Recurs. Excepţia tardivităţii recursului. Admitere. Contestaţie în anulare. Respingere

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

Conform art. 80 din Legea nr. 168/1999 în cauzele care au ca obiect soluţionarea conflictelor de drepturi termenul de recurs este de 10 zile.
(Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia Civilă nr. 2362/R din 2 decembrie2008, www.jurisprudenta.org)

Prin decizia civilă nr. 828/09.04.2008 pronunţată de Curtea de Apel Cluj s-a respins ca tardiv recursul declarat de pârâta CN CF CFR SA – Sucursala Regională de D. Ferate I – împotriva sentinţei civile nr. 946/F din 21.11.2007 a Tribunalului Bistriţ a-N, pronunţată în dosar nr. (...), pe care o menţine. A fost obligată recurenta să plătească intimatului V.T. suma de 500 lei cheltuieli de judecată în recurs. Pentru a pronunţa această decizie, instanţa a reţinut că:
Prin sentinţa civilă nr. 946 din 21 noiembrie 2007 Tribunalul Bistriţa-N, a admis contestaţia formulată de contestatorul V.T.E. şi în consecinţă: a anulat Decizia nr. 1.8.0.1/71 din data de 14 iunie 2007 emisă de Sucursala Regională de D. Ferate I şi a fost obligată intimata să plătească contestatorului drepturile salariale cuvenite pe perioada executării măsurii suspendării.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta, solicitând modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.
Analizând prioritar conform art. 137 raportat la art. 316 şi 298 C. proc. civ. excepţia tardivităţii recursului invocată din oficiu, Curtea a reţinut că sentinţa a fost comunicată recurentei-pârâte CN CF CFR SA-Sucursala Regională de D. Ferate I în data de 24.12.2007 (fila 36 dosar fond), iar recursul a fost redactat în data de 12.01.2008 şi a fost predat la oficiul poştal în data de 15.01.2008.
Conform art. 80 din Legea nr. 168/1999 în cauzele care au ca obiect soluţionarea conflictelor de drepturi termenul de recurs este de 10 zile.
Pentru aceste considerente, constatând că recursul a fost declarat după împlinirea termenului legal imperativ de 10 zile, s-a respins ca tardiv recursul declarat de pârâta pârâta CN CF CFR SA – Sucursala Regională de D. Ferate I împotriva sentinţei civile nr. 946/F din 21.11.2007 a Tribunalului Bistriţa-N, pronunţată în dosar nr. (...), care va fi menţinută.
În temeiul art. 274 C. proc. civ. a fost obligată recurenta, ca parte căzută în pretenţii, la plata a 500 lei cheltuieli de judecată în recurs reprezentând contravaloarea onorariului de avocat.

Împotriva acestei decizii pârâta CN CF CFR SA – Sucursala Regională de D. Ferate I – a promovat contestaţie în anulare în temeiul art. 318 C. proc. civ.
În motivarea contestaţiei s-a invocat că ultima zi a termenului de recurs era 14.01.2008, recursul fiind promovat în termen, întrucât la această dată a fost predat la oficiul poştal. S-a invocat totodată faptul că excepţia tardivităţii nu a fost pusă în discuţia părţilor.

Analizând contestaţia în anulare prin prisma motivelor invocate Curtea constată că nu este fondată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:
Aşa cum reiese din practicaua deciziei civile nr. 828/09.04.2008 a Curţii de Apel Cluj, la termenul de judecată din 09.04.2008 instanţa din oficiu a pus în discuţie excepţia tardivităţii, reprezentantul pârâtei recurente nu a fost prezent la dezbateri pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra acesteia, însă acest aspect nu afectează valabilitatea deciziei.
În ceea ce priveşte data declarării recursului, raportat la data comunicării sentinţei civile nr. 946/21.11.2007 a Tribunalului Bistriţa-N pârâtei recurente, cele reţinute de instanţa de recurs sunt în deplină concordanţă cu datele ce reies din actele dosarului, astfel încât susţinerea contestatoarei conform căreia recursul a fost depus la oficiul poştal în data de 14.01.2008 nu este fondată.
Chiar şi această dată afirmată de contestatoare se situează în afara termenului de recurs, întrucât aşa cum a reţinut şi instanţa de recurs, în condiţiile în care sentinţa a fost comunicată pârâtei la data de 24. 12.2007, ultima zi în care calea de atac putea fi promovată în termen legal este 4.01.2008, conform art. 80 din Legea nr. 168/1999.
Având în vedere cele arătate, în baza art. 320 C. proc. civ. contestaţia în anulare va fi respinsă. În temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. civ. contestatoarea va fi obligată să plătească intimatului V.T.E. suma de 1000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat (f. 20).
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner