Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Administrator. COntract de muncă. Decizie de eliberare din funcţia de director general şi numirea pe funcţia de referent marketing pe durata determintă. Încetarea contractlui ca urmare a acordului părţilor.
Boală profesională. Modificarea locului de muncă.
Concedierea în temeiul art. 60 lit. a) Codul Muncii. Refuzul de a semna fişa postului. Exprimarea consimţământului la încheierea contractului.
Contestatţie decizie. Excepţia tardivităţii contestaţiei. Admitere
Contract de mandat. Condiţii. Anularea deciziei de revocare din funcţia de şef serviciu comercial.
Decizie de sancţionare disciplinară. Modificare unilaterală a contractului. Nulitate absolută pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă.
Direcţie silvică. „Încetarea delegaţiei”. Modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Anularea deciziei de retrogradare definitivă.
Evaluare profesională. Modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Neîndeplinirea condiţiilor procedurale şi de fond în evaluarea reclamnatului la expirarea termenului de încercare. Reintegrarea petentului pe postul şi funcţia deţinută.
Încetarea contractului prin acordul părţilor. Realizarea acordului de voinţă. Programe de pensionare. Înscriere în program. Conditie pur potestativă.
Încredinţarea unor sarcini suplimentare, care se încadrează în specialitatea angajatului. Inexistenţa modificării unilaterale a contractului individual de muncă.
Inspector asigurare. Modificare unilaterală contract de muncă. Stabilire sarcini - relaţi cu pubicul. Legalitate. Obigaţia respectării ordinului şefului ierarhic.
Lector universitar. Termen de contestare a deciziei. Excepţia tardivităţii acţiunii. Admitere
Legalitatea modificării contractului individual de muncă fară acordul angajaţilor aflaţi în posturile de conducere.
Litigii de muncă. Contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Anularea dispoziţiei emise de angajatoare prin care a dispus reintegrarea contestatoarei pe postul de bibliotecar cu 1/2 normă pe perioadă determinată. Încălcarea prin
Litigii de muncă. Contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei. Admitere
Litigii de muncă. Contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă. Recurs. Neîncălcarea principiului egalităţii părţilor în faţa legii de către instanţă prin respingerea cererii de amanare. Admisibilitatea acţiunii reclamantului. Anularea dec
Medic. Modificare unilaterală contract de muncă. Legalitatea dispoziţiei atacate. Neacordarea indemnizaţeie de conducere. Daune morale. Dovadă.
Modificare unilaterala a contractului. Trecerea in alta functie. Recurs
Modificare unilaterală contract de muncă. Anularea deciziei de modificare unilaterală a funcţiei. Aplicarea art. 178 Codul Muncii
Modificare unilaterală contract de muncă. Anularea deciziei privind delegarea. Inexistenţa culpei reclamntului-intimat în ceea ce priveşte loialitatea faţă de societatea de asigurări. Respectarea principiului disponibilităţii. Reucerea cheltuielilor de judecată.
Modificare unilaterală contract de muncă. Contestaţie în anulare. Respingere
Modificare unilaterală contract de muncă. Delegare. Detaşare. Recurs. Casare cu trimitere
Modificare unilaterală contract de muncă. Detaşare. Sancţiune disciplinară. Personal silvic.
Modificare unilaterală contract de muncă. Funcţie auxiliară juridică. Vechime în specialitate. Imposibilitatea luarii în considerare
Modificare unilaterală contract de muncă. Legalitatea actului adiţional. Certificatul medical. Veridicitate.
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner