Sumar:

Convenție nr. 116 din 1961
privind revizuirea partiala a conventiilor adoptate de Conferinta generala a Organizatiei iInternationale a Muncii in primele sale 32 de sesiuni, in vederea unificarii dispozitiilor referitoare la pregatirea rapoartelor asuprav aplicarii conventiilor de catre Consiliul de administratie al Biroului international al Muncii

Ratificata la 09.04.1965

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a întrunit aici la 7 iunie 1961, in cea de-a trea în cea de-a patruzeci si cincea sesiune a sa, dupa ce a hotarît sa adopte propuneri privind revizuirea partiala a conventiilor adoptate de Conferinta generala a Organizatiei iInternationale a Muncii in primele sale 32 de sesiuni, in vederea unificarii dispozitiilor referitoare la pregatirea rapoartelor asuprav aplicarii conventiilor de catre Consiliul de administratie al Biroului international al Muncii, considerand ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta, la azi 26 iunie 1961, conventia de mai jos, care se va numi Conventia privind revizuirea articolelor finale, 1961.

Art. 1

In textul Conventiilor adoptate de Conferinta internationala a Muncii in cadrul primelor sale 32 de sesiuni articolul final care prevede prezentarea unui raport asupra aplicarii conventiei de catre Consiliul de Administratie al Biroului international al Muncii la Conferinta geenrala, va fi omis si inlocuit cu articolul urmator: Ori de cate ori va considera necesar Consiliul de Administratie al Biroului international al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei Conventii si va examina daca este cazul sa se inscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Orice membru la Organizatiei, care dupa data intrarii in vigoare a prezentei conventii vor fi comunicate Directorului general al Biroului International al Muncii.

2. Prezenta Conventie va intra in vigoare la data cand ratificarile a doi membri ai Organizatiei Internationale a Muncii vor fi primite de catre Directorul general.

3. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, directorul general al Biroului International al Muncii va notifica primirea de noi ratificari ale conventiei tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii si Secretariatului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

4. Orice membru care ratifica prezenta conventie recunoaste dispozitiile clauzei modificate, enuntata mai sus la articolul 1, inlocuiesc odata cu intrarea in vigoare initiala a prezentului instrument, obligatia impusa Consiliului de Administratie in conformitate cu conventiile adoptate de de Conferinta in cadrul primelor sale 32 de sesiuni, de a prezenta acesteia la intervalele fixate de conventiile amintite un raport asupra aplicarii fiecareia din ele si de a examina in acelasi timp daca este cazul sa se inscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii totale sau partiale.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Indiferent de orice dispozitie care ar figura intr-una din conventiile adoptate de catre de Conferinta in cadrul primelor sale 32 de sesiuni, ratificarea prezentei conventii de catre un membru nu va produce de plin drept denuntarea vreuneia din conventiile amintite, iar intrarea in vigoare a prezentei conventii nu va avea drept efect sa inchida posibilitatea unor noi ratificari a vreuneia din aceste conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. În cazul în care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, denuntarea imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) începînd de la data intrarii în vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va înceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramîne în orice caz în vigoare, în forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Versiunile în limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au valoare egala. Textul precedent este textul autentic al conventiei adoptate in cuvenita forma de catre Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii la cea de-a 45-a sesiune care a avut loc la Geneva si care a fost declarata închisa pe data de 29 iunie 1961.

↑ Sus

Loading