Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Angajat ROMSILVA. Concediere. Obligatia AJOFM de acordare a masurilor de protectie sociala.
Consilier juridic. Aviz de legalitate. Răspundere patrimonială. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 270 Codul Muncii
Demisie. Plata contravalorii cursurilor de formare profesională. Actualizare cu indicele de inflaţie.
Despăgubire. Recurs. Nulitate
Medic rezident. Act adiţional. Formare profesională. Nulitatea clauzei privind restituirea salariului ca urmare a încetării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului
Medic rezident. Limitarea dreptului la muncă. Neacordarea despăgubirilor.
Neantrenarea raspunderii materiale a salariatului în cea ce priveşte plata contravalorii lucrărilor de reparaţii. Plata parţială a despăgubirilor ca urmare a încasării necuvenite.
Neîntrunirea condiţiilor cumulative prevăzute de art. 270 Codul muncii pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a angajatei. Plata cheltuielilor de judecată în primă instanţă şi în recurs de către angajatoare.
Nulitatea clauzei contractuale. Respingerea cererii reconvenţionale
Plata daunelor morale. Competenţă materială. Casare cu trimitere
Plata pagubei din gestiunea societăţii.
Plata sumei nedatorate
Restituirea contravalorii cursurilor de igienă. Actualizare cu indicele de inflaţie.
Suspendarea contractului de muncă. Necordrea drepturilor salariale suplimentare.
Accident de muncă. Daune morale. Competenţă. Despăgubire. Recurs. Încălcarea normelor de procedură referitore la competenţă. Casare cu trimitere
Accident de muncă. Demisie. Daune morale. Plată.
Accident de muncă. Nedeclararea accidentului. Daunelor morale.
Angajament de plată. Condiţii de admisibilitate. Competenţa materială a instanţei de fond. Achitarea despăgubirilor cuvenite. Rămânerea fară obiect a recursului
Asistent maternal.Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat.
C. Meerts împotriva Proost NV.CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL JULIANE KOKOTT prezentate la 14 mai 2009
Calitatea de gestionar a şefului de unitate. Răspunderea patrimonială pentru pagubele produse ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.
Clauza de neconcuranţă. Plata către reclamantă a indemnizaţiei încasate potrivit clauzei de neconcurenţă şi salariul încasat pe o perioadă de 1 an anterior încetării activităţii.
Concediere nelegala. Casare cu trimitere. Necercetarea fondului
Contestaţie în anulare. Admitere. Nulitatea actului de procedură. Neoperarea sancţiunii decăderii
Contestaţie în anulare. Respingere
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner