Revizuire. Respingere

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

1. Pentru a se putea revizui o hotărâre, în temeiul art. 22 pct. 5 C. proc. civ, este necesar să fie vorba de un înscris care are importanţă deosebită în proces, care dacă ar fi fost cunoscut ar fi condus la o altă soluţie. 2. Cererea revizuientului nu este admisibilă în principiu tocmai în considerarea faptului că actul pretins a fi nou, este de fapt o decizie despre care revizuientul a avut cunoştinţă încă la data de 14.08.2007 când i-a încetat contractul de muncă şi când i-a fost înmânat carnetul de muncă în care era operată şi decizia nr. 37/15.05.2006 hotărârea ce se cere a fi revizuită fiind pronunţată doar la data de 14 ianuarie 2008.
(Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia Civilă nr. 2397/R din 9 decembrie2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrată sub nr. de mai sus, revizuientul B.E.J., a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 62 din 14.01.2008 a Curţii de Apel Cluj prin care a fost admis recursul intimatei SC E. Romania SA împotriva sentinţei civile nr. 737 din 20 iunie 2007 a Tribunalului Maramureş care a fost modificată în sensul respingerii contestaţiei formulată de revizuient împotriva deciziei nr. 26 din 8 mai 2006 prin care intimata a dispus concedierea revizuientului din funcţia deţinută în cadrul acesteia. S-a mai solicitat ca în urma revizuirii să fie respins recursul intimatei în sensul menţinerii sentinţei civile de mai sus prin care a fost anulată decizia de concediere a revizuientului.
Revizuientul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 teza I C. proc. civ. invocând existenţa unui act nou, respectiv o altă decizie emisă de intimată cu nr. 37 din 15.05.2006 şi comunicată revizuientului la data de 17.10.2008 prin care s-a dispus că „începând cu data de 11.05.2006 se desface contractul individual de muncă al salariatului B.E.J., conform prevederilor art. 61 lit. a) Codul muncii. 
Se mai arată că în carnetul de muncă al revizuientului s-a făcut cuvenita menţiune la poziţia nr. 42 însă cu toate că decizia poartă data emiterii 15.05.2006 înscrierea în carnetul de muncă este anterioară deciziei cu 4 zile, respectiv 11.05.2006. Consideră că, contractul de muncă nu putea fi desfăcut de două ori, prin două decizii diferite respectiv decizia nr. 26 din 8.05.2006 şi decizia nr. 37 din 15.05.2006, astfel că concluzia ce se desprinde în mod logic este aceea că prin cea de a doua decizie cu nr. 37 a fost lipsită de efecte decizia nr. 26, astfel că în acest context contestaţia împotriva deciziei nr. 26 trebuia admisă.
Prin întâmpinarea de la dosar, fila 21-23, intimata s-a opus admiterii cererii, apreciind în esenţă că motivul de revizuire invocat de revizuient este nefondat.

Analizând cererea în raport de cele invocate de revizuient, Curtea reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 322 pct. 5 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, cum este cazul din speţă, se poate cere printre altele dacă după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.
Aşadar, potrivit acestui text de lege, pentru a se putea revizui o hotărâre este necesar să fie vorba de un înscris care are importanţă deosebită în proces, care dacă ar fi fost cunoscut ar fi condus la o altă soluţie.
În cazul din speţă este de observat însă că cererea revizuientului nu este admisibilă în principiu tocmai în considerarea faptului că actul pretins a fi nou, este de fapt o decizie despre care revizuientul a avut cunoştinţă încă la data de 14.08.2007 când i-a încetat contractul de muncă şi când i-a fost înmânat carnetul de muncă în care era operată şi decizia nr. 37 din 15.05.2006 hotărârea ce se cere a fi revizuită fiind pronunţată doar la data de 14 ianuarie 2008.
Mai mult lângă faptul că înscrisul de mai sus nu a apărut după pronunţarea hotărârii ce se cere revizuită se constată că el de fapt nu face altceva decât că face trimitere la decizia anterioară cu nr. 26 din 8.05.2006 pe care doar o completează, conţinând data corectă de la care se desface contractul de muncă al revizuientului şi temeiul desfacerii disciplinare a contractului de muncă şi anume 61 lit. a) Codul muncii alături de dispoziţiile art. 264 alin. (1) lit. f) Codul muncii.
Aşadar decizia nr. 37 din 15.05.2006 în niciun caz nu poate fi privită ca act nou în înţelesul art. 322 pct. 5 C. proc. civ. şi care ar fi fost hotărâtor în pronunţarea deciziei pronunţată în recurs de către Curtea de Apel Cluj, astfel că faţă şi de dispoziţiile art. 326 şi următoarele C.proc.civ., Curtea va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire.
În baza art. 274 C. proc. civ. revizuientul va fi obligat să plătească intimatei suma de 3700 lei cheltuieli de judecată justificate cu onorarul avocaţial.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner