Sumar:

Directivă 383 din 1991 - de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară

Art. 4


Formarea lucrătorilor
Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE, statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în cazurile menţionate la Art3, lucrătorul să aibă o pregătire suficientă şi corespunzătoare caracteristicilor locului de muncă, ţinând seama de calificarea şi de experienţa sa.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .