s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Formular incetare C.I.M. cu acordul partilor

Tematică: Incetarea contractului individual de munca » Acordul partilor

Societatea …………………………………………………

Nr………………………/………………………………………

 

CERERE

 

                Subsemnatul/-a..........................................angajatul/-a societatii........................in functia de .................................in agentia................................din localitatea .................judetul......................va rog sa-mi aprobati incetarea contractului individual de munca, incepand cu data de ..................................(*)(se va trece zz/ll/aa), cu acordul partilor

 

 

Data                                                                                                                                                                                                                           Semnatura

………………………………                                                                                                                                                                                 ………………………..

 

 

Aprobat :

..................................... (se va specifica “De acord”)

 

 

Numele si prenumele sefului ierarhic superior                                                                                                                                                      Semnatura           

  .................................................                                                                                                                                                                                  .....................................

 

Aprobat de conducerea societatii:

................................................

 

 

Nota:

Data incetarii contractului va fi ziua urmatoare ultimei zile lucrate.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner