15 Ianuarie 2013

Ciobanii trebuie să încheie contracte individuale de muncă?

Daniela Hamza
Consilier Juridic

Fotografie autor

Problema pe care vrem să o supunem atenţiei este aceea dacă ciobanii trebuie să încheie contracte individuale de muncă cu proprietarii oilor.

Această dezbatere pleacă de o situaţie concretă şi anume inspectorii de muncă au efectuat un control la o stână în care au găsit prestând activitatea in calitate de cioban o persoană fără a avea contract individual de muncă.

Inspectorii de muncă au aplicat sancţiunea amenzii, iar proprietarul oilor a contestat procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Prin Sentința Civilă din 2012, Judecătoria a respins ca nefondată plângerea formulată împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin care a fost sancţionat cu amendă de  10.000 lei conform art. 260, alin. 1, lit. e din Codul Muncii  pentru fapta de a primi la muncă un cioban fără a fi încheiat contract individual de muncă.

În plângerea adresată instanței, petentul a solicitat înlocuirea amenzii cu sancțiunea avertismentului întrucât fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă  prezintă pericol social redus, fiind rezultatul unui concurs nefericit de împrejurări.

În ceea ce ne privește apreciem că soluția instanței este corectă, având în vedere art. 16 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, republicat[1], precum şi art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților. [2].    

În baza dispoziţiilor Codului Muncii, constituie muncă orice activitate prestată pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, pe o perioadă delimitată în timp şi pentru care primeşte o remuneraţie, iar în persoana susnumitului se îndeplineau aceste condiţii legale .

Potrivit doctrinei de specialitate, raporturile juridice de muncă sunt definite ca fiind acele relaţii sociale reglementate de lege, ce iau naștere între o persoana fizică, pe de o parte şi o persoană fizică sau juridică  pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

Trăsătura proprie, fundamentală, caracteristică şi determinantă a raportului de muncă este constituită din relaţia de subordonare existentă între subiectul acestui raport, în sensul că persoana care prestează munca este subordonată celuilalt subiect al raportului respectiv.

Pe de altă parte, raportul de muncă presupune desfăşurarea unei activităţi cu caracter de continuitate, în cadrul unui număr minim de ore pentru o perioadă dată de-a lungul unui interval de timp, dat fiind că încadrarea în muncă presupune prestarea acesteia în mod repetat.

Prin urmare, atât timp cât persoana depistată prestând activitate fără forme legale de angajare, a declarat că desfăşura activitate zilnică, în acelaşi interval orar,  nu se poate reţine că această activitate a fost una ocazională, iar raportul de subordonare este evident.

Atât timp cât Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri stipulează în art. 1, lit. b că beneficiar de lucrări este persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional, rezultă că o persoană fizică nu poate angaja o altă persoană fizică  în temeiul acestei legi (deci ca zilier),  singura modalitate  legală fiind încheierea unui contract individual de muncă .

În concluzie apreciem că şi ciobanii trebuie să încheie contracte individuale de muncă, în măsura în care prestează o activitate continuă.

 

[1] Art. 16. (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului . Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă”.

[2] Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul caruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă sa presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu

Contor: 6153 afișări

Daniela Hamza, 15 ianuarie 2013 08:16

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
Nicoleta Romascanu spunea,
15 ianuarie 2013, 17:04

S-a gasit relatia de subordonare si pentru ciobanul singur cu cainii sai, stapan al muntelui, stapan al turmelor, stapan al Vamilor Cucului, singurul roman ramas liber de-o parte si de alta a Carpatilor chair si pe vremea cand pamanturile erau stapanite de altii...

LENUTA GARGA spunea,
15 ianuarie 2013, 17:05

E plina tara de ciobani fara contract.

Adriana spunea,
15 ianuarie 2013, 17:55

Este cel putin ciudat, pentru ca, de regula, un cioban are grija de oile mai multor proprietari. Asta ar insemna sa aiba mai multi angajatori, persoane fizice?

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner