Sumar:

Lege 53 din 2003 - Codul muncii

Art. 111

(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamâna, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamâna, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamâna.
(21) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel national, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura de activitate aplicabil, perioade de referinta mai mari de 3 luni, dar care sa nu depaseasca 12 luni.
(22) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) si (21) nu se iau în calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(3) Prevederile alin. (1), (2) si (21) nu se aplica tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .