Recurs. Tardivitate

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

În condiţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 „Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond”, iar acest termen este aplicabil litigiilor de muncă, fiind exceptate cele din materia asigurărilor sociale în care termenul de recurs este de 15 zile.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1219 din 11 Martie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Mehedinţi sub nr. (...) la data de 24 septembrie 2007, reclamanta D.C. a chemat în judecată, pârâta SC D. Mobilă SRL solicitând anularea dispoziţiei nr. 36/29.08.2007 emisă de intimată, prin care a fost sancţionată disciplinar cu reducerea salariului cu 5 % pe o perioadă de o lună, în conformitate cu art. 264 lit. d) Codul Muncii. În motivarea acţiunii a arătat că este salariată în funcţia de tâmplar în cadrul SC D. Mobilă SRL, iar ca urmare a întârzierii în mod repetat a plăţii salariilor de către intimată, a avut loc un protest spontan al salariaţilor, la care a participat şi reclamanta.
Reclamanta în cauză a fost reprezentată de liderul de sindicat conform art. 28 din Legea nr. 54/2004.
Tribunalul Mehedinţi – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale –, prin sentinţa nr. 1347 din 8 noiembrie 2007, pronunţată în dosarul nr. (...), a admis contestaţia formulată de reclamantă şi a constatat nulitatea decizia de sancţionare nr. 36/29.08.2007 emisă de SC D. Mobilă SRL.
Intimata SC D. Mobilă SRL M a declarat în termen legal recurs împotriva sentinţei nr. 1347/2007 a Tribunalului Mehedinţi, pe care o consideră netemeinică şi nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond respingerea contestaţiei. Precizează că pentru evenimentul din 27.07.2007, la care au participat toţi salariaţii, printre care şi contestatoarea, Directorul general a constituit o comisie de cercetare, convocând sindicatul din societate, comunicând că salariaţii cercetaţi administrativ pot fi asistaţi de un reprezentant al sindicatului, reclamanta fiind invitată în scris în acest sens.
Astfel, decizia nu este lovită de nulitate absolută pentru că nu mai era necesar să fie precizate elementele impuse de lege întrucât acestea fuseseră aduse la cunoştinţa contestatoarei, cu ocazia convocării, a arătat recurentul.


Excepţia de tardivitate invocată este întemeiată pentru considerentele care se vor expune:
Astfel, la data de 11.12.2007 a fost comunicată recurentei reclamante sentinţa 1347 din 8.11.2007 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi (fila 22- dosar fond), iar recursul reclamantei a fost depus la 7.01.2008 (fila 2-dosar recurs).
În condiţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 „Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond”, iar acest termen este aplicabil litigiilor de muncă, fiind exceptate cele din materia asigurărilor sociale în care termenul de recurs este de 15 zile.
În speţă se constată că în raport de data comunicării sentinţei 11.12.2007, ultima zi în care se putea declara recursul era data de 22.12.2007, astfel că fiind depusă cererea de recurs la 7.01.2008 au fost încălcate prevederile legale şi ca atare recursul se respinge ca tardiv.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner