s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Dreptul muncii » Doctrină » Documente

Căutare
C. SPIGLER FRONDA
Salariatul unei societăţi anonime poate pretinde daune pentru concediere intempestivă atât de la societate, cât şi de la patronul real oridecâte ori societatea are o existenţă doar formală, patrimoniul aparţinând de fapt acţionarului unic.
Justiția Nouă, nr. 1 / 1949
DORIN SABĂU Jurist — Arad
Încetarea raporturilor de munca în cazul persoanelor încadrate pe posturile celor chemaţi sa-şi îndeplinească serviciul militar
Revista Română de Drept, nr. 4 / 1985
DORIN SABĂU, Jurist — Arad
Încetarea raporturilor de munca în cazul persoanelor încadrate pe posturile celor chemaţi să-şi îndeplinească serviciul militar
Revista Română de Drept, nr. 4 / 1985
Dr. LEONID MILLER
Unele cazuri speciale de încetare a contractului de muncă
Revista Română de Drept, nr. 11 / 1969
Dr. LEONID MILLER
Unele cazuri speciale de încetare a contractului de muncă
Revista Română de Drept, nr. 11 / 1969
Dr. ŞERBAN BELIGRĂDEANU
Aspecte procesuale ale încetării contractului de muncă în reglementarea noului cod al muncii
Revista Română de Drept, nr. 11 / 1973
Dr. ŞERBAN BELIGRADEANU
Încetarea contractului de muncă în reglementarea noului cod al muncii
Revista Română de Drept, nr. 7 / 1973
dr. ŞERBAN BELIGRADEANU
Încetarea contractului de muncă şi consecinţele acesteia, dacă persoana încadrată devine parte a unei alte forme a raportului juridic de muncă
Revista Română de Drept, nr. 7 / 1988
DUMITRU PĂUNEŢ Procuror — Procuratura Generală
Desfacerea contractului de muncă al absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior aflaţi în perioada stagiului
Revista Română de Drept, nr. 9 / 1973
IOAN CONDOR Judecător — Tribunalul popular al raionului Ploieşti; PĂSTOREL ZUGRĂVESCU Judecător — Tribunalul popular al raionului Răcari
Contract de muncă. Încetare prin acordul părţilor
Revista Română de Drept, nr. 3 / 1967
ION DUMITRU, Procuror - Procuratura Generală
Încetarea contractului de muncă în cazul condamnării la pedeapsa închisorii cu obligarea la muncă corecţională
Revista Română de Drept, nr. 6 / 1988
IOSIF URS
Încetarea contractului de muncă în baza dispoziţiilor din codul penal privind munca corecţională
Revista Română de Drept, nr. 2 / 1977
Judecătoria populară mixtă Tiimişoara. Cartea de judecată civilă inir. 154 din 1 Iulie 1948, preşedinţia d-lui Dr. Mihail Cuşniriuc, asesori populari: Demeter Nicolaie şi Emilia Isac
Concedierea fără aprobarea prealabilă a Ministerului Muncii este nevalabilă, aşa că salariatul are dreptul de a cere plata salariului până la o eventuală aprobare sau daune.
Justiția Nouă, nr. 1 / 1949
Nichifor Perju - Consilier Juridic - Cluj
Data încetării contractelor de muncă
Revista Română de Drept, nr. 10 / 1969
NICHIFOR PERJU, Consilier juridic — Cluj
Data încetării contractelor de muncă
Revista Română de Drept, nr. 10 / 1969
S. GYULAI Jurisconsult — Tg. Mureş
Denunţarea contractului de muncă in condiţiile articolelor 19 şi 1331 alineatul i litera c din codul muncii şi înregistrarea ei în carnetul de muncă
Revista Română de Drept, nr. 9 / 1967
Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia Nr. 594 din 21 Iulie 1953.
Ruperea contractului de muncă; stabilirea în recurs, după casare, a textului în care se încadrează motivul de desfacere a contractului.
Justiția Nouă, nr. 5 / 1953
Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia Nr. 613 din 13 Iulie 1953
Contract de muncă. Rupere; funcţii de răspundere sunt enumerate limitativ prin H. C. M. Nr. 139 din 17 Ianuarie 1953; încadrarea salariaţilor în una din categoriile precăzute în citata hotărîre a Consi¬liului de Miniştri nu se poate face decât pe baza ar
Justiția Nouă, nr. 5 / 1953
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner