10 Ianuarie 2013

Este posibilă practicarea în cadrul unei firme, pentru aceeași persoană a unui program de muncă la domiciliu și a unuia la sediul firmei?

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Prin contractele colective de muncă şi/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Având în vedere prevederile art. 108-110 din Codul muncii republicat, în cazul contractului de muncă la domiciliu al salariatului în cauză este obligatoriu să se precizeze că munca se desfăşoară la domiciliul salariatului. De aceea nu considerăm că în cadrul contractului de muncă la domiciliu se poate preciza ca munca să se desfăţoare şi la sediul firmei.

Astfel, recomandarea este să încheiaţi un contract individual de muncă normal cu program flexibil în care părţile semnatare, respectiv angajatul şi salariatul să negocieze toate condiţiile încheierii unui astfel de contract în care să aveţi în vedere toate elementele prevăzute de art. 17 din Codul muncii,  deci şi modalitatea expresă de desfăşurare a programului de muncă în funcţie de  specificul muncii desfăşurate - inclusiv la domiciliul salariatului în cauză.

Contor: 1683 afișări

Av. Anca Burghelea, 10 ianuarie 2013 08:30

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner