27 Septembrie 2012

Care sunt noile reglementări cu privire la acordarea de beneficii de asistenţă socială?

Camera Deputaților a adoptat în ședința de marți Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială. Aceasta aduce modificări în ceea ce privește acordarea alocației de stat pentru copii, venitul minim garantat, susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, precum și alocaţia pentru susţinerea familiei.

OUG nr.124/2011 a reglementat ca principale aspecte următoarele:

1. Raportarea beneficiilor de asistență socială (alocaţia de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei, venitul minim garantat și indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul lunar) la indicatorul social de referinţă și aplicarea unui indice social de inserţie. 

2. Introducerea ca și condiție de menținere a drepturilor, plata taxelor și impozitelor locale către bugetele locale de către persoanele care sunt îndreptățite la beneficii sociale (în vederea implementării prevederilor art. 9 alin. (9) din Legea asistenței sociale)

În cadrul dezbaterilor parlamentare au fost propuse și următoarele amendamente:

  • Flexibilizarea condiției de achitare a impozitelor și taxelor locale. Astfel, verificarea se va face doar în cazul familiilor și persoanelor singure care au dreptul stabilit de cel puțin 6 luni și vor fi excluse de la această verificare familiile monoparentale. De asemenea, se reglementează o perioadă de grație de 60 zile în care se pot plăti aceste datorii către bugetele locale, timp în care beneficiarul își va primi dreptul;
  • Stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei, cu menținerea limitelor maxime reglementate în prezent, de 1200 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani și 3400 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;
  • Acordarea stimulentului de inserție și pentru persoanele care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
  • Eliminarea limitării la 3 nașteri a situațiilor pentru care se acordă concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației pentru creșterea copiilor pentru toate situațiile care conduc la acordarea acestui drept;
  • Acordarea sumei suplimentare de 600 lei, pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de concediu şi indemnizaţie în baza OUG nr.148/2005 și naște/adoptă/ia in plasament sau tutelă un copil, în baza OUG nr.111/2010. Această reglementare va asigura aplicarea unitară a Deciziei Curții Constituționale nr.495/2012 și va avea efecte doar pentru situațiile aflate în plată sau pentru cele care se vor produce după adoptarea legii.

Potrivit MMFPS, suma prevazută în bugetul de stat pentru anul în curs este de 11 milioane lei şi 67 milioane lei pentru anul 2013.

Totalul beneficiarilor aflaţi în plată în prezent este de 153.090.

Din numarul total de beneficiari ai indemnizatiei pentru creșterea copilului, 20,52% sunt cu venituri de peste 1500 lei, 33,12% sunt cu venituri între 600 și 1500 lei, restul de 46,36% fiind fara venituri, respectiv persoane care au perioada de 12 luni constituita din perioade asimilate (eleve, studente, persoane aflate în şomaj, persoane care îşi însoţesc soţul/soţia  în misiune permanentă în străinătate etc.)

(Sursa: Ministerul Muncii)

Contor: 979 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 27 septembrie 2012 08:04

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner