Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Anularea deciziei de imputare
Avertisment. Nemenţionarea datei săvârşirii faptei. Sancţiune.
Contestaţie decizie de sancţionare. Nesemnarea încheierii de amânare a pronunţării. Casare cu trimitere
Contestaţie decizie de sancţionare. Recurs.
Contestaţie în anulare. Respingere
Excepţia de neexecutare a contractului. Nelegalitatea deciziei de sancţionare cu desfacerea contractului de muncă.
Recurs. Excepţia tardivităţii recursului. Admitere. Contestaţie în anulare. Respingere
Recurs. Renunţare
Recurs. Renunţare
Recurs. Tardivitate
Recurs. Tardivitate
Recurs. Tardivitatea recursului
Reducerea cu 50% a primei de eficienţă lunară. Nelegalitate
Revizuire. Respingere
Revocarea deciziei de sancţionare pe durata procesului. Daunele morale. Neacordare
Aavertisment scris. Notificarea incidentelor deosebite. Prezumarea cunoaşterii dispoziţiilor legale.
Absenţe nemotivate. Suspendare. Indicare greşită a temeiului de drept alături de un temei de drept corect. Legalitatea deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă
Accesarea site-urilor pornografice. Concediere. Expertize cu puncte de vedere diferite. Elementele răspunderii disciplinare. Lipsa vinovăţiei.
Acordare prime. Invalidare de catre Adunarea generală. Deciziei de imputare. Nelegalitate.
Activitate sindicală. Coparticipare procesuală activă. Excepţiile lipsei de obiect şi excepţia inadmisibilităţii cererii. Respingere. Anularea deciziilor de sancţionare disciplinară
Admiterea în mod eronat de către instanţa de fond a excepţiei nulităţii absolute a deciziei de sancţionare disciplinară. Casare cu trimitere.
Angajament de plată. Nulitate. Restituirea sumei reţinute din salariul contestatorului.
Anularea deciziei de încetare disciplinară a contractului de muncă. Repunerea în situaţia anterioară. Plata drepturilor băneşti cuvenite. Plata daunelor morale. Înlocuirea judiciară a sancţiuni
Anularea deciziei de reducere a salariului de bază şi a indemnizaţiei de conducere cu 10% timp de 2 luni
Anularea deciziei de sancţionare de către emitent.Excepţiile tardivităţii şi prematurităţii. Respingere. Retrogradare din funcţie. Nulitate.
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner