Sumar:

Decizie nr. 172 din 1993
de stabilire a formularului standard de raportare prevăzut la Art6 din Directiva Consiliului 88/599/CEE cu privire la transportul rutier

Publicat in JO L 72, 25.3.1993

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;
având în vedere Directiva 88/599/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1988 privind procedurile standard de control pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 privind armonizarea unor dispoziţii ale legislaţiei sociale referitoare la transportul rutier şi a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier  şi, în special, Art6
după obţinerea acordului statelor membre în conformitate cu Art6  alineatul (2) din Directiva 88/599/CEE,
întrucât este necesară stabilirea formularului standard prevăzut la Art6  alineatul (2) din Directiva 88/599/CEE şi utilizarea sa de către autorităţile competente ale statelor membre pentru a schimba informaţii la intervale regulate, ca parte a unui plan de asistenţă reciprocă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
 

Art. 1

(1) Formularul standard prevăzut la Art6 alineatul (2) din Directiva 88/599/CEE se elaborează în conformitate cu specimenul anexat la prezenta decizie.
(2) Autorităţile competente ale fiecărui stat membru utilizează formularul standard de la 1 aprilie 1993.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.
 

↑ Sus

Loading