Contestaţie la executare. Litigii de muncă. Recurs

Tematică: Contestatie la executare

Din conţinutul motivelor de recurs se constată că recurentul are drept scop lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu ceea ce ţine de contestaţia la titlu şi nu poate face obiectul unei contestaţii la formele de executare.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 24/M din 16 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 884/2007 a Tribunalului Braşov a fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorul Spitalul Clinic de Urgenţă B , în contradictoriu cu intimaţii V.E. şi executor judecătoresc E.T.F. Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:
Prin contestaţia la executare înregistrată iniţial la Judecătoria Braşov sub nr. (...) iar după declinare, la Tribunalul Braşov sub nr. (...), contestatorul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă B a cerut în contradictoriu cu intimaţii V.E. şi Executorul Judecătoresc E.T.F. anularea formelor de executare pentru suma de 14.162 lei pretinsă de creditor în dosarul execuţional nr. 129/07.03.2007 precum şi a cheltuielilor cauzate cu executarea în cuantum de 1.724,05 lei.
În motivarea contestaţiei s-a arătat că prin sentinţa civilă nr. .107/M/2006 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 628/M/2005 s-a dispus: obligarea contestatorului să majoreze drepturile salariale ale reclamantei în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (1) din O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, pentru perioada cuprinsă între 1.10.2002-31.12.2004;
- obligarea contestatorului să achite reclamantei diferenţa dintre drepturile salariale astfel calculate şi cele încasate efectiv, aferente aceleiaşi perioade;
 - obligarea contestatorului să stabilească drepturile salariale ale reclamantei începând cu data de 01.01.2005 în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 115/2004, aşa cum au fost modificate prin pct. 17 al articolului unic al Legii nr. 125/2005, anexa I, pct.II, lit. A (pentru unităţi clinice).
- obligarea contestatorului să achite reclamantei diferenţa dintre drepturile astfel calculate şi cele efectiv încasate, începând cu data de 01.01.2005;
- efectuarea cuvenitelor menţiuni în carnetul de muncă, cu cheltuieli de judecată în sumă de 300 lei.
Contestatoarea a procedat la punerea în executare a sentinţei civile de mai sus, făcând un calcul (conform anexei), urmare căruia i s-a achitat intimatei creditoare suma, conform adresei serviciului salarizare, înregistrată sub nr. 5487/21.02.2007. La cererea creditoarei, biroul executorului judecătoresc prin comunicarea înregistrată la contestatoare sub nr. 4715/9.03.2007 a solicitat în mod eronat şi fără să aibă la bază un temei legal, să se achite suma de 14.162 lei în plus şi cheltuieli de executare.
Prin sentinţa civilă nr. 107/M/2006 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 628/M/2005 s-a dispus:
- obligarea contestatorului să majoreze drepturile salariale ale reclamantei în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (1) din O.G. nr.. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, pentru perioada cuprinsă între 01.10.2002-31.12.2004;
- obligarea contestatorului să achite reclamantei diferenţa dintre drepturile salariale astfel calculate şi cele încasate efectiv, aferente aceleiaşi perioade;
- obligarea contestatorului să stabilească drepturile salariale ale reclamantei începând cu data de 01.01.2005 în conformitate cu prevederile art. 5din O.U.G. nr. 115/2004 , aşa cum au fost modificate prin pct. 17 al articolului unic al Legii nr. 125/2005, anexa I, pct. II, lit. A) (pentru unităţi clinice).
- obligarea contestatorului să achite reclamantei diferenţa dintre drepturile astfel calculate şi cele efectiv încasate, începând cu data de 01.01.2005.
- efectuarea cuvenitelor menţiuni în carnetul de muncă, cu cheltuieli de judecată în sumă de 300 lei.
Executarea silită a fost declanşată în dosar execuţional 129/2007 al Biroului Executorului Judecătoresc E.T. şi a fost generată de faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă B şi-a îndeplinit parţial obligaţiile ce-i reveneau.
Instanţa de fond a reţinut că în mod neîntemeiat contestatorul nu a respectat dispoziţiile sentinţei în ceea ce priveşte calculul drepturilor salariale.
Împotriva sentinţei a formulat recurs contestatorul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă B.
În motivele de recurs se arată că trebuie admisă contestaţia la executare în sensul de a se lămuri aplicarea dispoziţiilor art. 27 din O.G. nr. 1/2000 în baza căruia prin titlu executoriu s-a dispus mărirea salariului.
Din conţinutul motivelor de recurs se constată că recurentul are drept scop lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu ceea ce ţine de contestaţia la titlu şi nu poate face obiectul unei contestaţii la formele de executare.
Contestatorul a sesizat instanţa de fond cu o contestaţie la formele de executare şi la cererea instanţei şi-a mai precizat tot în acest sens poziţia procesuală (încheierea de şedinţă din 12.09.2007 a Tribunalului Braşov).
Aşadar contestaţia de faţă este o contestaţie împotriva formelor de executare, iar motivele de recurs invocate nu sunt în legătură cu obiectul contestaţiei, întrucât ele vizează lămurirea titlului executoriu sub aspectul interpretării noţiunii de salariu de bază la care se aplică dispoziţiile art. 27 alin. (1) din O.G. nr. 1/2000.
Prin urmare, faţă de obiectul contestaţiei la executare, raportat la motivele de recurs ce presupun schimbarea temeiului de drept al cererii şi al obiectului dedus judecăţii, ceea ce este inadmisibil în recurs conform art. 316 raportat la 294 Cod procedură civilă, instanţa de recurs va respinge recursul formulat , menţinând sentinţa atacată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner