9 Iulie 2012

MMFPS doreşte elaborarea unui Ghid de monitorizare a drepturilor copilului în România

Ministerul Muncii are în derulare proiectul “Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de a asigura coordonarea procesului de implementare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului în România” care, printre altele, vizează elaborarea unui Ghid de monitorizare a drepturilor copilului în România, ce va reprezenta un instrument de lucru deosebit de util pentru toţi profesioniştii din domeniu.

De asemenea, în cadrul proiectului prezentat vineri, 6 iulie, se urmărește formarea unui număr semnificativ de specialişti, reprezentanţi ai unor instituţii şi autorităţi de la nivel central şi local care activează în acest domeniu.

Proiectul corespunde necesităţii îndeplinirii de către România, în calitate de stat semnatar al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, a recomandărilor ce i-au fost formulate cu ocazia prezentării în anul 2009 a raportului periodic privind stadiul implementării prevederilor acestei Convenţii, recomandări ce au vizat printre altele „continuarea şi intensificarea eforturilor prin care să se asigure că toate prevederile Convenţiei sunt larg cunoscute şi înţelese de către adulţi şi copii” şi „continuarea formării corespunzătoare şi sistematice a tuturor categoriilor profesionale ce lucrează pentru şi cu copii, în special a forţelor de aplicare a legii, profesorilor, personalului medical, asistenţilor sociali, personalului din instituţiile de ocrotire a copilului şi mass-media”.

 (Sursa: Ministerul Muncii)

Contor: 1077 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 9 iulie 2012 07:08

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner