1. DECIZIA Nr.703 din 11 septembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.322 pct.5 şi art.328 alin.1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art.79 şi art.80 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
  Publicată în Monitorul Oficial nr.720 din 24.10.2007
  Sursă: www.ccr.ro
 2. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Respingere. Recurs. Respingere
  Faţă de motivele invocate de revizuientă şi dispoziţiile art. 322 pc. 1-9 C. proc. civ. instanţa a apreciat corect că acestea nu se încadrează în niciunul din cazurile de revizuire prevăzute expres şi limitativ de lege. Astfel, motivele invocate de revizuientă privesc fondul cauzei care au fost analizate şi care au condus la pronunţarea sentinţei nr. 1150/06.11.2006. De asemenea se constată că aceleaşi motive au fost invocate şi în cererea de recurs împotriva sentinţei nr. 967/15.10.2007, pronunţată în dosarul nr. (...), de Tribunalul Olt.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10976 din 12 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 3. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Cu privire la fisa de spitalizare, Curtea retine ca acest înscris, pe de o parte, nu îndeplineşte condiţia de înscris reţinut de partea potrivnica sau care nu a putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii, atât timp cat luând la cunoştinţa de existenta certificatului medical, unitatea avea posibilitatea fie sa solicite emitentului certificatului, Spitalul Judeţean de Urgenţă S, informaţii cu privire la condiţiile şi împrejurările în care a fost emis acest certificat, fie sa solicite acest lucru cu ocazia administrării probelor în fata instanţei, în aceleaşi condiţii în care a formulat adresa nr. 1682/06.02.2008, ulterior pronunţării hotărârii. Pe de alta parte, înscrisul nu este determinant, în condiţiile în care atesta situaţia medicala a contestatorului şi nu răstoarnă forţa probanta a certificatului medical, cu privire la incapacitatea temporara de munca a salariatului şi pe cale de consecinţa nu este de natura a stabili o alta situaţie de fapt decât cea reţinuta de instanţa de recurs, astfel cum a fost menţionata mai sus. În ceea ce priveşte, Decizia penală nr. 30 din 25.01.2008, considerentele ce au stat la baza deciziei privesc absenta nejustificata de la serviciu şi nerespectarea obligatiei de a prezenta concediile medicale. Pe de alta parte, ulterior pronuntarii deciziei respective, Parchetul a emis Rezolutia din data de 3.09.2008 a dispus scoaterea de sub urmarire penala fata de inv. J.J.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10976 din 8 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 4. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 324 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti în cazurile prevăzute la art. 322 pct. 5 din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă. Criticile recurentului în sensul greşitei respingeri a cererii de revizuire pe excepţia tardivităţii sunt neîntemeiate. Observând organigrama invocată de revizuient respectiv cea în care apare un număr total de 803 angajaţi se constată că acest înscris nu este unul determinant şi care ar fi schimbat soluţia instanţei care a soluţionat fondul cauzei. Astfel, din acest înscris nu rezultă că postul revizuientului nu a fost desfiinţat şi nu rezultă că din totalul angajaţilor revizuientul era cea de a 803-a persoană la care face referire organigrama. Instanţa de fond când a soluţionat cauza a avut în vedere desfiinţarea postului şi nu numărul de angajaţi ai unităţii.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10034 din 18 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 5. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  În cauză, nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile revizuirii, Normele metodologice invocate neputând reprezenta un înscris nou şi nici nu este înscris determinant în soluţionarea cauzei care, dacă ar fi fost cunoscut, putea duce la altă soluţie decât cea pronunţată. Este bine cunoscut în jurisprudenţă şi doctrină că nu poate constitui înscris doveditor să conducă la admiterea unei cereri de revizuire în temeiul acest text, actul unei autorităţi emis după pronunţarea hotărârii (cum se încearcă în speţă), chiar dacă în el se confirmă o situaţie fundamental deosebită de aceea care a fost reţinută de instanţă ca determinantă în darea soluţiei.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 8263 din 24 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 6. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Declinare competenţă revizuire
  Art. 322 alin. (1) C. proc. civ. prevede ca se poate cere revizuirea unei hotarari ramase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotarari date de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul. Rezulta, asadar, ca trebuie sa fie vorba de o hotarare prin care s-a rezolvat fondul pretentiei care a fost dedusa judecatii, ceea ce inseamna ca nu are acest caracter, neputand forma obiect al revizuirii hotararea pronuntata de instanta de recurs, prin care recursul a fost respins fara a se evoca fondul, mentinandu-se situatia de fapt stabilita de instanta a carei hotarare a fost recurata. Acesta fiind obiectul revizuirii, sub aspectul instantei competente, potrivit art. 323 alin. (1) C. proc. civ., cererea se adreseaza instantei care a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 2852 din 9 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 7. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Respingere. Recurs. Respingere
  Înscrisul invocat de revizuentă nu este determinant, neputând schimba prin el însuşi soluţia pronunţată prin sentinţa nr. 2107/22.11.2007 a Tribunalului Dolj.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1204 din 10 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 8. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Contestaţie în anulare. Respingere
  Întrucât compunerea şi competenţa instanţei sunt două instituţii de drept procesuale diferite, rezultă că aspectele invocate în contestaţie nu se încadrează în motivul de contestaţie reglementat de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Din modalitatea în care sunt redactate motivele 2, 3 şi 4 din contestaţia în anulare rezultă că se invocă cea de a doua teză a art. 318 C. proc. civ., contestatorul folosind sintagma „instanţa de recurs a omis”. Acest motiv de contestaţie în anulare (omisiunea instanţei de recurs de a analiza toate motivele de modificare sau de casare) poate fi invocat numai în cazul în care recursul a fost respins sau admis numai în parte. Ori de câte ori recursul a fost admis integral, recurentul nu are deschisă calea contestaţiei în anulare.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 314/R-CM din 9 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 9. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Admitere
  Anulând dispoziţiile de concediere pentru O.GJ.E., E.M.J. şi MH şi dispunând, în temeiul art. 78 din Codul Muncii plata despăgubirilor la care sunt îndreptăţite de la data când s-au desfăcut contractele individuale de muncă la data de 16 mai 2007, Curtea a acordat din eroare mai puţin decât s-a cerut prin acţiunea introductivă (filele 2-8 dosar fond) fiind incident cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ. În egală măsură, Curtea a acordat prin decizia pronunţată cu evocarea fondului şi mai mult decât s-a cerut, deoarece în favoarea tuturor contestatorilor a stabilit dreptul la despăgubiri de la data desfacerii contractelor lor de muncă (respectiv 14 decembrie 2006) la 16 mai 2007 (fila 279 dosar recurs) ori, cu excepţia celor 3 revizuienţi sus-arătaţi pentru care contractele au expirat la datele menţionate deja, dar şi a intimatului S.D.-H., căruia contractul de muncă şi-a încetat valabilitatea la 16.05.2007(dar care nu a exercitat revizuire) toate celelalte contracte de muncă au expirat la 1 mai 2007. Rezultă deci că pentru perioada 1.05.2007-16 mai 2007, plata despăgubirilor către contestatori nu are niciun temei legal, fiind în afara drepturilor la care se referă art. 78 din Codul Muncii, incident în cauză, aşa cum corect a stabilit instanţa de recurs.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia nr. 569 din 22 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 10. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Recurs. Depăşirea termenului de revizuire
  În consecinţă, aprecierea primei instanţe că la data de 10.04.2007 când a fost înregistrată cererea de revizuire expirase termenul de o lună prevăzut de art. 324 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., termen ce a început a curge la data de 27.07.2006, motiv pentru care cererea de revizuire a fost tardiv formulată, este corectă.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia nr. 7 din 9 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 11. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Cererea formulată revizuientul critică de fapt decizia pronunţată de instanţa de apel şi nu face dovada existenţei motivului de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 723/R-CM din 2 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 12. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Reaprecierea probelor aflate la dosar, respectiv a înscrisurilor din care se pretinde că a rezultat, contrar celor reţinute în recurs, existenţa corespondenţei cu A.J.O.F.M. A în sensul solicitării sprijinului ca urmare a lipsei locurilor de muncă vacante nu este admisibilă, potrivit dispoziţiilor art. 322 C. proc. civ., deoarece în cadrul revizuirii, cale extraordinară de atac, nu se pune problema realizării unui control judiciar, ci a unei noi judecăţi pe baza unor elemente care nu au format obiectul judecăţii finalizate cu hotărârea a cărei schimbare se solicită. Aceeaşi motivare vizând imposibilitatea exercitării controlului judiciar pe calea revizuirii, prin reaprecierea probelor şi a susţinerilor părţilor din judecata în primă instanţă şi din recurs va fi avută în vedere şi cu privire la pretinsa imposibilitate de executare a reintegrării în funcţie a contestatorului. Reducerea activităţii prin declanşarea procedurii falimentului privind B. Câmpulung încă din anul 2004 – în colaborare cu care s-a înfiinţat departamentul în care a lucrat contestatorul a fost invocată şi examinată încă de la judecata în primă instanţă. Ultimul motiv de revizuire prin care se invocă încălcarea dreptului la apărare prin respingerea cererii de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare neurmată de amânarea pronunţării nu se regăseşte printre cazurile ce pot fi invocate în susţinerea revizuirii enumerate limitativ de dispoziţiile art. 322 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 24/R-CM din 18 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 13. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Înscrierea făcută în carnetul de muncă după pronunţarea hotărârii nu poate să conducă la admiterea cererii de revizuire. Pentru ca înscrisurile ce se prezintă în cererea de revizuire să fie înscrisuri doveditoare, în sensul dispoz. art. 322 pct. 5 C. proc. civ., este necesar ca ele să fi fost cunoscute de instanţă cu ocazia judecării pricinii şi să fi putut duce la altă soluţie decât cea pronunţată. Înscrisul prezentat de revizuientă nu îndeplineşte această condiţie.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 453/R-CM din 28 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 14. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Inadmisibilitate
  Prin sentinţa civilă nr. 2639/7.03.1994, a cărei revizuire se solicita, nu a fost soluţionată în fond cererea de anulare a deciziei de desfacere a contractului de muncă, cu nr. 252/1993, instanţa respingând contestaţia ca lipsită de obiect, Curtea de apel, prin decizia civilă a cărei revizuire se solicită în prezenta cerere, a constatat că nu a fost rezolvat fondul pretenţiei, încât cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 58/23.01.2007 este inadmisibilă, având în vedere că pot fi revizuite doar hotărârile prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei deduse judecăţii.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 430/R-CM din 22 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 15. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Dispoziţiile instanţei de recurs nu sunt contradictorii, în înţelesul art. 322 pct. 1 C. proc. civ., acestea în principiu pot fi aduse la îndeplinire prin executare, reorganizarea activităţii societăţii şi desfiinţarea postului în care trebuia reintegrat intimatul, neputându-se încadra în cerinţa textului de lege enunţat.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 561/R-CM din 22 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 16. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Admitere. Contestaţie în anulare. Recurs. Respingere
  În urma cercetării fondului cererii revizuientului, Curtea de Apel Piteşti a pronunţat decizia nr. 534/R-CM/02.11.2006, prin care a admis cererea de revizuire împotriva sentinţei civile nr. 280/CM/20.05.2003 şi a schimbat această sentinţă în sensul că a constatat caracterul fals al deciziei nr. 21/1994 emisă de intimată şi a dispus reintegrarea revizuientului în funcţia deţinută anterior desfacerii contractului individual de muncă, cu plata drepturilor salariale cuvenite. S-a dispus reintegrarea revizuientului în funcţia deţinută anterior desfacerii contractului individual de muncă cu plata drepturilor salariale cuvenite. Deci, recurentul a câştigat în mod irevocabil declararea caracterului fals al deciziei nr. 21/1994, iar constatarea falsului pe calea unei acţiuni incidentale, nu mai este posibilă. Pentru aceste considerente, constatându-se că hotărârea dată este legală şi temeinică, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. (1) C. proc. civ., recursul urmează a se respinge ca nefondat.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 399/R-CM din 7 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 17. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  În actuala cerere de revizuire, întemeiată tot pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ., se arată de asemenea că instanţa care a pronunţat sentinţa civilă nr. 621/R-CM/2007 nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, respectiv susţinerea că nu a fost pusă în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii revizuirii sentinţei civile nr. 2639/1994 a Judecătoriei Piteşti, ceea ce este inexact. Din considerentele deciziei în discuţie, rezultă că instanţa s-a pronunţat în sensul în care i s-a solicitat şi că cererea de revizuire analizată are acelaşi obiect, aceeaşi cauză juridică şi se poartă între aceleaşi părţi, fiind incidente dispoziţiile art. 1201 C. civil care reglementează autoritatea de lucru judecat.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 86/R-CM din 5 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 18. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  Potrivit art. 322 C. proc. civ. revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu se poat aduce la îndeplinire. Potrivit art. 322 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut. Acest motiv de revizuire se referă la neexaminarea unui capăt de cerere formulat prin acţiunea principală, printr-o cerere reconvenţională sau prin alte cereri cu caracter incident. Prin cererea de revizuire formulată, revizuientul a invocat neexaminarea unui motiv de recurs care nu se încadrează în dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ., ci constituie un eventual motiv de contestaţie în anulare, potrivit art. 318 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia Civilă nr. 798/CM din 4 noiembrie 2008, www.juriprudenta.org)
 19. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Recurs
  Chiar şi dacă era vorba despre diferite alte înscrisuri de care revizuentul nu a contestat că ar fi luat la cunoştinţă, avea posibilitatea ca la instanţele care au judecat contestaţia împotriva deciziei de desfacere a C.I.M. să solicite efectuarea unei adrese la societate pentru ca acestea să poată fi depuse la dosar, iar instanţa de recurs să analizeze eventuala incidenţă a conţinutului acestora în cauză. Deşi se susţine că aspectele legate de calitatea de lider de sindicat a afectat activitatea sa în calitate de simplu angajat şi că această situaţie nu a fost cunoscută de instanţa de recurs, acest fapt este nereal, câtă vreme prin întâmpinarea depusă în recurs, contestatorul a învederat instanţei şi acest aspect, numai că această apărare trebuia invocat încă din primul ciclu procesual pentru că pe parcursul cercetării judecătoreşti instanţele să poată analiza absolut toate motivele care ar fi putut sta la baza anulării măsurii desfacerii C.I.M. şi să administreze şi alte probe necesare şi utile.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 48 din 24 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 20. Asigurări sociale. Recurs. Contestaţie decizie de pensionare. Revizuire. Inadmisibilitate
  Din perspectiva dispoziţiilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ., revizuirea de faţă este inadmisibilă pentru că este declarată împotriva unei decizii dată într-o contestaţie în anulare.
  Sursă: (Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 889R/M din 13 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 21. Asigurări sociale. Recurs. Contestaţie decizie de pensionare. Revizuire. Respingere
  Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 C. proc. civ. poate fi invocat atunci când contrarietatea există în cadrul dispozitivului şi dacă acestea fac hotărârea de neexecutat. Or, în dispozitivul deciziei ce se cere a fi revizuită s-a statuat reducerea cu 7 ani a vârstei standard de pensionare care este de 63 de ani. Această constatare nu poate fi considerată ca fiind potrivnică soluţiei de admitere a contestaţiei formulate de reclamant sub aspectul modului de sesizare al instanţei.
  Sursă: (Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 504/R/M din 30 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 22. Asigurări sociale. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Respingere
  Conform prevederilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri pronunţate de instanţa de recurs care evocă fondul poate fi revizuită în situaţiile limitativ prevăzute de art. 322 pct. 1-7 C. proc. civ., motivele invocate de către revizuientă neîncadrându-se în aceste situaţii. Prin cererea de revizuire, revizuienta invocă motivele de nelegalitate a hotărârii reglementate de art. 304 C. proc. civ., motive care nu pot fi valorificate în această cale de atac şi nici într-o calificare a căii de atac ca şi recurs, nefiind admisibil recursul la recurs.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 2870 din 8 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 23. Asigurări sociale. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Respingere
  Examinând cererea de revizuire, se constată că motivele invocate nu se încadrează în dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ. şi nici ale art. 322 pct. 5 C. proc. civ., motiv pentru care cererea va fi respinsă.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 23 din 15 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 24. Asigurări sociale. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Respingere
  Niciunul dintre elementele cazului prevăzut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ. nu îndreptăţeşte pe revizuient să considere că întâmpinarea pe care a invocat-o întruneşte cumulativ cerinţele legale pentru justificarea cererii de revizuire.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 97 din 5 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 25. Asigurări sociale. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Respingere
  Dispoziţiile art. 322 C. proc. civ. sunt de strictă aplicare, astfel că partea poate cere revizuirea unei hotărâri numai în condiţiile depuse de acest text. Hotărârea atacată prin intermediul revizuirii nu poate fi criticată în raport de materialul dosarului existent la data pronunţării acelei hotărâri, ci numai pe baza unor împrejurări noi, necunoscute de instanţă la data pronunţării. Deci, în cadrul revizuirii nu se pune problema realizării unui control judiciar, ci a unei noi judecăţi în temeiul unor elemente ce nu au format obiectul judecăţii. În speţă, revizuientul nu îşi întemeiază cererea de revizuire pe vreunul din motivele limitativ enumerate de art. 322 C. proc. civ. ci, doar critică dezlegarea dată de către instanţa de recurs prin hotărârea atacată.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 82/AS 30 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 26. Asigurări sociale. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Respingere
  Nu există dispoziţii contradictorii care nu pot fi aduse la îndeplinire de către S.C., obligaţia acesteia fiind aceea de a elibera o adeverinţă în care să fie menţionate salariile brute şi nu salariile tarifare.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 11/AS din 29 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 27. Asigurări sociale. Recurs. Revizuire. Inadmisibilitate
  Prin decizia civilă nr. 985/23.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. (...), împotriva căreia s-a formulat cererea de revizuire de faţă, a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul T.J. – revizuientul din prezenta cerere – împotriva încheierii din data de 24.08.2007 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii D, ceea ce înseamnă că instanţa de recurs nu a evocat fondul, decizia instanţei de recurs, prin care nu s-a rezolvat fondul pretenţiei dedusă judecăţii, neputând fi aşadar atacată cu cerere de revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 5 C. proc. civ., o asemenea cerere apărând ca inadmisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 75 din 30 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 28. Asigurări sociale. Recurs. Revizuire. Respingere
  În speţă instanţa de fond s-a pronunţat asupra tuturor capetelor de cere formulate de reclamant şi a argumentat pentru fiecare în parte că sunt nefondate. În aceste condiţii susţinerea recurentului în sensul că este incident temeiul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.este nefondată. Nici motivul de revizuire prevăzut de punctul 5 al art. 322 nu este incident în cauză. Revizuientul nu a indicat înscrisul doveditor nou, care a existat la data procesului dar cere nu a putut fi prezentat instanţei deoarece ar fi fost reţinut de partea potrivnică, ori ar fi existat o împrejurare obiectivă care să împiedece prezentarea lui. De asemenea nu este incident în cauză nici motivul de revizuire prevăzut de punctul 7 al art. 322. pentru a fi incident acest motiv de revizuire este necesar să existe două hotărâri irevocabile potrivnice. Hotărârile potrivnice invocate sunt sentinţa 288/2006 pronunţată de Tribunalul Hunedoara şi sentinţa 130/2006 pronunţată de acelaşi tribunal.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 1062 din 13 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 29. Asigurări sociale. Recurs. Revizuire. Respingere
  Ceea ce invocă revizuienta prin intermediul motivelor de recurs vizează o eventuală greşeală de judecată şi nu înscrisuri noi descoperite după pronunţarea hotărârii atacate cu revizuire. De asemenea, în speţă nu este incidentă nici teza a II-a a aceluiaşi articol de lege, câtă vreme hotărârea a cărei revizuire se cere nu se întemeiază pe hotărârea unei instanţe, care să fi fost desfiinţată sau modificată. Nici celelalte cazuri de revizuire prevăzute de art. 322 C. proc. civ. nu sunt incidente speţei, astfel cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 1091 din 20 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 30. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Anulare decizie concediere. Reintegrarea fostului angajat în funcţia deţinută anterior. Revizuire. Recurs
  Cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ. astfel cum este invocat de către recurenţi are ca ipoteză descoperirea după pronunţarea hotărârii, a unor înscrisuri doveditoare care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. Descoperirea antecedentelor penale ale angajatului, menţionate în certificatul de cazier judiciar, cu ocazia reintegrării sale în funcţie în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, nu se subsumează condiţiilor prevăzute de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia civilă nr. 2098/R din 29 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 31. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  În condiţiile în care concedierea intimatei E.N.H. a fost dispusă în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii care se referă la desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, iar conform art. 78 alin. (2) din Codul muncii la solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, a constata într-o cerere de revizuire că postul ocupat de intimată nu există ar însemna nerespectarea dispoziţiei legale imperative menţionate anterior. Scopul promovării revizuirii întemeiate pe art. 322 pct. 3 C. proc. civ. este obţinerea contravalorii lucrului care nu mai există, deci a obligaţiei alternative a celei de predare a bunului care a dispărut. Or, este evident că nu există o obligaţie alternativă reintegrării pe postul avut anterior concedierii.
  Sursă: (Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia civilă nr. 2105/R din 29 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 32. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  În conformitate cu dispoziţiile art. 322 C. proc. civ. hotărârile instanţei de recurs sunt susceptibile de revizuire numai când evocă fondul cauzei.
  Sursă: (Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia civilă nr. 1128/R (1031) din 21 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 33. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  Desfiinţarea. şi inexistenţa în organigrama actuală a postului deţinut de către intimat la momentul desfacerii contractului individual de muncă reprezintă consecinţe obiective ale activităţii desfăşurate de către S. nefiind măsuri lăsate la latitudinea societăţii angajatoare.
  Sursă: (Curtea de Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia civilă nr. 85/R (85) din 15 ianuarie 2008)
 34. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Potrivit dispoziţiilor art. 322 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri rămase definitive dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul poate fi exercitată în cazurile expres şi imperativ prevăzute de lege. Este prevăzută aşadar în mod explicit condiţia unei hotărâri dată de o instanţă de recurs care să evoce fondul. Prin urmare, nu au acest caracter şi nu pot face obiectul căii extraordinare de atac a revizuirii hotărârile prin care s-a respins recursul sau prin care s-a dispus casarea cu trimitere.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia Civilă nr. 802/R din 17 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 35. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  În cauză, înscrisul invocat de revizuientă este adresa nr. 149/04.03.2008 emisă de S.C. D. S.R.L Focşani din care rezultă că intimata contestatoare I.D.E. este salariata societăţii respective, începând cu data de 12.03.2007. Revizuienta nu a dovedit că acest înscris a fost deţinut şi reţinut de către contestatoarea intimată şi nici că nu a putut fi înfăţişat instanţei dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. Revizuienta face referire la faptul că nu ar putea pune în aplicare sentinţa pronunţată de către prima instanţă, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 901/2007 a Curţii de Apel Galaţi, însă revizuirea a fost formulată împotriva deciziei pronunţată în recurs şi nu la fond. Prin decizia nr. 901/2007, Curtea de Apel a admis recursul contestatoarei şi doar a completat sentinţa civilă 309/2007 a Tribunalului Vrancea prin indexarea, majorarea şi actualizarea salariilor deja acordate, societatea intimată nedeclarând recurs.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia Civilă nr. 336/R din 12 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 36. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  Potrivit dispoziţiilor art. 322 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri rămase definitive dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul poate fi exercitată în cazurile expres şi imperativ prevăzute de lege. Este prevăzută aşadar în mod explicit condiţia unei hotărâri dată de o instanţă de recurs care să evoce fondul. Prin urmare, nu au acest caracter şi nu pot face obiectul căii extraordinare de atac a revizuirii hotărârile prin care s-a respins recursul sau prin care s-a dispus casarea cu trimitere.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia Civilă nr. 802/R din 17 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 37. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire. Respingere
  În cauză, înscrisul invocat de revizuientă este adresa nr. 149/04.03.2008 emisă de S.C. D. S.R.L Focşani din care rezultă că intimata contestatoare I.D.E. este salariata societăţii respective, începând cu data de 12.03.2007. Revizuienta nu a dovedit că acest înscris a fost deţinut şi reţinut de către contestatoarea intimată şi nici că nu a putut fi înfăţişat instanţei dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. Revizuienta face referire la faptul că nu ar putea pune în aplicare sentinţa pronunţată de către prima instanţă, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 901/2007 a Curţii de Apel Galaţi, însă revizuirea a fost formulată împotriva deciziei pronunţată în recurs şi nu la fond. Prin decizia nr. 901/2007, Curtea de Apel a admis recursul contestatoarei şi doar a completat sentinţa civilă 309/2007 a Tribunalului Vrancea prin indexarea, majorarea şi actualizarea salariilor deja acordate, societatea intimată nedeclarând recurs.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia Civilă nr. 336/R din 12 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 38. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Recurs
  În speţă hotărârea a cărei revizuire se solicită în temeiul art. 322 pct. 2 din C. proc. civ. a fost pronunţată de instanţa de recurs după evocarea fondului la data de 5 noiembrie 2007, moment de la care începe să curgă termenul de o lună prevăzut de art. 324 pct. 1 din C. proc. civ. Susţinerea revizuientei în sensul că termenul de formulare a cererii de revizuire ar începe să curgă de la data la care i-a fost comunicată la cerere decizia pronunţată de instanţa de recurs este nefondată, neavând suport legal.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 568 din 19 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 39. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Recurs
  Pretenţiile formulate de reclamanta revizuientă au fost analizate atât în fapt, cât şi în drept de instanţa de recurs, astfel încât nu se poate reţine că s-ar fi pronunţat extra petita sau minus petita şi nici nu ne aflăm în prezenţa unui caz de plus petita, toate trei ipoteze ale motivului de revizuire invocat. Textul de lege invocat ca temei al revizuirii nu se referă la temeiul cererilor, ci numai la obiectul lor, deci la pretenţiile concrete formulate de reclamantă în cererea de chemare în judecată, elemente lămurite integral de instanţa de recurs. Revizuirea poate avea loc numai atunci când instanţa nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere, ceea ce nu este cazul în speţă, nu şi atunci când a omis să se pronunţe asupra unor mijloace pe care se întemeia cererea, toate susţinerile revizuientei incluzându-se în această categorie.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 73 din 7 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 40. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  Această cale de atac are un caracter extraordinar. În cadrul recursului sunt examinate doar chestiuni de nelegalitate dintre cele expres şi limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 din acelaşi cod. În cauza dedusă judecăţii, hotărârea pronunţată nu este lipsită de temei legal şi nici n-a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii. Revizuientul susţine în recurs că de la dosar i-au dispărut înscrisuri. Este însă de subliniat că această critică nu se încadrează în niciunul din cazurile de revizuire prevăzute de art. 322 pct. 1-9 din C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia nr. 266 din 11 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 41. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  Înscrisurile depuse în recurs nu îmbracă caracterul de înscris nou avut în vedere de legiuitor prin art. 322 alin. (5) C. proc. civ. pe de o parte, întrucât acestea au fost depuse la dosarul cauzei, unele încă de la tribunal, pe de altă parte, întrucât nu au caracter determinant în admiterea cererii de revizuire
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia Civilă nr. 801/CM din 11 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 42. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs. Revizuire
  Potrivit art. 323 alin. (2) C. proc. civ., în cazul art. 322 pct. 7 C. proc. civ., cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice, în speţă competenţa materială aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
  Sursă: (Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 677/R/M din 28 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 43. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Revizuire. Recurs
  Nu se poate susţine că instanţa de recurs nu s-ar fi pronunţat asupra a ceea ce s-a cerut de fapt, când prin contestaţia introductivă de instanţă contestatorul-revizuient a solicitat să se facă aplicarea Codului Muncii, dar şi a Legii nr. 174/2006. Însă o lege poate fi incidentă speţei dedusă judecăţii doar când considerentele de fapt o impun şi nu atunci când anumite beneficii ulterioare disponibilizării ar putea profita unei persoane. Instanţa nu poate schimba temeiul juridic al unei decizii de încetare a contractului individual de muncă, ci doar să aprecieze legalitatea şi temeinicia acesteia, iar sub acest aspect instanţa de recurs s-a pronunţat în conformitate cu cadrul procesual creat de părţi şi prin raportare la normele legale incidente speţei, astfel că revizuirea se respinge.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 425 din 10 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 44. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Revizuire. Respingere
  Faptul că revizuienta nu îmbrăţişează punctul de vedere al instanţei în privinţa interpretării dispoziţiilor contractului colectiv de muncă şi a legislaţiei muncii aplicabile în speţă în niciun caz nu poate constitui motiv de revizuire, acest motiv neregăsindu-se în niciunul din cele expres prevăzute de dispoziţiile art. 322 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 998/R din 6 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 45. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Contestaţie în anulare. Respingere. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 322 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul se poate cere în cazurile limitativ prevăzute de pct. 1-9. Revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac, dispoziţiile legale care o reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute în mod expres de lege. Astfel fiind, nu este supusă revizuirii hotărârea prin care s-a solicitat contestaţia în anulare, cum este cazul de faţă, deoarece în această situaţie nu a avut loc o judecată în fond a cauzei, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 322 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1004 din 30 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 46. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Revizuire. Respingere
  Prin prezenta cerere de revizuire, sindicatul revizuient, invocând imposibilitatea dovedirii cheltuielilor de transport de către cadrele didactice şi faptul că legea nu prevede necesitatea formulării unei cereri de decontare adresată consiliului local, solicită de fapt o rejudecare a aceleiaşi situaţii de fapt avute în vedere la soluţionarea recursului în temeiul disp.art.3041 C. proc. civ. Se mai reţine că revizuirea pentru contrarietate de hotărâri, întemeiată pe disp. art. 322 pct. 7 C. proc. civ., este admisibilă doar în situaţia în care acestea s-au pronunţat în aceeaşi pricină, nu şi în ipoteza pronunţării unor hotărâri potrivnice în alte acţiuni, ce au acelaşi obiect şi cauză identică. Este cunoscută soluţia pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza „Beian împotriva României”, invocată de revizuentă. Curtea reţine că nu se poate vorbi în cauză de incertitudine jurisprudenţială, deoarece fiecare cauză, deşi similară ca şi context factual nu aduce spre analizare aceleşi probatorii, care să ducă la o soluţie identică.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 341 din 27 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 47. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Revizuire. Respingere
  Prin prezenta cerere de revizuire, sindicatul revizuient, invocând imposibilitatea dovedirii cheltuielilor de transport de către cadrele didactice şi faptul că legea nu prevede necesitatea formulării unei cereri de decontare adresată consiliului local, solicită de fapt o rejudecare a aceleiaşi situaţii de fapt avute în vedere la soluţionarea recursului în temeiul disp. art. 3041 C. proc. civ. Se mai reţine că revizuirea pentru contrarietate de hotărâri, întemeiată pe disp. art. 322 pct. 7 C. proc. civ., este admisibilă doar în situaţia în care acestea s-au pronunţat în aceeaşi pricină, nu şi în ipoteza pronunţării unor hotărâri potrivnice în alte acţiuni, ce au acelaşi obiect şi cauză identică. În ceea ce priveşte invocarea cauzei „Beian împotriva României”, se reţine că acest motiv de revizuire nu poate fi încadrat în dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ., întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a constatat în această cauză o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorate deciziei a cărei revizuire s-a solicitat.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 340 din 27 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 48. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Anulare
  Recursul apare ca fiind declarat de Asociaţia de Locatari nr. 761 G, care nu putea fi reprezentată de E.N., care a împuternicit pe avocatul ales să semneze în numele ei cererea de recurs conform împuternicirii avocaţiale din 31.03.2008. E.N. este preşedintele Asociaţiei de Proprietari nr. 761 B. (au şi sedii diferite: scara 3 şi scara 4) care nici ea nu putea declara recurs în cauză nefiind parte în cauza care a format obiectul cererii de revizuire, ea fiind formulată de Asociaţia de Locatari nr. 761 reprezentată de E.U., Asociaţia de Proprietari nr. 761 B. nefiind o continuatoare legală a celei menţionate mai sus. Aşa fiind, recursul este promovat de o persoană E.N. fără a avea calitatea de reprezentant al recurentei Asociaţia de Locatari nr. 761, reprezentată legal de G.N. în calitatea de preşedinte.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 507/R din 26 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)
 49. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Revizuire. Respingere
  Cerere de revizuire a fost formulată fără a indica temeiul juridic al cererii, reiterând problemele de fond care au fost avute în vedere şi analizate prin hotărâri judecătoreşti anterioare, neraportându-se la niciunul din motivele prevăzute expres şi limitativ de art. 322 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 298 din 18 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 50. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Revizuire. Respingere
  Art. 322 pct. 2 C. proc. civ. reglementează trei ipoteze, prima şi a treia fiind cazuri de ultrapetita iar cea de-a doua de minus petita. Trebuie arătat că acest text de lege nu se referă la temeiurile cererilor, ci numai la obiectul lor, deci la pretenţiile concrete formulate de reclamant în cererea de chemare în judecată şi de pârât în cererea reconvenţională; de oricare din părţile iniţiale în cererile de intervenţie forţată, de terţul intervenient în cererea de intervenţie voluntară(principală). Motivul de revizuire vizează de asemenea şi cererile accesorii în măsura în care acestea nu au rămas fără obiect ca urmare a soluţiei date cererii principale. Rezultă că trebuie să fie vorba de o hotărâre prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei ce a fost dedusă judecăţii. Au caracterul unor atari hotărâri acele hotărâri ale instanţelor de recurs date ca urmare a rejudecării fondului după casare cu reţinere deoarece pot fi administrate de instanţele de fond. În mod excepţional, sunt supuse revizuirii şi hotărârile date asupra recursului, indiferent că acesta a fost admis sau respins ca nefondat, dacă la judecarea recursului au fost produse înscrisuri noi, ceea ce în speţă nu este cazul. Şi nu în ultimul rând în motivarea deciziei pronunţate instanţa de recurs a făcut trimitere la dispoziţiile 1537/2004 şi 1538/2004 al căror conţinut şi natură juridică le-a analizat pe larg, astfel că hotărârea nu este supusă revizuirii nici din această perspectivă. O ultimă chestiune este aceea referitoare la admisibilitatea cererii de intervenţie accesorie în interesul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă C, cerere pe care instanţa de recurs o apreciază ca inadmisibilă din perspectiva dispoziţiilor care reglementează raporturile juridice de muncă, intervenienta fiind un terţ faţă de contractul de muncă al revizuientelor.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 760/CM din 28 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 51. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Revizuire. Respingere
  În lipsa constatării existenţei raportului de muncă este posibilă obligarea la plata drepturilor băneşti reprezentând c/val muncii prestate, în caz contrar ar însemna să se accepte ideea că reclamanţii au prestat munca în favoarea pârâtului în mod gratuit, ceea ce este de neacceptat, întrucât din probele administrate în cauză rezultă în mod indubitabil că reclamanţii au muncit în perioada 7.12.2006-8.06.2007, respectiv 4.01.2007-8.06.2007, astfel că li se cuvenea un salariu. Rezultă din această perspectivă că dispozitivul deciziei nu cuprinde dispoziţii contradictorii, nefiind incidentă norma juridică cuprinsă în art. 322 pct. 1 C. proc. civ. Cât priveşte cel de-al doilea motiv de revizuire, întemeiat pe art. 332 pct. 2, apreciem că nici acesta nu este incident. Prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au solicitat obligarea la plata drepturilor salariale reprezentând 50% din încasări, fără însă a indica în mod concret o sumă. Suma datorată de angajator trebuie să fie măcar determinabilă, iar în condiţiile în care nu s-a putut indica nici măcar cu aproximaţie valoarea încasărilor, în mod corect instanţa de recurs a reţinut drept criteriu de cuantificare, salariul stabilit prin contractele individuale de muncă nr. 1/01.06.2007 şi nr. 2/01.06.2007, ulterioare deoarece aceasta a fost suma negociată de părţi. Instanţa de recurs a sancţionat pasivitatea angajatorului de a nu fi depus un calcul care să ateste contravaloarea încasărilor sau elemente care să permită salariatului de a cuantifica sumele în faza de executare şi pentru a nu face iluzorie T. acestuia că a câştigat procesul, dar nu poate pune în executare hotărârea.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 348/CM din 6 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 52. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Respingere. Nulitatea absolută a actului adiţional
  Actul adiţional a fost constatat nul absolut prin decizia civilă 219/M/R/2008 şi ca urmare a revizuirii promovate în temeiul art. 322 pct. 5 teza II-a a fost anulată şi decizia 665/2007 a Curţii de Apel Braşov. În rejudecare, constatând că s-a desfiinţat hotărârea acestei instanţe pe care s-a întemeiat decizia 665/2007, văzând că nu mai există temeiul logico-juridic al hotărârii, că ne aflăm în prezenţa unei hotărâri intrate în puterea lucrului judecat ce a făcut aplicarea art. 2 Protocolul 4 la Convenţia ptr. Aplicarea Drepturilor Omului, se impune respingerea recursului în temeiul art. 312 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 699/M din 11 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)
 53. Litigii de muncă. Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere
  Motivele invocate de revizuent în susţinerea cererii întemeiate pe art. 322 pct. 3 C. proc. civ., nu se încadrează în ipoteza textului invocat, astfel că revizuirea este inadmisibilă sub acest aspect. Al doilea motiv de revizuire invocat este cel prevăzut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ., revizuentul susţinând că a descoperit noi înscrisuri doveditoare. Singurele înscrisuri care nu au fost depuse la dosarul cauzei sunt: adresa nr. 25601/17.12.2007 emisă de Autoritatea B. Civilă Română şi adresa nr. 86/E./11.10.2007 emisă de Ministerul Transporturilor. Ambele adrese sunt eliberate de autorităţile emitente la cererea revizuentului, şi prezintă informaţii care puteau fi furnizate şi pe parcursul soluţionării cauzei. Prin urmare, aceste înscrisuri nici nu sunt eliberate anterior soluţionării cauzei, nici nu îndeplinesc condiţia ca înscrisul să fi fost reţinut de partea potrivnică. Pentru considerentele expuse anterior, Curtea constată că cererea de revizuire este inadmisibilă şi sub aspectul textului art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Referitor la motivele invocate în cuprinsul cererii de revizuire vizând modul de interpretare de către instanţa de recurs a probelor administrate în cauză, acestea nu pot constitui motiv al revizuirii, întrucât tind a repune în discuţie fondul cauzei, după soluţionarea irevocabilă a acesteia.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 914 din 28 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 54. Litigii de muncă. Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere
  Observând motivele invocate prin cererea de revizuire, cât şi prin precizarea la această cerere se constată că acestea nu sunt întemeiate. Astfel, cât priveşte motivul că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut prin acţiunea introductivă, din analiza acţiunii formulate de către reclamantă în faţa tribunalului reiese în mod clar că aceasta a solicitat obligarea la plata sumei de 33.934 lei, arătând că urmare a controlului efectuat de DGFP G şi care a cuprins perioada 1.01.2002-30.06.2005 s-a constatat o serie de nereguli privind modul de înregistrare în evidenţa contabilă, aşa cum reiese din raportul de inspecţie fiscală. Celelalte motive invocate în precizarea cererii de revizuire nu se încadrează în motivele enumerate în art. 322 C. proc. civ., ele constituind eventual motive de nelegalitate sau netemeinicie a deciziei respective ce nu pot fi analizate pe calea extraordinară de atac a revizuirii. Pentru considerentele expuse constatând că cerere de revizuire este neîntemeiată va fi respinsă.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 314 din 7 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 55. Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 68 din acelaşi Contract Colectiv de Muncă, revizuientul pârât în calitate de impiegat de mişcare beneficia de o uniformă de serviciu tip A a cărei valoare este suportată 25% de angajat, restul de angajator la care se calculează uzura. Art. 72 alin. (4) din Contractul colectiv de muncă se referă la echipamentul de protecţie şi de lucru care nu este acelaşi lucru cu uniforma de serviciu. Pe de altă parte extrasul din contractul colectiv de muncă nu poate constitui act nou în sensul celor menţionate de art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Or, contractul colectiv de muncă se află la îndemâna membrilor de sindicat, nefăcându-se nicio dovadă, de către revizuient, că ar fi fost împiedicat să invoce şi să depună acest act.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 81/R din 6 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 56. Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere
  Prin motivele de recurs pârâtul a solicitat respingerea în totalitate a acţiunii formulate de reclamantă iar instanţa de recurs a exercitat rol activ examinând pretenţiile deduse judecăţii pe baza stabilirii faptelor şi aplicării legii. Cu atât mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 3041 C. proc. civ., în materia recursului declarat împotriva unei hotărâri care nu poate fi atacată cu apel, instanţa este în măsură să examineze cauza sub toate aspectele. Drept urmare, nu se poate reţine faptul că instanţa s-ar fi pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut, statuând în limitele procesuale ale litigiului şi potrivit cererilor care au făcut obiectul acestuia.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 24/R din 14 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 57. Recurs. Revizuire. Respingere. Contestaţie în anulare. Respingere
  Contestatorul a criticat probatoriul care a fost administrat în cauza, respectiv contractul de munca, despre care a sustinut ca a fost superficial intocmit, restul documentelor fiind intocmite ulterior de reclamanta, pentru alta perioada şi care nu demonstreaza incalcarea legii de catre parat, precum şi faptul ca instanta nu a stabilit legatura de cauzalitate intre fapta paratului şi prejudiciul cauzat societatii. Asa fiind, criticile formulate de contestator vizand modul de apreciere a inscrisurilor existente la dosarul cauzei şi interpretarea unor prevederi legale exced motivelor de contestatie în anulare expres prevazute de lege.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10323 din 28 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 58. Revizuire. Admitere. Declinarea competenţei.
  Examinând actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine că excepţia de necompetenţă materială, ridicată de revizuient, este întemeiată întrucât, potrivit art. 323 (1) C. proc. civ., cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 131 (130) din 5 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 59. Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere
  1. În speţă, conţinutul cererii revizuientei se referă la motive ce privesc fondul cauzei, neprezentându-se un act O. în sensul celui cerut de dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ., încât un asemenea motiv excede a fi supus analizei instanţei investite. 2. Cât priveşte celălalt motiv ce s-ar încadra, în viziunea recurentei, în cerinţele prevăzute de art. 322 pct. 7, nu se poate susţine că sentinţa civilă nr. 1038 pronunţată la data de 9 august 2007 este potrivnică deciziei civile nr. 648 din 16 octombrie 2007, întrucât prima nu era şi irevocabilă, iar aceeaşi hotărâre a fost modificată irevocabil în recurs.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 77 din 22 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 60. Revizuire. Respingere
  1. Prima ipoteză a art. 322 pct. 2 din textul de lege mai sus invocat, vizează situaţia în care instanţa s-a pronunţat, din eroare, şi asupra unor lucruri care nu s-au cerut (extra petita), ipoteza a doua având în vedere situaţia în care instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor cererilor formulate în proces, indiferent dacă ele au un caracter principal, accesoriu sau incidental (minus petita), iar cea de-a treia ipoteză vizează situaţia în care instanţa a dat reclamantului mai mult decât a cerut (extra petita). 2. Or, raportând obiectul cererii deduse judecăţii cu dispozitivul deciziei pronunţate, se va constata că există concordanţă între acestea, neregăsindu-se niciuna din cele trei ipoteze la care se referă dispoziţiile art. 322 alin. (1) pct. 2.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 2664 din 9 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 61. Recurs. Revizuire. Respingere
  În speţă, cererea de revizuire a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 teza I C. proc. civ., potrivit cu care, revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere, „ dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor (…)” . Sentinţa recurată a fost dată cu aplicarea corectă a prevederilor legale incidente în cauză, astfel încât este legală şi temeinică, nefiind aplicabile motivele de recurs invocate. Înscrisurile invocate de revizuient, respectiv: contracte de leasing încheiate între T. International B.M. şi S.C. D. S.A., precum şi contractul scrisoare din 22.12.2003 (act adiţional la contractul de leasing), nu întrunesc exigenţele textului de lege mai sus enunţat.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 1122 din 20 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 62. Revizuire. Respingere
  În mod corect, instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii cererii de revizuire ca fiind întemeiată, astfel încât nu se mai impune analizarea motivelor de recurs referitoare la temeinicia cererii de revizuire.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 227 din 19 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 63. Revizuire. Respingere. Excepţia tardivităţii. Respingere
  1. Rezultă că, pentru a se putea invoca acest motiv şi a se admite cererea de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: - partea interesată să prezinte un înscris nou, care nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; - înscrisul să aibă forţă probantă prin el însuşi, fără să fie nevoie de a fi confirmat prin alte mijloace de probă; - înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită; - înscrisul nu a putut fi invocat în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor; - înscrisul să fie determinat, în sensul că, dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării fondului, soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată. 2. Raportat la data comunicării înscrisuri noi şi data introducerii cererii, Curtea de Apel constată că a fost respectat termenul prevăzut de art. 324 pct. 4 C. proc. civ., urmând a respinge excepţia tardivităţii invocate de intimată.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 586 din 30 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 64. Tardivitte. Respingere
  Calea extraordinară de atac a revizuirii se exercită conform dispoziţiilor art. 324(1) pct. 1 C. proc. civ., în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1, 2, 7 alin. (1) C. proc. civ. în termen de o lună de la comunicarea hotărârii definitive.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 181 din 1 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 65. Revizuire. Excepţiile tardivităţii şi inadmisibilităţii. Admitere
  1. Astfel, potrivit art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., termenul de revizuire în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1, 2 şi 7 alin. (1) este de o lună de la pronunţare, când hotărârile au fost date de instanţa de recurs după evocarea fondului. În speţă, decizia civilă a Curţii de Apel Iaşi a fost pronunţată la data de 13.06.2006, iar cererea de revizuire a fost introdusă la data de 30.07.2007, cu mult peste termenul prevăzut de art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 2. Cât priveşte decizia a Curţii de Apel Iaşi, prin aceasta a fost respinsă contestaţia în anulare formulată de contestatorul împotriva deciziei civile. Potrivit dispoziţiilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ., pot face obiectul revizuirii (pentru motivele expres prevăzute) doar hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, ori hotărârile date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 109 din 4 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 66. Admitere. Lipsa calităţii procesuale pasive. Respingere
  1. În mod corect a interpretat instanţa de fond dispoziţiile incidente în cauză, concluzionând că cererea de revizuire este întemeiată. Mai mult, prin O.U.G. nr. 146/2007 a fost recunoscut dreptul şi a fost reglementată modalitatea de plată a primelor de concediu în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive în perioada 2001-2006. Cât priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în mod corect a fost admisă de către instanţa de fond, având în vedere că reclamanţii-revizuenţi au solicitat obligarea acestuia, alături de ceilalţi pârâţi, la plata primelor de concediu şi nu la alocarea sumelor necesare plăţii. 2. Pârâtul-recurent Ministerul Apărării nu a formulat cerere de chemare în garanţie în cauză, astfel încât nu poate fi admis motivul său de recurs vizând admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei şi Finanţelor şi neobligarea acestuia la includerea în buget a sumelor de bani care acoperă plăţile stabilite în sarcina sa.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 102 din 26 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 67. Magistraţi. Plata sporului de vechime în muncă. Admitere.
  Dacă ar fi cunoscut despre existenţa formulării recursului în interesul legii de către pârâtul-recurent Ministerul Public, prin procurorul general, Curtea de Apel ar fi amânat pronunţarea soluţiei în cauză după pronunţarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având în vedere tocmai scopul recursului în interesul legii – acela de a asigura o interpretare unitară a legii de către toate instanţele din ţară. În practică s-a decis că o hotărâre judecătorească intervenită după soluţionarea litigiului poate fi invocată într-o cerere de revizuire, ca act nou, dacă a fost obţinută pe baza unei cereri introduse înainte de soluţionarea litigiului în care se cere revizuirea, hotărârea respectivă neputând fi înfăţişată în acel litigiu, întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 24 din 22 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 68. Magistraţi. Plata primei de concediu. Revizuire. Admitere. Plata primei de concediu pentru anii 2005-2006. Recurs. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Respingere
  1. Soluţionând cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la plata primei de concediu prin sentinţa a cărei revizuire se solicită, instanţa de fond a avut în vedere, respectiv şi-a întemeiat soluţia pe decizia nr. XXII din 12.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Ţinând cont de faptul că această decizie a fost modificată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Încheierea din 21.05.2007, instanţa a reţinut că este întemeiată cererea de revizuire a sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Iaşi, cu privire privind plata primei de concediu pentru anii 2005-2006. În consecinţă, în baza dispoziţiilor art. 327 alin. (1) C. proc. civ., instanţa a admis cererea de revizuire formulată împotriva sentinţei civile a Tribunalului laşi, sentinţă pe care a schimbat-o în ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la plata primei de concediu pentru anii 2005-2006. 2. Prin sentinţa recurată, admiţându-se cererea de revizuire, a fost schimbată doar în parte sentinţa civilă a Tribunalului Iaşi, păstrându-se dispoziţiile sentinţei revizuite referitoare la pârâtul Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 32 din 22 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 69. Litigii de muncă. Conflict de muncă. Recurs. Revizuire. Respingere
  Înscrisurile depuse în probaţiune nu dovedesc împiedicarea acesteia mai presus de voinţa sa de a se înfăţişa şi de a înştiinţa instanţa, deoarece sunt trimiteri medicale sau adeverinţe care dovedesc că revizuinta suferă de cefalee şi depresie, afecţiuni care nu pot fi asimilate unui caz de forţă majoră. Mai mult, toate înscrisurile sunt datate ulterior expedierii şi primirii citaţiei – 16.05.2008 –, astfel că revizuienta nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute de art. 322 pct. 8, pentru a putea considera cererea de revizuire formulată admisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 863 din 6 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 70. Litigii de muncă. Conflict de muncă. Recurs. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 322 pct. 5 C. proc. civ. se poate cere revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, „dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere”. Prin respingerea recursului instanţa nu a evocat fondul astfel încât în cauză nu este îndeplinită cerinţa imperativă prevăzută de lege privind evocarea fondului, cererea de revizuire a deciziei pronunţată în recurs fiind inadmisibilă, conform dispoziţiilor mai sus citate, urmând a fi respinsă ca atare.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 844 din 29 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 71. Litigii de muncă. Conflict de muncă. Recurs. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 323 alin. (1), pentru situaţiile anterior menţionate cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi care a evocat fondul, ceea ce nu s-a întâmplat în recurs.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 827 din 25 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 72. Revizuire. Respingere
  1. Art. 322 pct. 2 C. proc. civ., prevede că se poate cere revizuirea unei hotărâri date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut. Această prevedere legală constituie expresia aplicării principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, şi se referă exclusiv la pretenţiile concrete formulate de reclamant în cererea de chemare în judecată. 2. Or, excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de recurenta pârâtă constituie un mijloc de apărare, nicidecum o cerere prin care să fie deduse judecăţii nişte pretenţii concrete, astfel că ea poate fi invocată în recurs, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului disponibilităţii.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 160 din 3 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 73. Revizuire. Respingere
  Înscrisul cuprinzând menţiunea din carnetul de munca al numitului O.E., nu este determinant în sensul ca ar putea conduce la schimbarea soluţiei, în condiţiile în care aşa cum s-a arătat, considerentele deciziei a cărui revizuire se cere se întemeiază pe stabilirea printr-o alta hotărâre judecătoreasca a nivelului de salarizare.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 7704 din 1 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 74. Revizuire. cerere de amânare în vederea angajării unui apărător. Respingere
  1. Cât priveşte motivul de revizuire şi anume că aceştia au depus o cerere de amânare în vederea angajării unui apărător şi pe care instanţa nu a aprobat-o, acest motiv nu poate constitui motiv de revizuire nefiind prevăzut de art. 322 C. proc. civ. pe de o parte, iar pe de altă parte din practicaua deciziei atacate se reţine că instanţa a respins cererea de amânare având în vedere faptul că era al doilea termen de judecată, iar recurenţii avuseseră timp suficient pentru angajarea unui apărător. 2. Din analiza considerentelor deciziei atacate se poate observa că recurenţii-revizuienţi au invocat această excepţie şi la instanţa de fond şi la instanţa de recurs, excepţia fiind analizată de către ambele instanţe şi respinsă, o nouă analiză a acestei excepţii pe calea revizuirii nefiind posibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 5672 din 1 iulie 2008, www.jurisprudenta.org)
 75. Revizuire. Respingere
  Motivele formulate de revizuienta, amplu dezvoltate, reprezinta o reiterare a motivelor invocate la instantele de fond şi de recurs, prin care se incearca repunerea în discutie a unor probleme de fond. În asigurarea respectarii disponibilitatii şi pentru determinarea limitelor controlului judiciar, respectiv a limitelor investirii instantei, este necesar ca forma enuntiativa a motivelor de revizuire sa fie urmata de motivare, adica de o dezvoltare a motivelor de revizuire prin redarea textelor de lege ori a principiilor de drept incalcate în apel şi de argumentarea analitica a afirmatiei ca au fost denaturate prin solutia contestata. Cu alte cuvinte, intinderea controlului judiciar este conditionata de intinderea şi cuprinsul criticilor formulate prin dezvoltarea motivelor de revizuire. Aceste motive de revizuire au fost invocate în mod formal, în fapt nefiind dezvoltate motive care sa se circumscrie textelor invocate, astfel ca aceste critici nu pot face obiectul analizei instantei de control judiciar.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 4165 din 6 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)
 76. Revizuire. Legala îndeplinire a procedurii de citare. Lipsa dovezilor privind imposibilitatea recurentului de a se înfăţişa în judecată. Inexistenţa unor hotărâri potrivnice date în aceeaşi pricină
  1. Nu este intemeiata sustinerea ca recurentul revizuient nu a fost legal citat pentru termene, în conditiile în care la dosarul cauzei se afla dovada de indeplinire a procedurilor de citare pentru aceste termene şi care a fost efectuata prin afisare. In cauza, procedura s-a efectuat prin afisare asa cum prevede art. 89 alin. (4) C. proc. civ. 2. Instanta a apreciat corect ca adeverinta medicala nr. 2591/23.10.2000 nu face dovada imposibilitatii recurentului de a se infatisa la judecarea cauzei de instanta de fond, situatie în care nu poate constitui temei pentru revizuire a hotararii. Instanta a concluzionat just ca nu exista hotarari potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, în una şi aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, având aceeasi calitate, fiind vorba despre doua pricini diferite.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1211 din 11 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 77. Detaşare în Libia. Acte noi reţinute de partea potrivnică. Admitere cerere revizuire. Eliberare adeverinţă privind sporurile şi drepturile salariale din perioada de detaşare.
  1. Actele depuse la cererea de revizuire au fost acte noi, deţinute de partea potrivnică, situaţie în care au fost corect apreciate de instanţa de fond în baza art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Nu se poate pretinde astfel de recurentă că instanţa de fond a interpretat greşit acul dedus judecăţii şi nici că, sentinţa ar fi dată cu aplicarea greşită a legii. 2. Pe fondul cauzei s-a apreciat în mod corect că potrivit art. 45 din Codul Muncii, detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă din dispoziţia angajatorului la un alt angajator şi că cel detaşat face parte pe durata detaşării din colectivul noului angajator, subordonându-se acestuia. Atâta vreme cât în perioada respectivă intimatul revizuent a fost detaşat în Libia pentru service-ul autoturismelor B., fiind salarizat şi subordonat recurentei SC S. (...), pe perioada de 2 ani, în mod corect instanţa de fond a obligat-o pe aceasta să elibereze adeverinţa respectivă, necesară pentru stabilirea dreptului de pensie a revizuentului.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 276/R-CM din 27 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 78. Revizuire. Excepţia necompetenţei materiale. Declinare competenţă
  1. Potrivit art. 323 alin. (2) C. proc. civ, în cazul art. 322 pct. 7 C. proc. civ, cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice când cele două instanţe care au dat hotărâri potrivnice fac parte din circumscripţii judecătoreşti deosebite, instanţa mai mare în grad la care urmează să se îndrepte cererea de revizuire va fi aceea a instanţei care a dat prima hotărâre. 2. Faţă de caracterul de ordine publică al normelor evocate şi dat fiind faptul că instanţa mai mare în grad este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmează să se decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea acesteia, respectiv Secţiei Civile şi de Proprietate Intelectuală.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 854/R din 8 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 79. Excepţia necompetenţei materiale. Declinare de competenţă
  Fiind vorba de hotărâri pronunţate de către Tribunalul Brăila şi Curtea de Apel Galaţi, competenţa de soluţionare a cauzei revine instanţei ierarhic superioare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 788/R din 10 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 80. Revizuire. Respingere
  Aspectele invocate de revizuientă în motivarea cererii sale nu pot fi încadrate în dispoziţiile art. 322 pct. 1 C. proc. civ. Textul de lege reglementează astfel situaţia unor prevederi potrivnice cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti care ar conduce la ambiguitatea dispoziţiilor acestuia şi imposibilitatea valorificării ulterioare a dreptului recunoscut.
  Sursă: (Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 255/R din 14 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 81. Revizuire. Respingere
  Deşi revizuienta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile pct. 3 al art. 322 C. proc. civ., de fapt se formulează critici vizând temeinicia hotărârii pronunţate în recurs. Or, hotărârea Curţii de Apel Cluj fiind irevocabilă, aceasta nu poate fi supusă unui nou control de legalitate şi temeinicie.
  Sursă: (Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia civilă nr. 681/R din 18 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 82. Revizuire. Inadmisibilitate
  Din prevederile art. 322 pct. 5 C. proc. civ. rezultă expres condiţiile cumulative ce trebuie a fi îndeplinite pentru incidenţa acestui motiv de revizuire, respectiv: să fie vorba de înscrisuri care nu au fost cunoscute de către instanţa care a judecat litigiu, iar partea să fi fost în imposibilitatea prezentării înscrisului în faţa instanţei (împrejurare care necesită a fi dovedită), înscrisul să fie determinant, adică să conducă la o altă soluţie decât cea pronunţată, condiţii neîndeplinite de statul de plată din anul 1985 înaintat la Ministerul justiţiei în baza adresei nr. 42806/1985.
  Sursă: (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 569 din 19 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 83. Recurs. Tardivitatea revizuirii
  Potrivit art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., pentru cazul prevăzut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ., termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti de la pronunţare, când hotărârea a fost dată de instanţa de recurs după evocarea fondului. În speţă, hotărârea a cărei revizuire se cere a fost pronunţată la 10 iunie 2008, astfel încât revizuentul putea introduce cererea de revizuire până cel târziu la data de 10 iulie 2008. Cum revizuentul a înregistrat cererea de revizuire la data de 9.09.2008, revizuirea este tardivă.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 3552 din 10 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 84. Excepţie de perimare a revizuirii. Admitere
  1. Potrivit art. 250 alin. (1) C. proc. civ., cursul perimării este suspendat cât timp dăinuieşte suspendarea judecării, pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. 244 C. proc. civ. Având în vedere cele expuse anterior, prevederile art. 248 alin. (1) C. proc. civ., data încetării suspendării dispusă în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., respectiv 5.06.2007, şi data formulării cererii de repunere pe rol a cauzei pendinte, 10.09.2008, întervine sancţiunea perimării cererii de revizuire.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 2871 din 8 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 85. Cerere revizuire. Lipsa incidenţei art. 322 pct 5 C. proc. civ.
  Adresa reprezintă un răspuns dat petentului , urmare a unei cereri făcută şi prin care i se comunică faptul că drepturile de pensie au fost stabilite în mod legal şi se arată modul de calcul şi procentele de calcul avute în vedere la stabilirea pensiei. Din motivarea cererii de revizuire nu rezultă în niciun fel ce valoare probantă are acest înscris şi în niciun caz nu se poate reţine că dacă ar fi fost cunoscut de către instanţa de recurs, soluţia pronunţată ar fi fost de respingere a recursului. Chiar mai mult, concluzia acestei adrese este că drepturile de pensie au fost stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 2687 din 10 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 86. Revizuire. Respingere. Autoritate de lucru judecat
  Revizuienta a formulat o cerere identică care a făcut obiectul dosarului în care s-a pronunţat decizia civilă şi prin care a fost respinsă cererea revizuientei.Având în vedere că există identitate de părţi, de obiect şi de cauză în sensul dispoziţiilor art. 1201 C. civ., fiind autoritate de lucru judecat, constatată din oficiu conform art. 166 C. proc. civ., cererea va fi respinsă.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 1411 din 11 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)
 87. Lipsa incideţei art. 322 pct. 1 C. proc. civ.
  Având în vedere că prin hotărârea a cărei revizuire se tinde a fost respins recursul, instanţa apreciază că această decizie nu evocă fondul şi nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 322 alin. (1) C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 1206 din 21 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 88. Indmisibilitatea cererii de revizuire
  Potrivit dispoziţiilor art. 322 C. proc. civ., revizuirea unei decizii pronunţate de instanţa de recurs este admisibilă numai în situaţia în care această instanţă a evocat fondul cauzei. Prin decizia atacată, respingându-se recursul, nu a fost evocat fondul cauzei astfel că această cerere apare ca inadmisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 146 din 12 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 89. Litigii de muncă. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Lipsa incidenţei motivului de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 şi 2 C. proc. civ. Inadmisibilitatea cererii sub aspectul incidenţei motivului de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ.
  Dispozitivul deciziei civile nr. 602/R/4.07.2007 prin care s-a admis recursul şi s-a respins ca inadmisibilă acţiunea reclamantului este evident clar şi nu conţine nicio dispoziţie care să nu poată fi adusă la îndeplinire. Susţinerile în sensul că decizia ar fi nelegală nu se încadrează în prevederile pct. 2 al art. 322 care are în vedere cu totul alte situaţii. Faptul că s-ar fi pus în discuţie o cerere de suspendare de care revizuientul nu ar fi avut cunoştinţă nu înseamnă că instanţa de recurs s-ar fi pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut întrucât prin decizia atacată acţiunea a fost respinsă ca inadmisibilă astfel că nu subzistă nici motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 C. proc. civ. Cu privire la motivul prevăzut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ., cererea este inadmisibilă, acest motiv neputând fi invocat de către reclamantul-revizuient ci doar de către partea care a fost lipsită de o apărare corectă, respectiv de către unitatea şcolară.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 1159 din 21 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 90. Recurs. Revizuire. Respingere
  Motivele invocate nu se încadrează în niciunul din cazurile expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 322 C. proc. civ., ci sunt critici referitoare la netemeinicia sau nelegalitatea hotărârii, fiind de fapt motive de recurs, iar recursul la recurs este inadmisibil. Nici susţinerea că ar fi fost incidente dispoziţiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. nu este întemeiată, întrucât prin modificarea hotărârii pronunţată în primă instanţă de către instanţa de recurs nu s-a creat situaţia prevăzută de acest text legal.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 991 din 7 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 91. Revizuire. Inadmisibilitate
  Potrivit dispoziţiilor art. 322 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri date de o instanţă de recurs se poate cere atunci când hotărârea evocă fondul. Întrucât hotărârea atacată nu a evocat fondul cauzei ci a respins ca tardivă tot o cerere de revizuire, în baza art. 322, 326-327 C. proc. civ., cererea este inadmisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 833 din 9 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 92. Litigii de muncă. Alte cereri. Recurs. Revizuire. Lipsa incidenţei motivelor de revizuire prevăzute de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.
  1. Adresele emise de Inspectoratul Şcolar al judeţului T, către profesorul U.J. (membru al Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din judeţul T) , prin care se aduceau la cunoştinţă aspecte despre relaţiile solicitate privind încadrarea la tranşa corespunzătoare de vechime, cu referire la vechimea în învăţământ precum şi declaraţiile autentice a două persoane, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 5, ele neavând caracterul unor înscrisuri noi, reţinute de partea potrivnică, pertinente pronunţării hotărârii atacate şi care să nu fi putut fi prezentate instanţelor dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. 2. Mai mult, se constată existenţa adresei invocată de revizuient în cererea de revizuire, şi declaraţia autentificată a numiţilor H.J. şi E.J., fiind supuse deja analizei instanţei de judecată, aşa cum reiese din considerentele sentinţei pronunţată în acest dosar.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 405 din 11 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 93. Recurs. Respingere. Revizuire. Inadmisibilitate
  1. Adresa emisă de Tribunalul Arad, invocată de revizuient nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 5, aceasta neavând caracterul unui înscris nou reţinut de partea potrivnică şi care să nu fi putut fi prezentat instanţei investită cu soluţionarea fondului, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. 2. În altă ordine de idei, cererea este şi inadmisibilă întrucât revizuirea, cale de atac de retractare, se adresează aceleiaşi instanţe care a soluţionat pricina în fond, cerându-i-se să revină asupra hotărârii atacate, în baza noilor împrejurări invocate, care, de regulă, s-au ivit ulterior pronunţării hotărârii, obiectul revizuirii constituindu-l potrivit art. 322 alin. (1) C. proc. civ. şi o hotărâre dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 335 din 4 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 94. Recurs. Revizuire. Lipsa incidenţei art. 322 pct. 5 C. proc. civ.
  Contrarietatea de hotărâri irevocabile nu poate fi înţeleasă ca un act nou care să motiveze în cauză o cerere de revizuire, în sensul dispoziţiilor art. 322 pct. 5 C. proc. civ.; întrucât este vorba de acţiuni diferite în cele două cauze soluţionate diferit de către cele două curţi de apel, care chiar dacă au acelaşi obiect al judecăţii, reclamanţii sunt alte persoane fizice. Pe de altă parte, conform art. 329 C. proc. civ., aplicarea acestui text de lege este atributul exclusiv al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cum s-a arătat şi mai sus, neputând fi luat în considerare la soluţionarea unei cereri de revizuire, faţă de conţinutul său neechivoc.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 333 din 4 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 95. Revizuire. Lipsa incidenţei motivelor de revizuire prevăzute de art. 322 pct. 1 şi 2 C. proc. civ.
  În cauză revizuienta a invocat prevederile legale menţionate anterior, susţinând că instanţa de recurs a respins petitul principal al acţiunii introductive – obligarea angajatorului la plata daunelor materiale – şi a admis un petit subsidiar ce nu a avut o existenţă de sine stătătoare (a cărui acordare era condiţionată numai de încuviinţarea petitului principal) , respectiv obligarea pârâtei la plata daunelor morale, ceea ce nu se încadrează în motivul prev. de art. 322 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Motivul de revizuire reglementat de prev. art. 322 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. vizează inadvertenţele dintre obiectul pricinii deduse judecăţii – în baza principiului disponibilităţii – şi ceea ce instanţa a hotărât, între ceea ce s-a cerut şi ceea ce s-a pronunţat, deşi nu s-a cerut (extra petita) ; nu s-a pronunţat, deşi s-a cerut (minus petita) ; s-a dat mai mult decât s-a cerut (plus petita) , apreciindu-se că instanţa nu s-a pronunţat omnia petita. Din cuprinsul cererii introductive şi din examinarea dispozitivului hotărârii supuse revizuirii rezultă că susţinerile formulate nu întrunesc cerinţele expres şi limitativ prevăzute de textul legal analizat, întrucât în cauză au fost respectate cerinţele art. 129 alin. 6 C. proc. civ., daunele morale fiind pretinse de reclamantă, iar instanţa s-a pronunţat asupra tuturor petitelor acţiunii.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 173 din 13 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 96. Magistraţi. Revizuire. Cerere privind plata primelor de concediu.
  1. Art. 411 din Legea nr. 50/1996 a prevăzut că magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizat pe baza prezentei legi au dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu indemnizaţia brută, după caz, salariul de bază brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat. Ulterior, prin art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 33/2001, art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, art. 9 alin. 7 din Legea nr. 507/2003, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 511/2004 şi art. 5 alin. (5) din Legea nr. 379/2005, dispoziţiile referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă au fost suspendate succesiv până la 31 decembrie 2006. 2. Având în vedere încheierea pronunţată în dosarul prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţiile Unite, din oficiu, a dispus îndreptarea erorii materiale de tehnoredactare, susţinerea recurentului că în mod greşit instanţa de fond nu a ţinut seama de dezlegarea dată problemelor de drept judecate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apare ca nefondată, deoarece decizia nr. XXIII a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu se referă la personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, astfel încât nu este aplicabilă reclamanţilor. Faţă de prevederile art. 269 alin. (1) Codul Muncii, capătul de cerere referitor la actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate cu titlu de primă de concediu pe anii 2005-2006 este fondat, întrucât reclamanţii sunt prejudiciaţi prin devalorizarea monedei naţionale între data când primele de concediu, cuvenite conform legii, ar fi trebuit acordate şi data plăţii efective.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 145 din 12 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 97. Lipsa incidenţei motivelor de revizuire prevăzute de art. 322 pct. 1 şi 2 C. proc. civ.
  1. Imposibilitatea punerii în executare a hotărârii invocate priveşte aspecte legate de executare dar care nu se datorează unor dispoziţii contradictorii ale dispozitivului ci unor stări de fapt cu privire la care instanţa investită ce cererea de revizuire nu are competenţa să se pronunţe. 2. Dispunând indexarea, majorarea şi reactualizarea drepturilor salariale ale reclamantului B.N., instanţa de recurs a dat eficienţă dispoziţiilor imperative ale art. 78 Codul Muncii. Acest text obligă instanţa să acorde salariatului a cărui concediere a fost anulată o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate chiar dacă salariatul nu solicită aceste drepturi. Numai repunerea în situaţia anterioară a salariatului se dispune la solicitarea acestuia conform prevederilor exprese şi derogatorii ale alin. (2) al art. 78 Codul Muncii şi numai cu privire la aceasta subzistă principiul disponibilităţii salariatului-reclamant.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 26 din 15 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 98. Lipsa incidenţei motivelor de revizuire prevăzute de art. 322 pct. 1 şi 2 C. proc. civ.
  1. Art. 322 pct. 1 C. proc. civ. prevede că revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul, se poate cere dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire. Prin urmare, nu poate constitui motiv de revizuire, întemeiat pe aceste prevederi legale, împrejurarea că angajatorul nu poate executa o hotărâre judecătorească irevocabilă, prin care a fost obligat să repună salariaţii concediaţi nelegal în situaţia anterioară concedierii. 2. Nesoluţionarea de către instanţa de recurs a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâtul-intimat Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, nu se încadrează în ipoteza avută în vedere de art. 322 pct. 2 C. proc. civ. şi nu reprezintă un caz de minus petita, în sensul acestor prevederi legale. 3. Instanţa de recurs nu s-a pronunţat plus petita, atunci când a acordat reclamanţilor B.N., B.S.E., U.F.H. despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, faţă de împrejurarea că era obligată să acorde aceste despăgubiri şi din oficiu, în temeiul art. 78 alin. (1) Codul Muncii. Prin urmare, în speţă, nu este aplicabil motivul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 2 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 25 din 15 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 99. Excepţia inadmisibilităţi cererii de revizuire. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 322 C. proc. civ.
  Art. 322 C. proc. civ. prevede că se poate solicita revizuirea „unei hotărâri rămasă definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul”. Prin decizia civilă pronunţată de Curtea de Apel Timişoara a respins recursul declarat de reclamanta U.N. împotriva sentinţei civile pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în contradictoriu cu intimata, ca nefondat, astfel încât instanţa de recurs nu a evocat fondul cu prilejul soluţionării recursului.
  Sursă: (Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de Muncă, Decizia civilă nr. 8 din 15 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 100. Casare cu trimitere. Necercetarea fondului
  1. În raport de motivele de fapt şi de drept invocate în această cerere şi în conformitate cu dispoz. art. 129 C. proc. civ., primei instanţe îi revenea obligaţia să solicite revizuientei să-şi precizeze cererea, să indice care este înscrisul nou sau hotărârea desfiinţată sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere, pe care le invocă în susţinerea primului motiv de revizuire, prev. de art. 322 pct. 5 C. proc. civ. şi, de asemenea, care sunt hotărârile contradictorii pe care le invocă în susţinerea celui de-al doilea motiv de revizuire, prev. de art. 322 pct. 7 C. proc. civ. 2. Era necesar indicarea hotărârilor contradictorii, întrucât competenţa materială pentru soluţionarea cererii de revizuire este diferită, după cum este vorba de hotărâri potrivnice pronunţate de instanţe de acelaşi grad sau grade diferite – competenţa aparţinând în această situaţie instanţei mai mare în grad acestora – iar în situaţia existenţei unor hotărâri potrivnice date de instanţe ce fac parte din circumscripţii judecătoreşti deosebite, competenţa aparţine instanţei mai mare în grad celei care a dat prima hotărâre.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9271 din 24 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 101. Neîntrunirea condiţiilor cererii de revizuire
  1. Conform art. 322 alin. (2) şi (5) C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri se poate cere atunci când se evocă fondul şi anume când, instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori sau dat mai mult decât s-a cerut, sau dacă după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. 2. Cu privire la prima ipoteză, suveran este principiul disponibilităţii în procesul civil art. 322 pct. 2 C. proc. civ., referindu-se exclusiv la obiectul cererii şi deci la pretenţiile concrete formulate de reclamant (contestatoare în cauza de faţă) şi nu la diferite argumente. Din conţinutul cererilor ce au format obiectul dosarului nr. 475/CM/2006, rezultă că s-a solicitat anularea deciziei de pensionare şi emiterea alteia noi după încetarea calităţii de asigurat. În ceea ce priveşte cea de-a doua teză, textul art. 322 pct. 5 este obligatoriu neputând constitui act nou, un înscris emis după pronunţarea hotărârii ce se atacă pe această cale, textul legii având în vedere numai actele existente la data judecării cauzei. De asemenea, s-a apreciat corect ca nefiind întrunite nici cerinţele privind imposibilitatea prezentării acestuia în faţa instanţei care a pronunţat hotărârea, datorită reţinerii de către partea potrivnică sau dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 7550 din 26 august 2008, www.jurisprudenta.org)
 102. Contestaţie în anulare. Respingere
  1. Aceste erori materiale invocate de contestatoare nu pot fi apreciate ca o eroare materială în sensul art. 318 alin. (1) teza 1 C. proc. civ., atâta vreme cât se critică modul de apreciere a probelor administrate şi greşeli de judecată. Mai mult în decizia civilă contestată s-a precizat că, într-adevăr s-a admis în principiu cererea de revizuire însă nu s-a anulat decizia atacată, instanţa trecând la analizarea în fond a cererii de revizuire formulată. 2. Instanţa constată că nici condiţiile menţionate în teza a II-a art. 318 C. proc. civ., nu sunt îndeplinite în cauză, întrucât nu s-a făcut dovada că instanţa ar fi omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de casare. 3. Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac admisibilă numai în cazurile limitativ enumerate de lege textele care o prevăd fiind de strictă interpretare. Prin această cale se urmăreşte repararea neregularităţilor evidente privind actele de procedură în afara problemelor de fond legate de probele administrate şi a stării de fapt la care se referă litigiul. În sensul textului de lege sus arătat, „greşeală materială” înseamnă greşeală de ordin procedural de o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite. 4. Legea are în vedere astfel greşeli materiale cu caracter procedural, situaţie în care greşelile instanţei de recurs care deschid calea contestaţiei în anulare sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor ori de interpretare a dispoziţiilor legale. 5. Prin eroare materială în sensul art. 318 C. proc. civ. se înţelege orice eroare materială evidentă pe care o săvârşeşte instanţa cum ar fi de pildă anularea recursului ca netimbrat, deşi la dosar se găseşte dovada sau respingerea recursului ca tardiv deşi a fost depus în termen la poştă, pentru verificarea acestor situaţii, nefiind necesară reexaminarea fondului sau o reapreciere a probelor. 6. Legea nu a urmărit astfel să deschidă părţilor recursul la recurs, care să fie soluţionat de aceeaşi instanţă sub motivul că s-a stabilit eronat situaţia de fapt.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 678/R-CM din 13 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 103. Revizuire. Inadmisibilitate
  Spre deosebire de calea de atac a recursului, care are în vedere în primul rând erorile de drept, revizuirea vizează îndreptarea erorilor de fapt; tocmai de aceea cele două căi de atac pot fi promovate concomitent, însă, spre deosebire de recurs, pot constitui obiect al revizuirii hotărârile pronunţate în prima instanţă prin care s-a analizat fondul pretenţiei deduse judecăţii şi care au rămas definitive prin neapelare, prin anularea sau respingerea apelului în temeiul unei excepţii procesuale ori perimarea apelului (…) precum şi hotărârile pronunţate de instanţa de recurs prin care s-a admis recursul şi s-a modificat hotărârea atacată pe chestiuni de fapt sau cele date în fond după casarea cu reţinere. Drept urmare, nu îndeplinesc această condiţie nici încheierea de suspendare, indiferent de temei, nici decizia prin care s-a respins recursul exercitat împotriva respectivei încheieri, revizuirea fiind astfel inadmisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1888 din 2 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 104. Recurs. Tardivitate
  Recursul a fost declarat la data de 1 iulie 2008 aşa cum rezultă din rezoluţia de primire aflată pe cererea de revizuire, fiind depăşit termenul de recurs de 10 zile prev. de art. 80 Legea nr. 168/1999, motiv pentru care recursul se priveşte ca tardiv.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1826 din 26 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 105. Revizuire. Respingere. Recurs. Respingere
  Revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, care poate fi promovată numai în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de art. 322 pct. 1-9 C. proc. civ. şi nu poate fi primită cererea recurentelor revizuiente, de rejudecare practic pe fond a cauzei ce a format obiectul dosarului nr. 1509/2006 al Tribunalului Buzău, câtă vreme motivul de revizuire invocat de acestea nu este incident în speţă. De asemenea, sunt lipsite de relevanţă trimiterile revizuientelor la alte dosare care au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Buzău, ce nu au legătură cu pricina de faţă.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1744 din 19 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 106. Revizuire. Respingere
  În funcţie de prevederile legale aplicabile cauzei şi sub toate aspectele conform art. 304 indice 1 C. proc. civ., Curtea constată că nu sunt întrunite în cauză disp. art. 322 alin. (5) C. proc. civ., întrucât revizuienta nu şi-a sprijinit cererea de revizuire pe niciun act nou ci a invocat critici de fond care nu pot fi avute în vedere în calea de atac extraordinară a revizuirii.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1056 din 13 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)
 107. Revizuire. Respingere
  Din analiza deciziei civile pronunţate în recurs, rezultă că, Curtea de Apel Suceava a reflectat asupra tuturor capetelor de cerere formulate de reclamantă, respingând ambele recursuri declarate în cauză. Cât priveşte acordarea cheltuielilor de judecată şi plata unor despăgubiri, Curtea constată că aceste pretenţii nu au fost formulate în mod expres şi nici nu sunt justificate.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 427 din 15 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 108. Recurs. Revizuire. Tardivitate
  Potrivit art. 324 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ. termenul de revizuire este de o lună şi se socoteşte din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă ori, după caz, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea desfiinţată sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 269 din 11 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 109. Revizuire. Respingere
  Potrivit prevederilor art. 322 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul se poate cere pentru unul din cele 9 puncte prevăzute de art. 322 din acelaşi cod. Or, este de observat că, prin decizia Curţii de Apel Suceava – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – respingându-se, ca nefondate recursurile declarate de reclamanta U.M. şi pârâta Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei Tribunalului Botoşani – Secţia civilă – nu s-a evocat fondul prin sensul prevederilor art. 322 C. proc. civ., ci doar s-au analizat motivele de recurs formulate împotriva sus-menţionatei sentinţe, motive care s-au constatat a fi neîntemeiate. În atare împrejurări, în sensul prevederilor normative sus-menţionate, cererea de revizuire se putea formula, eventual, împotriva sentinţei Tribunalului Botoşani – Secţia Civilă – dar nu împotriva deciziei Curţii de Apel Suceava – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.
  Sursă: (Curtea de Apel Suceava, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 464 din 22 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 110. Recurs. Perimare
  Potrivit art. 248 C. proc. civ., orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părţii mai mult de un an de zile. În cauză se constată că nu s-a îndeplinit în această perioadă vreun act de procedură care să întrerupă perimarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 249 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 102/CM din 12 februarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 111. Revizuire. Tardivitate
  Potrivit art. 324 (1) C. proc. civ. termenul de revizuire este de o luna şi se va socoti, în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1, 2, 7, de la comunicarea hotărârii definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţe de recurs, de la pronunţare. Cum decizia civila nr. 494/2008 a fost pronunţată la 10 iunie 2008, rezultă că data până la care putea fi primită o cerere de revizuire era 10 iulie 2008. Cererea a fost trimisă la instanţă prin poştă iar data de pe plic atestă faptul că termenul de o luna a fost depăşit, neexistând nicio îndoială că s-a depus la 11 iulie 2008, deşi ultima zi era 10 iulie.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 673/CM din 2 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 112. Cerere revizuire. Tardivitate. Cerere de îndreptare a erorilor materiale. Respingere
  1. În conformitate cu prevederile art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. termenul de revizuire este de o lună şi se socoteşte în cazul prevăzut de art. 322 pct. 2 de la comunicarea hotărârii definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţe de recurs după evocarea fondului, de la pronunţare. În speţă, decizia a cărei revizuire se solicită a fost pronunţată la data de 16.04.2008, iar cererea de revizuire a fost formulată la data de 6.06.2008, cu depăşirea termenului legal prevăzut de lege. 2. Cu privire la cererea de îndreptare a erorii materiale, în susţinerea acestei cereri petenţii au invocat faptul că instanţa de recurs a acordat drepturile salariale până la diferite date preluate din copiile carnetelor de muncă depuse de reclamanţi la dosar, însă datele înscrise în carnetele de muncă nu coincid în realitate cu încetarea acestor raporturi. Însă petenţii solicită să se modifice dispozitivul hotărârii în sensul acordării drepturilor băneşti pe o perioadă mai lungă decât cea menţionată în dispozitiv, ceea ce nu este posibil pe calea procedurii reglementate de art. 281 C. proc. civ. 3. Pe calea procedurii reglementate de art. 281 C. proc. civ. nu se poate modifica dispozitivul hotărârii şi nu pot fi remediate eventuale erori de fond.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 743/CM din 14 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 113. Magistraţi. Cerere revizuire. Admitere. Plata primei de concediu. Actualizare cu indicele de inflaţie.
  1. Cererea de revizuire fiind îndreptată împotriva sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Tulcea, competenţa în soluţionarea cererii revenea Tribunalului Tulcea în conformitate cu dispoziţiile art. 323 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere. 2. În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la inadmisibilitatea cererii de revizuire şi acesta este nefondat. Obiectul revizuirii este determinat prin dispoz. art. 322 alin. (1) C. proc. civ. Potrivit acestui text se poate solicita revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul. Prin urmare, legiuitorul a deschis calea de atac a revizuirii, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care s-a rezolvat fondul cauzei. În speţă, prin sentinţa civilă a Tribunalului s-a evocat fondul, prin urmare aceasta se circumscrie dispoziţiilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ. În plus, în sfera hotărârilor rămase definitive prin neapelare trebuie incluse şi hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, întrucât şi acestea sunt definitive potrivit art. 377 al. (1) pct. 1 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 193/CM din 25 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 114. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 322 pct. 5 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri definitive poate avea loc şi în cazul descoperirii unui act existent la data judecării, dar necunoscut până atunci de partea care-l invocă în revizuire din cauză că nu a putut fi înfăţişat la acea dată dintr-o împrejurare de forţă majoră sau pentru că a fost reţinut de partea potrivnică. În speţa de faţă, nu s-au făcut aceste dovezi prevăzute de textul de lege enunţat mai sus. Mai mult, revizuientul a invocat aceste motive şi în cererea de recurs, situaţie în care ele nu mai pot forma obiectul unei cereri de revizuire.
  Sursă: (Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 511/CM din 13 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)
 115. Cerere de revizuire. Respingere
  În căile de atac, evocarea fondului semnifică schimbarea situaţiei de fapt în urma analizei probelor. Or, hotărârile prin care se resping căile de atac, păstrându-se situaţia de fapt, nu pot fi supuse revizuirii. Cu atât mai mult, decizia instanţei de recurs prin care a fost respins ca tardiv recursul nu poate constitui obiect al revizuirii din moment ce s-a limitat la verificarea respectării termenului de exercitare a căii de atac, neabordând fondul litigiului dedus judecăţii.
  Sursă: (Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru minori şi familie, Decizia civilă nr. 1055/R din 14 mai 2008, www.jurisprudenta.org)
 116. Revizuire. Respingere
  Hotărârea a cărei revizuire se cere nu evocă fondul, nefiind pronunţată după casarea cu reţinere, ori pe baza unor înscrisuri noi administrate în recurs şi care au fost determinante în pronunţarea soluţiei astfel că cerinţele art. 322 C. proc. civ. nu sunt îndeplinite.
  Sursă: (Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 779/M din 18 august 2008, www.jurisprudenta.org)
 117. Revizuire. Respingere
  1. Recurentul-revizuent a solicitat revizuirea sentinţei civile nr. 119/2 februarie 2005 a Tribunalului Iaşi, irevocabilă prin decizia civilă nr. 317/7 iunie 2005 a Curţii de Apel Iaşi. Recurentul revizuent apreciază că se impune retractarea acestei hotărâri, dată fiind Ordonanţa pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 20.12.2004 în dosarul nr. 5027/II/2/2004. 2. Nemulţumirea revizuentului constă, în realitate, în înserarea în dispozitivul sentinţei civile nr. 119/2005 a menţiunii: „dispune (…) reluarea de către contestator a activităţii avute anterior (...)” în loc de reintegrarea sa în muncă, cum susţine că a solicitat în cadrul dosarului în care s-a pronunţat sentinţa. Or, în acest context, ordonanţa parchetului nu este de natură a rectifica menţiunea din dispozitivul sentinţei.
  Sursă: (Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 843 din 12 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 118. Revizuire. Respingere. Contestaţie în anulare. Disjungere
  1. În raport de susţinerea contestatorului precum şi în raport de actele şi lucrările dosarului se constată că revizuirea promovată în prezenta cauză este lipsită de obiect, astfel încât urmează a fi respinsă. 2. Ca motiv al contestaţiei în anulare se invocă greşeala materială săvârşită de către instanţa de recurs în ceea ce priveşte aprecierea momentului de la care se acordă despăgubirile raportat la poziţia subiectivă a contestatorului, motiv prev. de art. 318 C. proc. civ. Contestaţia în anulare va fi disjunsă şi va fi înaintată serviciului arhivă pentru repartizarea aleatorie a cauzei.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 7796 din 4 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 119. Revizuire. Respingere
  1. Pentru a se putea revizui o hotărâre, în temeiul art. 22 pct. 5 C. proc. civ, este necesar să fie vorba de un înscris care are importanţă deosebită în proces, care dacă ar fi fost cunoscut ar fi condus la o altă soluţie. 2. Cererea revizuientului nu este admisibilă în principiu tocmai în considerarea faptului că actul pretins a fi nou, este de fapt o decizie despre care revizuientul a avut cunoştinţă încă la data de 14.08.2007 când i-a încetat contractul de muncă şi când i-a fost înmânat carnetul de muncă în care era operată şi decizia nr. 37/15.05.2006 hotărârea ce se cere a fi revizuită fiind pronunţată doar la data de 14 ianuarie 2008.
  Sursă: (Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă, Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia Civilă nr. 2397/R din 9 decembrie2008, www.jurisprudenta.org)
 120. Revizuire. Admitere
  Instanţa de recurs nu numai că nu s-a pronunţat asupra motivelor de recurs formulate de Casa Judeţeană de Pensii D, dar şi-a întemeiat soluţia pe argumente străine de obiectul cererii de chemare în judecată. Nerespectarea limitelor investirii instanţei şi afectarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil constituie un temei legal pentru revizuirea deciziei pronunţate în recurs de către Curtea de Apel Craiova.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 9196 din 23 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 121. Inexistenţa cazului de revizuire invocat. Respectarea drepturilor procedurale legale.
  1. În condiţiile în care prin sentinţa ce a făcut obiectul cererii de revizuire a fost respinsă acţiunea formulată de revizuenţi în calitate de reclamanţi, în mod corect prima instanţă a apreciat că nu există cazul de revizuire invocat de aceştia. 2. Cât priveşte susţinerea recurenţilor-revizuenţi în sensul că prin soluţionarea cererii de revizuire fără a li se comunica întâmpinările depuse de intimate le-au fost încălcate drepturile procedurale legale, Curtea urmează a constata că, dat fiind că aceste întâmpinări au fost depuse în termen procedural, prima instanţă nu avea îndatorirea de a le comunica.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1444 din 18 iulie 2008, www.jurisprudenta.org)
 122. Revizuire. Respingere
  Potrivit art. 322 C. proc. civ. sunt supuse revizuirii hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelate precum şi hotărârile instanţelor de recurs atunci când evocă fondul. Prin decizia civilă nr. 46/2008 Curtea de Apel Ploieşti nu a evocat fondul, recursul reclamanţilor fiind respins ca nefondat. Drept urmare o astfel de soluţie nu este susceptibilă de revizuire şi cererea formulată de reclamanţi se priveşte ca inadmisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 595 (585) din 25 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)
 123. Litigii de muncă. Pretenţii. Respingerea revizuirii. Recurs. Inadmisibilitate
  Văzând şi reglementările Legii nr. 168/2000 ce prevede posibilitatea atacării cu recurs a hotărârilor pronunţate în această materie, dar şi disp. art. 300 şi urm. C. proc. civ. se constată că recursul declarat împotriva unei decizii pronunţate de tribunal ca instanţă de recurs este inadmisibil.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 14 din 11 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)
 124. Litigii de muncă. Despăgubire. Recurs. Revizuire. Inadmisibilitate
  Potrivit prevederilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ., revizuirea, ca şi cale extraordinară, poate fi exercitată, printre altele, împotriva unei hotărâri date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul. În speţă, astfel cum s-a relevat, decizia instanţei de recurs nu evocă fondul cauzei, în sensul de a fi modificat în totul sau în parte dispoziţiile acesteia, fiind respins recursul şi menţinută hotărârea primei instanţe, ceea ce, nu poate recunoaşte deschisă calea revizuirii.
  Sursă: (Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 961/M din 28 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 125. Modificare unilaterală contract de muncă. Cerere de revizuire. Respingere
  1. Procesul civil este un proces al intereselor private şi, de aceea, hotararea prin care se finalizeaza judecata are putere relativa de lucru judecat, fiind opozabila, ca regula, numai partilor din proces. Drept consecinta, numai partile intre care s-a stabilit cadrul procesual si care figureaza in hotarare au calitatea de a exercita caile de atac, ordinare sau extraordinare, impotriva hotararii. 2. Calitatea procesuala este una dintre conditiile de admisibilitate a actiunii civile, in oricare din formele de manifestare a acesteia – cerere principala, cerere incidentala, cai de atac –, lipsa acestei conditii fiind de natura sa atraga respingerea actiunii. Prin urmare, cum hotararea atacata nu a fost pronuntata in contradictoriu si cu revizuenta, care nu a fost parte la judecata pricinii, cererea de revizuire formulata impotriva deciziei pronuntata in dosarul Curtii de Apel Craiova urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila. 3. Obiectul revizuirii este determinat prin dispozitiile art. 322 alin. (1) C. proc. civ., textul legal avand în vedere hotararile judecatoresti ramase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si hotararile judecatoresti date de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul. Or, cum in cauza nu exista niciun litigiu care sa fi facut obiectul dosarului indicat de revizuienta, cererea de revizuire se priveste, şi in acest caz, ca inadmisibila.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 8346 din 26 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 126. Modificare unilaterală contract de muncă. Revizuire. Respingere
  1. Faţă de contractul său individual de muncă iniţial în care avea funcţia de şef serviciu energetic, este evident că noua funcţie acordată fără negociere, înseamnă modificarea unor elemente esenţiale al contractului şi anume felul muncii şi salariu, prohibite de art. 41 Codul Muncii. 2. Potrivit art. 322 C. proc. civ.: „Revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: 1. dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice, ce nu se pot aduce la îndeplinire; (…) 3. dacă obiectul pricinii nu se află în fiinţă”. În motivele invocate de revizuienta-intimată, aceasta se referă la aspecte de fond care au fost avute în vedere de către instanţa de recurs care s-a pronunţat la 5 septembrie 2007 şi desfiinţarea postului, după susţinerea revizuientei, la 15 martie 2007, astfel că nici nu pot forma obiect al acestei căi extraordinare de atac, neputându-se încadra în cazurile prevăzute expres şi limitativ de art. 322 C. proc. civ.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia A II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 1208 din 11 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 127. Modificare unilaterală contract de muncă. Revizuire. Termen. Excepţie de tardivitate. Admitere.
  1. Chiar dacă o comunicare a sentinţei nu a fost făcută în forma prevăzută de art. 100 C. proc. civ., devine aplicabil art. 284 alin. (3) C. proc. civ., potrivit căruia dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii aceasta se socoteşte comunicată la data depunerii cererii de apel. 2. Potrivit art. 324 C. proc. civ. termenul de revizuire este de o lună şi se socoteşte, pentru situaţiile prevăzute de pct. 1, 2 şi 7 ale art. 322, de la momentul comunicării hotărârii definitive, iar când hotărârile au fost pronunţate de instanţe de recurs după evocarea fondului, de la pronunţare.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 744/R-CM din 16 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 128. Contestaţie act. Incetarea de drept a contractului. Daune morale. Recurs
  1. Prin decizia nr. 24/15.06.2006 ce face obiectul prezentului proces s-a dispus încetarea de drept a numirii de contabil şef şi trecerea revizuientei pe funcţia de execuţie de economist. În mod greşit recurenta consideră că în acest fel au fost încălcate dispoziţiile art. 41 şi art. 42 din Codul Muncii care interzic schimbarea locului şi felului muncii, întrucât cele două texte se referă la funcţii de execuţie, or în speţă, revizuienta a fost eliberată dintr-o funcţie de conducere, păstrându-şi funcţia de execuţie, respectiv aceea de economist. 2. Reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior emiterii deciziei de concediere nu mai poate fi făcută, deoarece postul de contabil şef nu mai există. Întrucât Ordinul nr. 576/2006 prin care a încetat de drept funcţia de contabil şef, a fost anulat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, rezultă că această funcţie a continuat să existe, însă numai până la data organizării concursului în conformitate cu art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, dată de la care conducerea spitalului a fost asigurată de comitetul director prevăzut de lege. 3. În mod corect instanţa de fond a respins cererea de acordare a daunelor morale, întrucât revizuienta nu a dovedit că onoarea, reputaţia, demnitatea sa au fost afectate de măsura concedierii luate de unitate.
  Sursă: (Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 564/R-CM din 23 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)
 129. Contestaţie decizie suspendare contract de muncă. Recurs. Revizuire
  Prin decizia nr. 215 din 29 ianuarie 2008, a cărei revizuire se cere, a fost constatat nul recursul formulat de contestatorul U.J. împotriva sentinţei civile nr. 1465 din 21.09.2007 a Tribunalului Dolj, astfel că hotărârea instanţei de recurs nu a evocat fondul, făcând astfel inadmisibilă cererea de revizuire.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9574 din 4 noiembrie 2008, irevocabilă, www.jurisprudenta.org )
 130. Contestaţie decizie suspendare contract de muncă. Revizuire. Competenta.
  În speţa de faţă revizuentul susţine că există contrarietate între decizia pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi decizia Tribunalului Dolj astfel că, competenţa de soluţionare a cererii de revizuire aparţine Î.C.C.J.
  Sursă: (Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 4344 bis din 9 iunie 2008, www.jurisprudenta.org )
 131. Cerere de revizuire. Inadmisibilitate
  Fiind o cale extraordinară de atac de retractare, revizuirea este admisibilă numai în cazurile limitativ prevăzute de lege, astfel că cererea prin care se invocă generic prevederile art. 322 C. proc. civ., fără să se indice niciunul dintre cele 8 cazuri pentru care se poate cere revizuirea unei hotărâri definitive, nu este admisibilă. Spre deosebire de calea de atac a recursului, care are în vedere în primul rând erorile de drept, revizuirea vizează îndreptarea erorilor de fapt; tocmai de aceea cele două căi de atac pot fi promovate concomitent, însă spre deosebire de recurs, pot constitui obiect al revizuirii hotărârile pronunţate în prima instanţă prin care s-a analizat fondul pretenţiei deduse judecăţii şi care au rămas definitive prin neapelare, prin anularea sau respingerea apelului în temeiul unei excepţii procesuale ori perimarea apelului (…) precum şi hotărârile pronunţate de instanţa de recurs prin care s-a admis recursul şi s-a modificat hotărârea atacată pe chestiuni de fapt sau cele date în fond după casarea cu reţinere. Drept urmare, nu îndeplinesc această condiţie nici încheierea de suspendare-indiferent de temei, nici decizia prin care s-a respins recursul exercitat împotriva respectivei încheieri.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 281 din 7 martie 2008, www.jurisprudenta.org)
 132. Acţiune în anulare. Recurs. Revizuire. Respingere
  1. Curtea a pus în discuţie inadmisibilitatea cererii de revizuire în raport de dispoziţiile art. 322 C. proc. civ., apreciind că aceasta are prioritate faţă de excepţia tardivităţii formulării cererii de revizuire invocată de intimată. 2. Revizuirea întemeiată pe disp.art. 322 pct. 5 C. proc. civ., a hotărârii unei instanţe de recurs, putea fi cerută, aşa cum s-a arătat mai sus, numai în situaţia în care era vorba de o hotărâre care a evocat fondul. Or, prin decizia civilă nr. 135/13.02.2007 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. (...), împotriva căreia s-a formulat cererea de revizuire de faţă, a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul T.D.T – revizuientul din prezenta cerere – împotriva sentinţei civile nr. 1211/18 septembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu intimata SC N.T S.A., ceea ce înseamnă că instanţa de recurs nu a evocat fondul, ci a menţinut situaţia de fapt stabilită de instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, decizia instanţei de recurs, prin care nu s-a rezolvat fondul pretenţiei dedusă judecăţii, neputând fi aşadar atacată cu cerere de revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 5 C. proc. civ., o asemenea cerere apărând ca inadmisibilă.
  Sursă: (Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 1599 din 5 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)