s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Formular incetare C.I.M

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Demisie
Formular: Download

 

Societatea …………………………………………………….SRL

Nr………………/……………

DEMISIE

 

                Subsemnatul/a......................................................................angajatul/a societatii...................................................in functia de ...................................................................in agentia.............................din localitatea ............................judetul................................va aduc la cunostinta ca  incepand cu data de .............................(*)(se va trece zz/ll/aa) incetez activitatea in cadrul societatii, dupa indeplinirea termenului legal de preaviz.

                Mentionez ca durata de preaviz va decurge incepand cu data..........................(se va trece zz/ll/aa) pana la data de .............................(se va trece zz/ll/aa).(**)

 

                                             Data                                                                                                                                       Semnatura

                                     ............................                                                                                                                     ..................................

 

 

 

Aprobat :

...................................

Numele si prenumele sefului ierarhic superior                                                                                                      Semnatura

...................................                                                                                                                                                ...................................

 

 

 

Aprobat de conducerea societatii:

....................................

Nota:

Preavizul decurge din ziua urmatoare celei in care s-a instiintat angajatorul.

Data incetarii contractului va fi ziua urmatoare ultimei zile lucrate in preaviz.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner