Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Casare cu trimitere. Necercetarea fondului
Cerere privind caracterul real al datelor din adeverinţa cuprinzând sporurile cu caracter permanent. Respingere
Contestaţie în anulare. Respingere
Contestaţie în anulare. Respingere
Contestaţie în anulare. Respingere
Recurs. Tardivitate
. Personal medical. Ordonanţă preşedinţială. Reintegrarea temporară a reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii.
Accident de circulaţie. Întrunirea condiţiilor răspunderii patrimoniale.
Accident de muncă. Nelegala soluţionare a cauzei pe excepţia necompetenţei materiale a instanţei de fond. Casare cu trimitere.
Acordarea tichetelor de masă.
Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Inspecţia N. Incidenţa motivului de modificare a hotărârii prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Caracterul legal al grevei. Lipsa incidenţei motivului de modificare a hotărârii prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Casare cu trimitere. Lipsa cercetării fondului
Cercetarea fondului de către instanţa de fond. Nerepectarea condiţiilor privind stabilirea salariului minim pe ramură prin dispoziţiile contractului de muncă încheiat la nivel de unitate
Cerere de suspendare a executării. Respingere. Plata drepturilor reprezentând suplimentări salariale corespunzătoare sărbătorilor de Paşti pentru 2005, 2006 şi 2007.
Cerere privind eliberarea carnetului de muncă după înscrierea menţiunilor privind perioada lucrată, plata orelor suplimentare şi a concediului de odihnă. Respingere.
Cerere privind obligaţia pârâtei de a plăti reclamantei salariul pentru 2 zile lucrătoare. Respingere. Plata concediului de 1 zi.
Cerere privind scoaterea şi înlocuirea cu o altă persoană eligibilă a pârâtului din Serviciul de Sănătate şi Securitate în Muncă, pentru neîndeplinirea de către acesta a cerinţelor legale. Respingere. Lipsa de interes.
Cesiunea contractului de muncă. Lipsa incidenţei motivului de modificare a hotărârii, prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Concurs. Promovare. Achitarea diferenţelor salariale. Renegocierea salariului.
Contestaţia în anulare. Respingere
Contestaţie în anulare. Admitere. Nelegala citare a contestatorului
Contestaţie în anulare. Admitere. Stabilirea salariilor. Plata diferenţelor salariale. Plata cheltuielilor de judecată
Contestaţie în anulare. Incidenţa dispoziţiilor art. 318 teza I C. proc. civ.
Contestaţie în anulare. Lipsa incidenţei art. 318 alin. (1) teza a II-a
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner