s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Cerere acordare autorizatie munca

Tematică: Angajare straini
Formular: Download

 

ANTET FIRMA

 

C E R E R E

 

Subscrisa, S.C……………. S.R.L., cu sediul in ………………………………………..avand numarul de inmatriculare la ORC …………….., CUI: …………….. reprezentata de ……………………….avand calitatea

de asociat unic, identificat prin pasaport……………….., eliberat de …………………..la data de………………, formulam prezenta cerere de acordare a AUTORIZATIEI DE MUNCA in vederea obtinerii vizei pentru angajare in munca

 

Cerere de Acordare a Autorizatiei de Munca

 

Pentru dnl/d-na…………………., cetatean …………….., cu domiciliul in ……………….identificatcu pasaport seria……………….., eliberat de ………………….la data de……………….,nascut/a la data de ………………..in……………………….

Dl/D-na …………………. urmeaza sa desfasoare in cadrul societatii noastre activitatea de ………………… cod C.O.R.………………., care implica:…………………… (exemplu: cunostinte in domeniu, experienta minima).

Acesta detine diploma de absolvire eliberata de …………………si o experientade …………..in domeniu.

Mentionam ca in statul de functii al societatii S.C. …………………… S.R.L functia de …………………pe care dl/d-na ……………………urmeaza sa o ocupe, este vacanta.

In statul de functii al S.C………………….. S.R.L., este prevazut un numar de……… posturi, din care sunt ocupate de cetateni romani un numar de ……….posturi, de cetateni straini …………si ………………. posturi sunt vacante.

In vederea alegerii d-lui/d-nei ……………………….pentru ocuparea postului a avut loc selectia desfasurata pe baza ………………………..

Motivele pentru care s-a optat angajarea dlui/d-nei. ……………….sunt: …………………….

Mentionam ca intre dl/d-na ………………………selectionat sa desfasoare activitate incadrul societatii noastre exista/ nu exista grad de rudenie sau afinitate cu actionarii/asociatii/persoanele aflate in conducerea firmei.

2

Societatea comerciala are capacitatea de a-si indeplini obligatiile asumate fata de solicitantul ………………..in conditiile in care acesta va obtine autorizatia de munca.

Anexam documentele justificative, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea  strainilor pe teritoriul Romaniei.

Administrator,

 

 

Confidential:

Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Acest document este destinat numai pentru uzul politiei si organelor abilitate de lege pentru cercetarea infractiunilor si nu poate

fi dat publicitatii. Informatiile sa nu fie dezvaluite persoanelor cercetate.

Operatiunile exercitate fara drept in legatura cu acest document, cum ar fi: multiplicarea, difuzarea, adaptarea, completarea, extragerea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmiterea sub orice forma, sunt pedepsite de Legea romana si intra sub incidenta Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner