Accesarea site-urilor pornografice. Concediere. Expertize cu puncte de vedere diferite. Elementele răspunderii disciplinare. Lipsa vinovăţiei.

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

1. Instanţa de fond analizând doar concluziile celor două rapoarte de expertize cu puncte de vedere diferite a conchis că nu s-a putut face dovada vinovăţiei reclamantului, astfel că lipsind unul din elementele răspunderii disciplinare s-a dispus anularea deciziei de sancţionare. 2. Chiar dacă în expertiza expertului E.J. se concluzionează că de fapt reclamantul este cel care a accesat site-urile, instanţa în raport de dispoziţiile art. 287 Codul muncii, potrivit cărora, sarcina probaţiunii revine angajatorului, a apreciat că în condiţiile în care „tehnic este posibil ca şi altă persoană să acceseze acest set de parametrii” nu s-a probat cu certitudine că reclamantul este cel care a accesat site-urile menţionate, ca atare nu se poate reţine vinovăţia acestuia la săvârşirea abaterilor ce i s-au reţinut în sarcină. 3.Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. Aceasta nu înseamnă însă, aşa cum greşit a procedat instanţa de fond că celeilalte părţi, respectiv angajatului i se impune o stare de pasivitate în dovedirea pretenţiilor şi poziţiei sale procesuale. În cazul din speţă de altfel, pârâta a propus o serie de probe fie scrise fie proba cu expertiză prin care s-a demonstrat fără echivoc că site-urile au fost accesate de la calculatorul la care lucra reclamantul. 4. De asemenea în susţinerea concluziei vinovăţiei reclamantului se mai adaugă şi argumentul că s-a demonstrat că în acelaşi interval de timp în care au fost accesate site-urile pornografice, a fost utilizată şi poşta electronică, ce nu putea fi făcută decât de către contestator iar în zilele şi în intervalele orare la care au avut loc accesările paginilor pornografice şi utilizarea căsuţei poştale a contestatorului, acesta a fost prezent la locul său de muncă, toate acestea înlăturând posibilitatea că altcineva decât reclamantul să fi folosit staţia care i-a fost alocată şi să fi accesat site-urile pornografice.
(Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia Civilă nr. 62/R din 14 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 737 din 20.06.2007, Tribunalul Maramureş a admis contestaţia formulată de reclamantul B.E.J. şi anulând decizia nr. 26/8.05.2006 de desfacere a contractului de muncă emisă de pârâta SC „E. România” SA B a dispus reîncadrarea reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii şi a obligat pârâta să-i plătească toate drepturile salariale cuvenite pe perioada desfacerii contractului de muncă.


Împotriva sentinţei, pârâta a declarat în termen recurs, solicitând modificarea în sensul respingerii contestaţiei şi menţinerii deciziei de desfacere a contractului de muncă.

Critică sentinţa prin aceea că instanţa de fond, deşi avea îndatorirea ca în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale să stăruie prin toate mijloacele pentru stabilirea adevărului în cauză, şi-a încălcat rolul activ consacrat de dispoziţiile art. 129 alin. 5 C. proc. civ.
Se mai arată că de fapt instanţa de fond a analizat şi şi-a motivat sentinţa exclusiv pe conţinutul celor două rapoarte de expertiză tehnică efectuată în cauză ignorând celelalte probe administrate, nefăcând nicio precizare cu privire la motivele care au determinat-o să respingă ori să nu recunoască valoarea probantă a celorlalte mijloace de probă.
Mai susţine că prin soluţia pronunţată instanţa, fără a aprecia probaţiunea depusă de recurentă, a aşezat părţile pe poziţii inegale, apreciind a priori ca angajatorul, beneficiind de prerogativa sancţionării disciplinare a contestatorului a abuzat de acesta.
Se mai arată în esenţă că instanţa de fond a dispus anularea deciziei de sancţionare printr-o sentinţă dată cu aplicarea greşită a legii şi cu aprecierea greşită a probelor.
Reclamantul, atât prin reprezentantul său cât şi prin concluziile scrise depuse la dosar, fila 42, s-a opus admiterii recursului, apreciind că sentinţa atacată este legală şi temeinică.


Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de pârâtă, Curtea reţine următoarele:
Aşa cum se reţine foarte clar la începutul considerentelor sentinţei, în condiţiile în care reclamantul ar fi comis faptele reţinute în sarcina sa prin decizia de sancţionare emisă de pârâtă, s-ar fi făcut vinovat de o abatere disciplinară aşa cum ea este definitivă de art. 263 alin. (2) Codul muncii şi s-ar fi impus sancţionarea.
Dar instanţa de fond analizând doar concluziile celor două rapoarte de expertize cu puncte de vedere diferite a conchis că nu s-a putut face dovada vinovăţiei reclamantului, astfel că lipsind unul din elementele răspunderii disciplinare s-a dispus anularea deciziei de sancţionare.
De fapt, chiar dacă în expertiza expertului E.J. se concluzionează că de fapt reclamantul este cel care a accesat site-urile, instanţa în raport de dispoziţiile art. 287 Codul muncii, potrivit cărora, sarcina probaţiunii revine angajatorului, a apreciat că în condiţiile în care „tehnic este posibil ca şi altă persoană să acceseze acest set de parametrii” nu s-a probat cu certitudine că reclamantul este cel care a accesat site-urile menţionate, ca atare nu se poate reţine vinovăţia acestuia la săvârşirea abaterilor ce i s-au reţinut în sarcină.
Aşadar, nici instanţa de fond nu exclude posibilitatea ca reclamantul să fi fost acela care ar fi accesat site-urile respective, dar analiza acesteia se rezumă în mod greşit doar la cele două expertize.
Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. Aceasta nu înseamnă însă, aşa cum greşit a procedat instanţa de fond că celeilalte părţi, respectiv angajatului i se impune o stare de pasivitate în dovedirea pretenţiilor şi poziţiei sale procesuale. În cazul din speţă de altfel, pârâta a propus o serie de probe fie scrise fie proba cu expertiză prin care s-a demonstrat fără echivoc că site-urile au fost accesate de la calculatorul la care lucra reclamantul.
Aşadar, argumentul instanţei de fond că tehnic ar fi posibil ca şi altă persoană să acceseze setul de parametrii în discuţie, nu este suficient pentru a proba nevinovăţia reclamantului în condiţiile în care nu s-a demonstrat cu nimic că altcineva ar fi utilizat acel set de parametrii şi ar fi folosit calculatorul reclamantului, cu atât mai mult că accesul la acest calculator nu se putea face decât de persoana căreia îi aparţine staţia şi care era cea care cunoştea numele de utilizator şi parola.
De asemenea în susţinerea concluziei vinovăţiei reclamantului se mai adaugă şi argumentul că s-a demonstrat că în acelaşi interval de timp în care au fost accesate site-urile pornografice, a fost utilizată şi poşta electronică, ce nu putea fi făcută decât de către contestator iar în zilele şi în intervalele orare la care au avut loc accesările paginilor pornografice şi utilizarea căsuţei poştale a contestatorului, acesta a fost prezent la locul său de muncă, toate acestea înlăturând posibilitatea că altcineva decât reclamantul să fi folosit staţia care i-a fost alocată şi să fi accesat site-urile pornografice.
Aşa fiind, în raport de cele mai sus reţinute, constatând că printr-o interpretare eronată a probaţiunii din dosar instanţa de fond a apreciat nevinovăţia reclamantului la comiterea abaterii disciplinare, pronunţând o hotărâre netemeinică, faţă şi de dispoziţiile art. 299 şi 312 C.proc.civ., va admite recursul pârâtei şi va modifica sentinţa în sensul că va respinge ca nefondată contestaţia reclamantului menţinând decizia de sancţionare disciplinară nr. 26/8.05.2006 emisă de pârâtă.
În baza art. 274 C. proc. civ. obligă reclamantul să plătească pârâtei suma de 6200 lei cheltuieli de judecată în recurs justificate cu onorariul avocaţial şi deplasarea la instanţă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner