s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Dreptul muncii » Doctrină » Documente

Căutare
*
Din practica judiciară a U.R.S.S. Cu privire la practica judecătoreasca în soluţionarea litigiilor de muncă
Justiția Nouă, nr. 2 / 1956
BORIS DEŞLIU, Jurisconsult — Bucureşti
Despre plingerea împotriva hotărîrii comisiei pentru soluţionarea litigiilor de muncă
Justiția Nouă, nr. 5 / 1961
Dr. SCARLAT V. ŞERBĂNESCU Judecător — Tribunalul Suprem
Probleme de drept din practica pe anul 1966 a tribunalului suprem, colegiul civil, în materia litigiilor de muncă
Revista Română de Drept, nr. 11 / 1967
dr. ŞERBAN BELIGRADEANU
Aplicarea principiului „non reformatio in pejus“ în cazul contestării dispoziţiei de desfacere a contractului de muncă ori deciziei de imputare
Revista Română de Drept, nr. 12 / 1987
EMILIAN LIPCANU, Avocat — Bistriţa
Propunere „de lege ferenda“ privind reglementarea unei căi de atac împotriva hotarîrilor pronunţate în litigiile de muncă de organele administrative ierarhic superioare şi de organele de conducere colectivă
Revista Română de Drept, nr. 6 / 1982
GEORGE DAN, Jurisconsult — Sibiu
Cererea de chemare în garanţie în litigiile de muncă
Justiția Nouă, nr. 3 / 1961
GH. ŢIRCUŞ
Probleme de drept muncitoresc pe marginea unui litigiu de muncă
Justiția Nouă, nr. 5 / 1959
GHEORGHE FILIP, PETRU ANDREI
Cumulul formelor răspunderii juridice a persoanelor încadrate în muncă
Revista Română de Drept, nr. 9 / 1975
ION MILITARU , PETRE MARICA
Litigiu între cooperativele agricole de productie sl angajatii lor temporari sau specialisti. Contract pentru îndeplinirea unei lucrari determinate. Competenta.
Revista Română de Drept, nr. 1 / 1967
Nichifor Perju Jurisconsult – Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj
Suspendarea judecăţii în litigiile de muncă
Revista Română de Drept, nr. 8 / 1968
OAN LEŞ Lector — Facultatea de drept economic-administrativ Sibiu
Cu privire la participarea terţelor persoane in litigiile de muncă
Revista Română de Drept, nr. 12 / 1979
OCTAVIAN GÎDEI Jurisconsult — Husi
Litigiu de munca. Angajat cu functie de conducere. Pretentii banesti. Partile în proces
Revista Română de Drept, nr. 2 / 1967
PAVEL V. GHEORGHE Procuror — Procuratura raionala Tîrgoviste, NICOLAE STEFAN Avocat — Tîrgoviste
Hotarîre în constatare. Punere în executare. Inadmisibilitate
Revista Română de Drept, nr. 2 / 1967
Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia Nr. 451 din 10 Iunie 1953
Rol activ al instanţei. Contract de muncă; probă; înscrisul nu e obligatoriu.
Justiția Nouă, nr. 5 / 1953
W. WALTER
Acţiunile în litigiile de muncă se prescriu în termenul prevăzut de art. 118 din codul muncii, cererile adresate administraţiei nu întrerup termenul de prescripţie.
Justiția Nouă, nr. 2 / 1957
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner