Sumar:

Convenție nr. 131 din 1970
privind Fixarea salariilor minime, în special în ce priveste tarile în curs de dezvoltare

Ratificata la 28.10.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si reunita aici, la 3 iunie 1970, în cea de-a cincizeci si patra sesiune a sa, luând nota de termenii Conventiei asupra metodelor de fixare a salariilor minime, 1928, si ai Conventiei asupra egalitatii de remunerare, 1951, care au fost ratificate pe scara larga, precum si de Conventia asupra metodelor de fixare a salariilor minime (agricultura), 1951, considerând ca aceste conventii au adus o pretioasa contributie la protejarea grupurilor de salariati defavorizati, considerând ca, în prezent, este de dorit sa se adopte un nou instrument care sa completeze aceste conventii si sa asigure salariatilor o protectie împotriva salariilor excesiv de scazute, si care, desi este de aplicare generala, tine seama în special de nevoile tarilor în curs de dezvoltare, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri relative la mecanismele de fixare a salariului minim si problemelor conexe, în special în ce priveste tarile în curs de dezvoltare, problema care constituie cel de-al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa capete forma unei conventii internationale, adopta, la 24 iunie 1970, urmatoarea conventie care se va numi „Conventie asupra fixarii salariilor minime, 1970":

Art. 1

1. Orice stat membru al Organizatiei Internationale a Muncii care ratifica prezenta conventie se angajeaza sa stabileasca un sistem de salarii minime care sa protejeze toate grupurile de salariati ale caror conditii de munca sunt de asemenea natura, încât acestor salariati trebuie sa li se asigure o protectie corespunzatoare.

2. Autoritatea competenta din fiecare tara, de acord cu organizatiile reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca acestea exista, sau dupa deplina consultare a acestora, va stabili grupurile de salariati care trebuie protejati.

3. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie este obligat ca, în primul sau raport asupra aplicarii conventiei pe care urmeaza a-i prezenta în baza art22 a) Constitutiei Organizatiei internationale a Muncii, sa faca cunoscut grupurile de salariati care nu vor fi protejati în virtutea prezentului articol, indicând motivele. În rapoartele ulterioare se va arata situatia legislatiei si practicii proprii privitoare la grupurile neprotejate, precizându-se în ce masura s-a dat urmare sau ce urmare se propune a se da conventiei privitoare la aceste grupuri.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Salariile minime vor avea putere de lege si nu vor putea fi scazute; neaplicarea lor va duce la aplicarea de sanctiuni corespunzatoare, penale sau de alta natura, persoanei sau persoanelor responsabile.

2. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 1 de mai sus, libertatea de negociere colectiva va trebui sa fie pe deplin respectata.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Elementele care se iau în considerare pentru a determina nivelul salariilor minime vor cuprinde, pe masura posibilitatilor, si tinându-se seama de practica si conditiile nationale, urmatoarele:

a) nevoile lucratorilor si ale familiilor lor fata de nivelul general al salariilor în tara, costul vietii, prestatiile de securitate sociala si nivelurile de trai ale altor grupuri sociale;

b) factorii de ordin economic, inclusiv cerintele dezvoltarii economice, productivitatea si interesul care exista pentru a realiza si a mentine un înalt nivel de folosire a fortei de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie trebuie sa instituie si sa mentina metode adaptate conditiilor si nevoilor tarii, permitând fixarea si corectarea din timp în timp a salariilor minime care se platesc grupurilor de salariati protejati, în virtutea articolului 1 de mai sus.

2. Se vor lua masuri pentru consultarea deplina a organizatiilor reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, sau, în absenta unor astfel de organizatii, a reprezentantilor celor care angajeaza si a lucratorilor interesati, asupra stabilirii si aplicarii metodelor aratate mai sus sau asupra modificarilor ce ar urma sa fie aduse acestora.

3. În anumite cazuri, tinându-se seama de natura metodelor existente de fixare a salariilor minime, se vor lua, totodata, masuri care sa permita ca, la aplicarea directa a respectivelor metode, sa participe:

a) reprezentantii organizatiilor interesate ale celor care angajeaza si ale lucratorilor sau, în absenta unor astfel de organizatii, reprezentantii interesati ai celor care angajeaza si ai lucratorilor, aceasta participare trebuind sa se efectueze pe baza de egalitate;

b) persoane carora le este recunoscuta. competenta de a reprezenta interesele generale ale tarii si care vor fi numite dupa consultarea deplina a organizatiilor reprezentative interesate ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, acolo unde aceste organizatii exista, si unde o astfel de consultare este confirma cu legislatia sau practica nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Pentru a asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor relative la salariile minime, se vor lua masuri corespunzatoare, cum ar fi un sistem adecvat de inspectie completat prin orice alte masuri necesare.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Prezenta conventie nu trebuie considerata ca fiind o conventie de revizuire a vreuneia dintre

conventiile existente.

↑ Sus

Loading

Art. 7 - 14

Dispozitii finale tip1

↑ Sus

Loading