiilor de neconstituţionalitate invocate în dosarele nr.1.456D/2009 - nr.1.475D/2009, nr.1.624D/2009 - nr.1.637D/2009, 1.650D/2009 - nr.1.653D/2009, nr.1.674D/2009 - nr.1.679D/2009, nr.1.780D/2009 - nr.1.792D/2009, nr.1.884D/2009 - nr.1.900D/2009, nr.2.096D/2009 - nr.2.098D/2009, nr.1.794D/2009 - nr.1.810D/2009, nr.1.852D/2009, nr.1.864D/2009 - nr.1.875D/2009, nr.2.044D/2009 - nr.2.048D/2009 şi nr.2.100D/2009 - nr.2.105D/2009, nr.1.816D/2007, nr.1.817D/2009, nr.1.819D/2009 - nr.1.846D/2009, nr.1.993D/2009 - nr.1.995D/2009, nr.2.007D/2009 - nr.2.014D/2009, nr.2.052 - nr.2.058D/2009, nr.2.060 - nr.2.095D/2009, nr.2.348D/2009, nr.2.356D/2009, nr.2.357D/2009, nr.2.410D/2009, nr.2.561D/2009, nr.2.562D/2009 şi nr.2.587D/2009, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părţile prezente nu se opun conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.

Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art.14 şi al art.53 alin.(5) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art.164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr.1.457D/2009 - nr.1.475D/2009, nr.1.624D/2009 - nr.1.637D/2009, 1.650D/2009 - nr.1.653D/2009, nr.1.674D/2009 - nr.1.679D/2009, nr.1.780D/2009 - nr.1.792D/2009, nr.1.884D/2009 - nr.1.900D/2009, nr.2.096D/2009 - nr.2.098D/2009, nr.1.794D/2009 - nr.1.810D/2009, nr.1.852D/2009, nr.1.864D/2009 - nr.1.875D/2009, nr.2.044D/2009 - nr.2.048D/2009 şi nr.2.100D/2009 - nr.2.105D/2009, nr.1.816D/2007, nr.1.817D/2009, nr.1.819D/2009 - nr.1.846D/2009, nr.1.993D/2009 - nr.1.995D/2009, nr.2.007D/2009 - nr.2.014D/2009, nr.2052 - nr.2.058D/2009, nr.2060 - nr.2.095D/2009, nr.2.348D/2009, nr.2.356D/2009, nr.2.357D/2009, nr.2.410D/2009, nr.2.561D/2009, nr.2.562D/2009, nr.2.587D/2009 la Dosarul nr.1.456D/2009, ce a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond.

Autoarea excepţiei, prin avocat, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, relevând existenţa unei veritabile antinomii între dispoziţiile Codului muncii în materia soluţionării conflictelor de muncă şi legislaţia specială. În acest sens, arată că, potrivit prevederilor art.290 din Codul muncii, procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se reglementează prin lege specială, respectiv Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. În aceste condiţii, prin abrogarea implicită a oricărei alte dispoziţii contrare Codului muncii, operată de textul de lege criticat, este anulat efectul normei de trimitere la legea specială în materie, respectiv art.290 din acelaşi cod, astfel încât rezultă o dificultate de aplicare de către instanţele de judecată a acestor texte de lege care se exclud reciproc. Se mai arată că asigurarea unui sistem legislativ coerent este o obligaţie de rezultat a legiuitorului, de esenţa statului de drept fiind unitatea legislaţiei. Prin urmare, dreptul de a legifera nu este un drept absolut, având limitări de fond şi formă, ce îşi au izvorul în dispoziţiile constituţionale cuprinse în art.1 alin.(5) privind principiul legalităţii şi în art.73 privind categoriile de legi. Se mai susţine că instanţele de judecată nu pot constata abrogarea expresă a unui text de lege, aceasta fiind atribuţia legiuitorului, care, pentru evitarea unei antinomii reale între două acte normative, este obligat să respecte prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Părţile Camelia Toth, Iulică Dragomir, Vasilica Stoica, Nicolae Ghinescu şi Stelian Niculae solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Partea Marin Miricescu solicită admiterea excepţiei, achiesând la concluziile formulate de către avocatul autoarei excepţiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă, arătând că motivarea acesteia se referă la o problemă de aplicare a legii, respectiv a raportului existent între legea generală şi legea specială. Se mai arată că previzibilitatea şi coerenţa sistemului legislativ este asigurată şi prin deciziile pronunţate de către instanţele de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.7.813/107/2008, nr.7.821/107/2008, nr.7.822/107/2008, nr.7.869/107/2008, nr.7.876/107/2008, nr.7.877/107/2008, nr.7.870/107/2008, nr.7.865/107/2008, nr.7.883/107/2008, nr.7.850/107/2008, nr.7.872/107/2008, nr.5.202/107/2008, nr.7.820/107/2008, nr.7.867/107/2008, nr.5.267/107/2008, nr.5.274/107/2008, nr.5.242/107/2008, nr.5.193/107/2008, nr.5.221/107/2008 şi nr.5.219/107/2008, Încheierea din 6 aprilie 2009, pronunţată în Dosarul nr.16.702/63/2008, încheierile din 10 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.952/87/2009, nr.4.763/87/2008, nr.4.895.787/2008, nr.4.933/87/2008, nr.951/87/2009, nr.1.409/87/2009, nr.3349.1/87/2007, nr.4.755/87/2008, nr.3.540/87/2008, nr.2.742/87/2008, nr.4.761/87/2008, nr.4.888/87/2008 şi nr.1.287/87/2009, încheierile din 2 aprilie 2009 şi 6 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.5.054/107/2008, nr.5.107/107/2008, nr.5.044/107/2008, 5.063/107/2008, nr.3.349/107/2008, nr.3.385/107/2008, nr.5.052/107/2008, nr.5.075/107/2008, nr.5.091/107/2008 şi nr.5.092/107/2008, încheierile din 18 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.1.811/95/2009, nr.1.898/95/2009, nr.2.015/95/2009 şi nr.1.834/95/2009, încheierile din 30 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.2.419/95/2009, nr.1.542/95/2009, nr.2.452/95/2009, nr.1.874/95/2009, nr.49/95/2009, nr.1.674/95/2009 şi nr.13.690/95/2008, încheierile din 1 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.2.523/95/2009, nr.1.170/95/2009, nr.14.398/95/2008, nr.1.213/95/2009, nr.2.644/95/2009, nr.1.211/95/2009, 2.507/95/2009, 2.525/95/2009, nr.1.864/95/2009, nr.1.209/95/2009, nr.2.513/95/2009, nr.2.511/95/2009, nr.1.191/95/2009, nr.16.686/95/2008, nr.14.773/95/2008, nr.2.601/95/2009 şi nr.2.520/95/2009, încheierile din 7 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.54/95/2009, nr.2.763/95/2009 şi nr.55/95/2009, Încheierea din 25 martie 2009, pronunţată în Dosarul nr.1.550/95/2009, şi Încheierea din 26 martie 2009, pronunţată în Dosarul nr.2.183/95/2009, încheierile din 2 aprilie 2009, 6 aprilie 2009, 19 martie 2009 şi 30 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.5.051/107/2008, nr.3.347/107/2008, nr.3.351/107/2008, nr.3.397/107/2008, nr.3.350/107/2008, nr.3.365/107/2008, nr.3.381/107/2008, nr.7.195/107/2008, nr.4.988/107/2008, nr.5.030/107/2008, nr.5.042/107/2008, nr.5.023/107/2008, nr.5.034/107/2008, nr.5.586/107/2008, nr.3.334/107/2008, nr.3.338/107/2008, nr.3.366/107/2008, nr.3.370/107/2008, nr.3.393/107/2008, nr.3.321/107/2008, nr.3.356/107/2008, nr.3.402/107/2008, nr.5.007/107/2008, nr.3.339/107/2008, nr.5.003/107/2008, nr.5.573/107/2008, nr.3.383/107/2008, nr.5.062/107/2008, nr.3.329/107/2008, nr.3.403/107/2008, nr.5.101/107/2008, nr.5.031/107/2008, nr.3.358/107/2008, nr.3.377/107/2008, nr.3.320/107/2008, nr.5.028/107/2008, nr.4.994/107/2008, nr.5.074/107/2008, nr.4.991/107/2008, nr.5.095/107/2008 şi nr.5.067/107/2008, încheierile din 3 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.7.696/30/2008, nr.7.776/30/2008, nr.7.163/30/2008, nr.7.787/30/2008, nr.7.672/30/2008, nr.4.341/108/2008, nr.4.468/108/2008, nr.4.338/108/2008, nr.4.524/108/2008, nr.4.048/108/2008, nr.3.728/108/2008, nr.4.466/108/2008, nr.4.046/108/2008, nr.7.184/30/2008, nr.7.204/30/2008, nr.7.212/30/2008, nr.7.201/30/2008, nr.7.809/30/2008, nr.7.180/30/2008, nr.7.742/30/2008, nr.7.749/30/2008, nr.4.519/108/2008, nr.7.773/30/2008, nr.7.686/30/2008, nr.7.338/30/2008, nr.8.706/30/2008, nr.7.812/30/2008, nr.7.697/30/2008, nr.7.800/30/2008 şi nr.7.732/30/2008, încheierile din 20 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.1.873/87/2008, nr.1.984/87/2008 şi nr.1.808/87/2008, prin încheierile din 3 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.3.599/87/2008 şi nr.2.943/87/2008, prin încheierile din 15 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.1.328/87/2009, nr.2.374/87/2008, nr.1.359/87/2009, nr.4.580/87/2008, nr.1.017/87/2009 şi nr.4.890/87/2008 şi prin încheierile din 29 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.3.921/87/2008, nr.5.037/87/2008, nr.2.861/87/2008, nr.4.502/87/2008, nr.815/87/2009, nr.262/87/2009 şi nr.3.411/87/2008, încheierile din 9 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.370/104/2009, nr.638/104/2009, nr.5.278/104/2008, nr.5.324/104/2008, nr.4.989/104/2008, nr.5.008/104/2008, nr.4.916/104/2008 şi nr.5.385/104/2008, prin încheierile din 12 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.508/104/2009, nr.4.474/104/2008, nr.4.467/104/2008, nr.443/104/2009, nr.4.638/104/2008, nr.3.937/104/2008, nr.3.867/104/2008, nr.509/104/2009 şi nr.417/104/2009, prin încheierile din 16 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.234/104/2009, nr.778/104/2009, nr.4.967/104/2008, nr.224/104/2009, nr.225/104/2009, nr.5.297/104/2008, nr.223/104/2009, nr.236/104/2009, nr.471/104/2009, nr.5.459/104/2008, nr.4.968/104/2008 şi nr.4.920/104/2008, prin încheierile din 17 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.4.109/104/2008, nr.4.107/104/2008, nr.1.188/109/2008, nr.3.915/104/2008, nr.4.097/104/2008, nr.4.102/104/2008 şi nr.3.702/104/2008, Încheierea din 27 martie 2009, pronunţată în Dosarul nr.3.303/113/2008, încheierile din 14 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr.8.516/86/2008 şi nr.363/86/2009, Încheierea din 9 aprilie 2009, pronunţată în Dosarul nr.5.910/97/2008, încheierile din 25 martie 2009, pronunţate în dosarele nr.7.230/110/2008 şi nr.6.890/110/2008, Încheierea din 20 martie 2009, pronunţată în Dosarul nr.15.698/63/2008, Tribunalul Alba - Secţia civilă, Tribunalul Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Gorj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Olt - Secţia civilă, Tribunalul Brăila - Secţia civilă, Tribunalul Suceava - Secţia civilă, Tribunalul Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Bacău - Secţia civilă şi Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.298 alin.(2) ultima liniuţa din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, excepţie invocata de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Comercială "PSV Company" - S.A. din Bucureşti în cauze având ca obiect soluţionarea unor acţiuni în pretenţii privind drepturi salariale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul de lege criticat a fost interpretat de către instanţele de judecată ca realizând o abrogare implicită a prevederilor art.72 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. Or, după intrarea în vigoare a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nu mai există temei legal pentru a opera abrogarea implicită, dispoziţiile art.62 şi 63 din Legea nr.24/2000 reglementând în mod imperativ abrogarea expresă directă, cu enumerarea datelor de identificare a tuturor actelor normative vizate. Prin urmare, prevederile art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Codul muncii trebuie interpretate prin prisma regulilor de tehnică legislativă reglementate de art.1 alin.(2) şi art.15 din Legea nr.24/2000. În opinia autoarei excepţiei, orice altă interpretare este contrară jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului potrivit căreia legiuitorul are obligaţia elaborării unor dispoziţii legale eficiente din punctul de vedere al aplicabilităţii acestora, în sensul că ele trebuie să fie coerente, să evite paralelismul legislativ şi să aibă vocaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale. Se susţine că prin pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti diferite asupra aceleiaşi probleme de drept este încălcat art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Mai mult, în temeiul art.1 alin.(5) din Constituţie, Parlamentul este obligat să respecte Constituţia şi celelalte legi, respectiv poate să modifice prevederile legale în vigoare prin abrogare expresă, iar nu implicită, fiindcă procedând în acest mod ar contraveni principiului coerenţei legislative.

Tribunalul Alba - Secţia civilă arată că motivarea excepţiei de neconstituţionalitate vizează modalitatea în care instanţele judecătoreşti au făcut aplicarea textului de lege criticat, aspect care nu este de competenţa Curţii Constituţionale.

Tribunalul Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Olt - Secţia civilă, Tribunalul Brăila - Secţia civilă, Tribunalul Suceava - Secţia civilă, Tribunalul Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale arată că excepţia este neîntemeiată, precizând că în cauză se pune problema aplicării legii în timp.

Tribunalul Gorj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituţionale invocate, întrucât abrogarea reprezintă procedeul tehnico-juridic prin care actele normative fără termen îşi încetează activitatea prin renunţarea la ele. Abrogarea cunoaşte mai multe forme, respectiv expresă (directă şi indirectă), când noul act normativ prevede că vechiul act normativ se abrogă în mod expres, sau tacită, când în noul act normativ nu se prevede nimic în legătură cu acţiunea vechilor norme juridice. Instanţa mai observă că atât Legea nr.168/1999, cât şi Legea nr.53/2003 sunt legi organice şi, prin urmare, au forţă juridică egală, astfel că, prin intrarea în vigoare a Codului muncii (Legea nr.53/2003), au fost abrogate implicit dispoziţiile art.72 din Legea nr.168/1999 (abrogare parţială), conform cărora "Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de drepturi se adresează instanţei judecătoreşti competente în a cărei circumscripţie îşi are sediul unitatea."

Tribunalul Bacău - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată nu vizează o problemă de constituţionalitate, ci una de aplicare a legii în timp.

În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr.96/2008. De asemenea, arată că motivele de neconstituţionalitate privesc modul de interpretare şi aplicare a legii aplicabile speţei, ceea ce excedează competenţei Curţii Constituţionale stabilite prin lege.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 5 februarie 2003, potrivit cărora: "Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:

(...) - orice alte dispoziţii contrare."

Dispoziţiile constituţionale invocate în motivarea excepţiei sunt cuprinse în art.1 alin.(4) şi (5) referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art.73 alin.(3) lit.p) privind reglementarea prin lege organică a regimului general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială şi în art.79 alin.(1) referitor la Consiliul Legislativ.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că întreaga motivare a acesteia se referă la modul de interpretare şi aplicare în timp a două legi organice, şi anume Codul muncii şi Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. Se susţine, în acest sens, că există o practică neunitară la nivelul instanţelor de judecată, în privinţa constatării abrogării implicite a prevederilor art.72 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, având drept consecinţă pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti diferite, asupra aceleiaşi probleme de drept. Se susţine, de asemenea, nerespectarea normelor de tehnică legislativă cu prilejul adoptării Codului muncii.

Or, toate aspectele invocate, ce ţin de modul de aplicare a legii şi de stabilirea unei interpretări unitare a actelor normative, nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional, aşa cum aceasta este reglementată de Legea fundamentală şi de Legea nr.47/1992, ci a instanţelor de judecată, respectiv a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aşa cum prevăd dispoziţiile art.126 alin.(1) şi (3) din Constituţie care statuează că: "Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ş[ prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege", [...], "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale."

De asemenea, Curtea reţine că atribuţiile sale privind analiza conformităţii unor texte de lege cu Constituţia nu se pot extinde şi asupra aspectelor ce ţin de respectarea normelor de tehnică legislativă, atât timp cât aceste norme nu au relevanţă în plan constituţional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.298 alin.(2) ultima liniuţă din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr.7.813/107/2008, nr.7.821/107/2008, nr.7.822/107/2008, nr.7.869/107/2008, nr.7.876/107/2008, nr.7.877/107/2008, nr.7.870/107/2008, nr.7.865/107/2008, nr.7.883/107/2008, nr.7.850/107/2008, nr.7.872/107/2008, nr.5.202/107/2008, nr.7.820/107/2008, nr.7.867/107/2008, nr.5.267/107/2008, nr.5.274/107/2008, nr.5.242/107/2008, nr.5.193/107/2008, nr.5.221/107/2008 şi nr.5.219/107/2008 ale Tribunalului Alba - Secţia civilă, nr.16.702/63/2008 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, nr.952/87/2009, nr.4.763/87/2008, nr.4.895/87/2008, nr.4.933/87/2008, nr.951/87/2009, nr.1.409/87/2009, nr.3349.1/87/2007, nr.4.755/87/2008, nr.3.540/87/2008, nr.2.742/87/2008, nr.4.761/87/2008, nr.4.888/87/2008 şi nr.1.287/87/2009 ale Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi nr.5.054/107/2008, nr.5.107/107/2008, nr.5.044/107/2008, 5.063/107/2008, nr.3.349/107/2008, nr.3.385/107/2008, nr.5.052/107/2008, nr.5.075/107/2008, nr.5.091/107/2008, nr.5.092/107/2008 ale Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, nr.1.811/95/2009, nr.1.898/95/2009, nr.2.015/95/2009, nr.1.834/95/2009, nr.2.419/95/2009, nr.1.542/95/2009, nr.2.452/95/2009, nr.1.874/95/2009, nr.49/95/2009, nr.1.674/95/2009, nr.13.690/95/2008, nr.2.523/95/2009, nr.1.170/95/2009, nr.14.398/95/2008, nr.1.213/95/2009, nr.2.644/95/2009, nr.1.211/95/2009, 2.507/95/2009, 2.525/95/2009, nr.1.864/95/2009, nr.1.209/95/2009, nr.2.513/95/2009, nr.2.511/95/2009, nr.1.191/95/2009, nr.16.686/95/2008, nr.14.773/95/2008, nr.2.601/95/2009, nr.2.520/95/2009, nr.54/95/2009, nr.2.763/95/2009, nr.55/95/2009, nr.1.550/95/2009 şi nr.2.183/95/2009, ale Tribunalului Gorj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, nr.5.051/107/2008, nr.3.347/107/2008, nr.3.351/107/2008, nr.3.397/107/2008, nr.3.350/107/2008, nr.3.365/107/2008, nr.3.381/107/2008, nr.7.195/107/2008, nr.4.988/107/2008, nr.5.030/107/2008, nr.5.042/107/2008, nr.5.023/107/2008, nr.5.034/107/2008, nr.5.586/107/2008, nr.3.334/107/2008, nr.3.338/107/2008, nr.3.366/107/2008, nr.3.370/107/2008, nr.3.393/107/2008, nr.3.321/107/2008, nr.3.356/107/2008, nr.3.402/107/2008, nr.5.007/107/2008, nr.3.339/107/2008, nr.5.003/107/2008, nr.5.573/107/2008, nr.3.383/107/2008, nr.5.062/107/2008, nr.3.329/107/2008, nr.3.403/107/2008, nr.5.101/107/2008, nr.5.031/107/2008, nr.3.358/107/2008, nr.3.377/107/2008, nr.3.320/107/2008, nr.5.028/107/2008, nr.4.994/107/2008, nr.5.074/107/2008, nr.4.991/107/2008, nr.5.095/107/2008 şi nr.5.067/107/2008 ale Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, nr.7.696/30/2008, nr.7.776/30/2008, nr.7.163/30/2008, nr.7.787/30/2008, nr.7.672/30/2008, nr.4.341/108/2008, nr.4.468/108/2008, nr.4.338/108/2008, nr.4.524/108/2008, nr.4.048/108/2008, nr.3.728/108/2008, nr.4.466/108/2008, nr.4.046/108/2008, nr.7.184/30/2008, nr.7.204/30/2008, nr.7.212/30/2008, nr.7.201/30/2008, nr.7.809/30/2008, nr.7.180/30/2008, nr.7.742/30/2008, nr.7.749/30/2008, nr.4.519/108/2008, nr.7.773/30/2008, nr.7.686/30/2008, nr.7.338/30/2008, nr.8.706/30/2008, nr.7.812/30/2008, nr.7.697/30/2008, nr.7.800/30/2008 şi nr.7.732/30/2008 ale Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, nr.3.303/113/2008 al Tribunalului Brăila - Secţia civilă, nr.8.516/86/2008 şi nr.363/86/2009 ale Tribunalului Suceava - Secţia civilă, nr.5.910/97/2008 al Tribunalului Hunedoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, nr.7.230/110/2008 şi nr.6.890/110/2008 ale Tribunalului Bacău - Secţia civilă, nr.15.698/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, şi, respectiv, de către Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti şi Societatea Comercială "PSV Company" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr.1.873/87/2008, nr.1.808/87/2008, nr.1,328/87/2009, nr.2.374/87/2008, nr.1.359/87/2009, nr.4.580/87/2008, nr.1.017/87/2009, nr.4.890/87/2008, nr.3.599/87/2008, nr.2.943/87/2008, nr.3.921/87/2008, nr.5.037/87/2008, nr.2.861/87/2008, nr.4.502/87/2008, nr.815/87/2009, nr.262/87/2009, nr.3.411/87/2008 ale Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, nr.5.297/104/2008, nr.4.109/104/2008, nr.4.968/104/2008, nr.4.107/104/2008, nr.3.915/104/2008, nr.4.097/104/2008, nr.4.102/104/2008, nr.4.920/104/2008, nr.3.702/104/2008, nr.370/104/2009, nr.638/104/2009, nr.5.278/104/2008, nr.5.324/104/2008, nr.4.989/104/2008, nr.5.008/104/2008, nr.4.916/104/2008, nr.5.385/104/2008, nr.508/104/2009, nr.4.474/104/2008, nr.4.467/104/2008, nr.443/104/2009, nr.4.638/104/2008, nr.3.937/104/2008, nr.3.867/104/2008, nr.509/104/2009 şi nr.417/104/2009 ale Tribunalului Olt - Secţia civilă, şi de către Societatea Comercială "PSV Company"- S.A. din Bucureşti în Dosarul nr.1.984/87/2008 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, şi în dosarele nr.234/104/2009, nr.778/104/2009, nr.4.967/104/2008, nr.224/104/2009, nr.225/104/2009, nr.223/104/2009, nr.236/104/2009, nr.471/104/2009, nr.5.459/104/2008 şi nr.1.188/109/2008 ale Tribunalului Olt - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 iulie 2009.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner