Sumar:

Hotărâre de Guvern 187 din 2007 - privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Art. 12

(1) Prevederile art6-11 se aplică în mod corespunzător, dacă a fost adoptată decizia de negociere a unui acord în conformitate cu art10 alin. (1), caz în care referirea la termenul "grup special de negociere" se înlocuieşte cu referirea la "organ de reprezentare".
(2) Dacă, la expirarea termenului stabilit pentru încheierea negocierilor, nu s-a ajuns la niciun acord, se aplică în continuare dispoziţiile adoptate iniţial în conformitate cu dispoziţiile de referinţă, după cum urmează:
a) organul de reprezentare este alcătuit din angajaţi ai SE şi ai filialelor, sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale sale, aleşi sau numiţi din rândul lor de către organizaţiile sindicale ori, în caz de inexistenţă a acestora, de reprezentanţii angajaţilor sau, în absenţa acestora, de către angajaţi în ansamblu;
b) alegerea sau numirea membrilor organului de reprezentare se face de către organizaţiile sindicale sau de reprezentanţii angajaţilor, conform unor proceduri stabilite de către aceştia pentru fiecare SE, filială, sucursală sau alt sediu secundar al acesteia;
c) dacă dimensiunea sa justifică acest lucru, organul de reprezentare alege un comitet restrâns din rândul membrilor săi, alcătuit din cel mult 3 membri;
d) organul de reprezentare elaborează şi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare;
e) membrii organului de reprezentare sunt aleşi sau numiţi proporţional cu numărul total al angajaţilor din fiecare stat membru de către societăţile participante şi filialele, sucursalele sau alte sedii secundare, prin alocarea pentru fiecare stat membru a unui loc care reprezintă 10% sau o fracţiune din acest procent din numărul angajaţilor societăţilor participante şi filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare aferente din toate statele membre;
f) organul de conducere competent al SE este informat cu privire la alcătuirea organului de reprezentare;
g) la 4 ani după înfiinţarea organului de reprezentare, acesta va examina dacă este cazul să iniţieze negocieri pentru încheierea acordului prevăzut la alin. (1) şi la art10 alin. (1) sau să continue aplicarea dispoziţiilor de referinţă adoptate în conformitate cu prevederile art12-21.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .